AI

Konsten att förkroppsliga Articifiell Intelligens

Share this post:

Being Unthinkable...

Foto: Prallan Allsten

Being unthinkable is like part of nature och Being unthinkable is much like a game of chess eller Being unthinkable is great for a state of mind. Kärt barn har många namn, och den robotiska varelsen som intagit sin plats på IBM:s huvudkontor i Kista i Stockholm har oändligt många. Konstverket Being unthinkable… har en titel som kontinuerligt genereras av AI och betonar således den ständigt pågående processen i det artificiella liv vi skapat.

Med sin närvaro svävandes fyra meter ovanför golvet söker varelsen kontakt och möjliggör för människa och maskin att mötas i dialog, genom men också bortom det verbala språket, där estetiken tar vid genom ett koreografiskt och synestetiskt kroppsspel. Ord och appmenyer möter färg och form, kropp och själ möter robotik och AI. Resultatet är ett konstverk i form av ett system, snarare än en enskild artefakt.

Startpunkten för arbetet med projektet är platsen och dess förutsättningar och historia, inte minst IBM:s långa arbete med att utveckla tänkande maskiner. Men centralt har även det innovativa samarbetet mellan konstnärer och ingenjörer varit, som fick sitt startskott då konstnären Sture Johannesson 1970 fick tillgång till den senaste tekniken genom sitt långa samarbete med Sten Kallin på IBM.

I tillblivelsen av vårt verk har vi liksom Johannesson utgått från ett undersökande av hur ny teknik öppnar upp för nya konstnärliga former. Vi har också valt att betona det icke-linjära och post-digitala, med ambitionen att undersöka teknikens möjligheter bortom dess gängse funktioner, liksom människans position i relation till den tekniska utvecklingen. Med människan i centrum skiftar vi fokus och den artificiella varelsen bjuder in till en kommunikationslek med utgångspunkt ifrån det mest grundläggande för det mänskliga varat – frågan.

//DiPisaStasinski

 

Om konstnärerna

Foto: Anna-Lena Beckman

DiPisaStasinski (Robert Stasinski and Alessandra Di Pisa) is an artist’s collaboration, started in 2011. They work in long-term, investigative, artistic projects as well as give workshops in systems thinking, innovative processes, artistic processes and visual intelligence. Their method merges cognitive science, systems thinking and artistic knowledge to examine emerging phenomena such as post-digital selves and sacred, personal value systems. Their previous projects include Manufacturing Heroes, 2016-2017 and The Imago Project, 2015 exhibited at The Fondazione Giorgio Cini during the Venice Biennale 2015. They are currently working on Being Unthinkable…, a monumental robotic sculpture based on artificial intelligence, in collaboration with IBM and KTH Royal Institute of Art. Learn more at https://www.dipisastasinski.com/

Praktisk information om verket

Being Unthinkable… finns på Kistagången 6, i Kista.

Öppettiderna är 07:30– 17, vardagar. Vänligen notera att under pandemin förekommer avvikande tider.

Presskontakt: Lennart Malm, email: lennart.malm@se.ibm.com

Mer om Being unthinkable…

Video om tillblivelsen samt inspelning från invigning av konstverket

Artikel i Dagens Industri: ”Jättebläckfisk ska ge svar på liveets stora frågor (kräver prenumeration)

Blogginlägg här på THINK-bloggen: Framtidens konst – innovativ och i ständig förändring

 

 

More AI stories

Två hundraåringar spekulerar – kommer AI att ta våra jobb?

När IBM nyligen blev inbjudna att hålla en traditionsenlig gästföreläsning på Stockholms Handelshögskola och kursen ”Humans vs. Algorithms: Judgment, Prediction and Nudges” var det AI & etik som stod på schemat, med extra fokus på interaktiva assistenter. Som du kanske anar saknades det hundraåringar både framför och bakom katedern denna dag. Dock fanns det gott […]

Läs mer

Lära för (arbets)livet – AI med New Minds

“Om du vill ge någon en bott, lär upp den först. Men om du vill ge någon en bott för livet, så lär denna någon hur man lär upp botten.” En av de trender som vi tror kommer fortsätta är att saker omkring oss blir mer och mer intelligenta. Vi kommer allt oftare stöta på […]

Läs mer

AI-modeller som säkrar AI-modeller

Att IBM för tredje året i rad utsetts till ett av världens mest etiska bolag av Ethisphere grundar sig bland annat i vårt arbete med att förespråka och möjliggöra implementation av etisk och tillförlitlig AI. Men vad menas då med begreppet ”etisk AI”? Vi på IBM menar förklarbarhet, rättvisa, teknisk robusthet, transparens och integritet. Det […]

Läs mer