Smartare städer

Maud Olofsson om ett smartare samhälle

Maud Olofsson, Näringsminister och partiledare för Centerpartiet, ger sin syn på hur ett smartare samhälle kan se ut.

Läs mer

Gunnar Axén om en smartare stad

Gunnar Axén, riksdagsledamot (M), berättar i Almedalen om hur Taiwan skapat en smartare kollektivtrafik med hjälp av IT-lösningar.

Läs mer

Gunnar Söderholm om en smartare stad

Gunnar Söderholm, chef för Miljöförvaltningen i Stockholms stad, ger sina tankar om smartare städer.

Läs mer

Reflektioner från Smarter Cities i Berlin

År 2050 kommer 70% av jordens befolkning att bo i städer, något som kräver stora förbättringar av städernas funktioner. På Smarter Cities-konferensen i Berlin diskuterades områden som trafiklösningar, hälsovård, utbildning, säkerhet, el- och vattenförsörjning samt medborgarservice.

Läs mer

Smartare städer behövs när 70% vill bo där

När fler väljer att bosätta sig i städer, ställer det nya krav på hur städerna är byggda. Idag bor 50% av världens befolkning i städer, år 2050 beräknas den siffran vara 70%. En smart stad tar tillvara och använder begränsade resurser som t.ex. vatten, el och pengar effektivt samtidigt som den ger en god service till dem som bor där.

Läs mer