Smartare transport

Kan du Twittra dig till bättre transporter?

Svaret är faktiskt ja. Åtminstone om du befinner dig i Kanada. Transporter och trafik handlar oftast om vägar, spår, underhåll och kollektivtrafik. Det är mycket viktiga element, men här på bloggen brukar jag försöka lyfta fram hur IT och teknik kan göra transporter smartare, hur information och data kan användas för att styra och förutsäga […]

Läs mer

En smartare kollektivtrafik kräver varken fler bussar eller fler tåg

På Kollektivtrafikdagen den 14 maj samlades stora delar av den svenska kollektivtrafikbranschen för att träffas och resonera om hur man ytterligare kan förbättra kollektivtrafiken i Sverige. Det var en mycket spännande dag med stor variation av innehåll och slutsatser. Jag hade det stora nöjet att få presentera våra tankar kring hur man kan skapa en […]

Läs mer

Kan du Twittra dig till bättre transporter?

Svaret är faktiskt ja. Åtminstone om du befinner dig i Kanada. Transporter och trafik handlar oftast om vägar, spår, underhåll och kollektivtrafik. Det är mycket viktiga element, men här på bloggen brukar jag försöka lyfta fram hur IT och teknik kan göra transporter smartare, hur information och data kan användas för att styra och förutsäga […]

Läs mer

Pengarna och/eller livet

I dagarna debatteras säkerheten för vårt transportsystem flitigt, se till exempel den här i artikeln SvD häromdagen, detta inte minst på grund av den spektakulära olyckan på Saltsjöbanan, där lyckligtvis ingen omkom, men där den mediala uppmärksamheten blev enorm. I säkerhetsdiskussionen dyker ofrånkomligen siffror kring dödlighet och allvarligt skadade upp. Att diskutera dödlighet och skadade […]

Läs mer

Pittsburgh. Inte som Stockholm…

Av hundratals städer som sökt IBM Smarter Cities Challenge blev Pittsburgh en av de utvalda. Borgmästaren Luke Robert Ravenstahl bad om hjälp med hur man kan använda data för att få en bättre trafiksituation. Jag är en av sju personer från IBM som under tre veckor tog fram rekommendationer. Det första jag lärde mig är […]

Läs mer

Järnvägen behöver parallella spår

I dagarna diskuteras järnvägsunderhållet flitigt. Det beror sannolikt inte bara på att vädret påminner oss om en annalkande vinter.  Den föreslagna infrastrukturpropositionen, regeringens svar på utförande av drift och underhåll och ett ökat allmänintresse har åter satt vår viktiga infrastruktur i blickpunkten. Vad hände med den nya tekniken? Att järnvägsunderhållet är eftersatt råder det inga […]

Läs mer

Smartare städer i verkligheten

Gunnar Söderholm från Stockholms miljöförvaltning och undertecknad deltog nyligen som verklighetsvittnen för Trängselskatteprojektet i Stockholm vid ett akademiskt seminarie med det spacade namnet ”Cyber Social Physical Systems: new perspectives on Transportation Infrastructure Pricing” i Chicago. Värdar och initiativtagare var Kungliga Tekniska Högskolan  och University of Illinois at Urbana-Champaign. Syftet var att lära sig allt värt […]

Läs mer

Hur skapar vi smartare transportsystem?

En kollega skrev tidigare om hur ett samhälle i praktiken är ett ”system av system”, som i olika grad är beroende av varandra. Transport och infrastruktur är ett intrikat och avancerat system som hänger ihop med många andra system, fler än många andra delar av samhället. Det är helt nödvändigt att transporterna fungerar både på […]

Läs mer

Vem tar täten?

Kollektivtrafiken är en bransch i förändring, vilket också var temat för Kollektivtrafikdagen 2012 – ”Kollektivtrafik i omvandling ifrån transportindustri till upplevelseindustri”. I början av året trädde den nya Kollektivtrafiklagen i kraft, vilket bland annat innebär att regionala kollektivtrafikmyndigheter ersätter de tidigare trafikhuvudmännen med ansvar för den regionala trafikförsörjningen. Lagen innebär också att kollektivtrafikföretag är fria […]

Läs mer