Lars Wiigh

Migration & Refugee NY meetings

After having been engaged in numerous national and international discussions and projects in the area of migration and refugees with governments and NGOs, last week I had the opportunity to attend a number of meetings that was held in New York. The general perspective for the meetings was that migration is a global phenomenon here […]

Läs mer

Debattartikel: Test

Sverige har på ett ansvarsfullt sätt öppnat gränserna för många människor i behov av en trygg och stabil framtid. Under 2015 räknar Migrationsverket med att enbart asylinvandringen kommer att uppgå till  närmare 100 000 personer. Många av dem är barnfamiljer eller ensamkommande barn i skolålder. Detta ställer stora krav på skolans förmåga att möta barn […]

Läs mer

Smartare med data – inspiration för länder, städer och kommuner

Idag är det mycket diskussion kring integritetsfrågor och hur data hanteras, lagras och skyddas samt vem som får tillgång till vilken information. Det är otroligt viktiga frågor som måste hanteras med största respekt och allvar. Jag tycker dock att det kan vara på sin plats att lyfta fram ett positivt exempel på dataanvändning, som skulle […]

Läs mer

Läste du DN-artikeln om lågtrafiktaxan?

Under en stor del av dygnet rullar bussar, pendeltåg och tunnelbanor nästan tomma, för att sedan fyllas till bristningsgränsen under några få timmars rusningstrafik. Det är en obalans som, utöver trängsel och andra irritationsmoment, också driver upp totalkostnaden. I en debattartikel i Dagens Nyheter beskriver vi tillsammans med Reforminstitutet fördelarna med att införa en lågtrafiktaxa […]

Läs mer

Sverige har fått en IT Minister!!!

I vår debattartikel ”En CIO för Sverige” förra veckan skrev vi om att ta chansen i regeringsbildningen och göra Sverige världsledande på effektiv statlig förvaltning i medborgarnas tjänst. Ibland görs liknelsen vid Sverige som ett företag. Då skulle statsministern kunna vara VD och finansministern CFO. Fram till idag har vi inte haft någon CIO, länken […]

Läs mer