Molntjänster

Så gör du resan mot molnen till en god tur

Share this post:

Det finns otaliga studier, analyser och stora mängder statistik om transformationsprojekt och resan till molnet. Men i mötet med våra kunder väljer jag oftast att fokusera på två siffror: 20 och 5.

20% har redan flyttats till molnet – 80% kvarstår…

Den första siffran – 20% – kommer ifrån en McKinsey-rapport, där man analyserade hur mycket ”workload” eller applikationer som redan har flyttats till molnet. Vi har ju trots allt prata om molnet i flera år. Rapporten visar ett mycket intressant resultat, nämligen att det bara är 20% av applikationerna som har flyttats till molnet. Resterande 80% driftas fortfarande ”as-is”, det vill säga på servrar eller datorer som organisationen själv införskaffat, underhåller och hanterar. Man kan dra slutsatsen att de 20% som driftas på molnet antingen är nya ”molnfödda” applikationer och (eller) enkla så kallande ”lift and shift” applikationer. Det betyder att kärnverksamheten och dess applikationer där mest tid och resurser har lagts ner och där man skulle tjäna mest på att flytta till molnet, drivs på samma sätt som tidigare.

När jag pratar med mina kunder utkristalliseras det några gemensamma nämnare som förklarar varför det har tagit så lång tid att komma till molnet:

  • varje ”workload”, eller applikation, är unik när det gäller dess arkitektur, systemberoende, omfattning osv. Det betyder att man ofta behöver bygga en unik lösning – och lägga upp en anpassad strategi för nästan varje applikation. Detta leder till att transformationsarbetet mot en molnbaserad arkitektur blir mer omfattande än vad man trodde innan man satte igång arbetet.
  • utmaningar med både organisationen och processerna. De flesta är överens om att tekniken redan är på plats men kultur, process och organisation är oftast en större utmaning när det gäller transformationsarbetet. Det har att göra med hur man har organiserat utvecklings- och driftsättningsteamen samt utvecklingsprocessen – man har kort sagt byggt in sig i en organisation och process som blir komplicerad i en molnmiljö.
  • När vi tidigare pratat om ”det rätta molnet” och vägen dit pratas det numera om vilka molnlösningar som redan används och hur man skapar en helhet av olika lösningar.

Mina 5 principer för en njutbar och framgångsrik resa till molnet

Siffran 5 som jag ofta pratar om, refererar till de fem principer jag och mina kollegor sett underlätta inför en organisations förestående molnresa. Här är de:

  • kom ihåg att världen är hybrid. Alla applikationer kan inte flyttas till publika molnet. Vissa kommer dit, andra kommer att behöva en privat molnösning och vissa kommer att köras exakt som idag.
  • vi kommer att forsätta leva i en multicloud värld. Det finns inte en lösning som passar alla. Därför blir det ännu viktigare att ha en strategi för vilka lösningar som behövs för att täcka affärsbehoven OCH för vilka multicloud-lösningar som behövs för att automatisera och hantera samtliga applikationer på ett säkert sätt oavsett valt driftsätt och moln.
  • prioritera öppenhet och reversibilitet. Jag rekommenderar att man tänker på reversibilitet, vilket man får med en öppen lösning – som är byggd på öppna standarder – som gör det möjligt att enkelt flytta hem lösningen eller flytta den till en annan leverantör den dagen ditt behov ändras.
  • kompromissa inte med säkerheten. Var noga och välj verktyg och arkitektur som inte tar några risker med säkerheten.
  • tänk på hur du vill hantera dina applikationer. Välj en lösning för ”management” (hantering och drift) med inbyggda funktioner för hälsokontroller, loggning och övervakning.

Det är också baserat på de ovanstående principerna som vi på IBM har byggt våra Cloud Paks.

Cloud Paks – för enklare och öppen packning inför din resa

Enkelt beskrivet är Cloud Paks  containerbaserade mjukvarulösningar byggda på en öppen teknik med ett antal gemensamma tjänster för loggning, övervakning och hantering av multipla kluster. De innehåller förmågor för management av multipla moln, och allt detta med säkerhet som en central designprincip från infrastruktur till applikation.

Med hjälp av CloudPaks kan man utveckla en gång och sedan driftsätta privat (on premise eller dedikerat hos en molnleverantör eller publikt). Den öppna containerplattform som möjliggör detta är Redhat Openshift.  Med Openshift får man valfriheten att driftsätta på ett stort antal molnleverantörer och infrastruktur, såsom IBM Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure och Google Cloud. Det är med andra ord 5 av 5 principer som man kan applicera med hjälp av IBM Cloud Paks: Hybrid och multicloud, säkerhet, öppenhet och management. Här kan du också lyssna på ett webinar som går djupare in på IBM Cloud Paks. Dessutom, med vår patenterade metod IBM Garage kan vi ge våra kunder stöd med det process- och organisationsförändring som också behövs för att lyckas med molnresan.

Så, vad tänker du om siffrorna 20 och 5 i texten ovan? Är du redo att utmana de fem som gäller framgång? Det skulle jag tro – och jag hoppas att principerna som diskuteras här är till hjälp. Vill du diskutera mer med mig, eller mina kollegor här på IBM, är du alltid välkommen att höra av dig på raghda.hussein@se.ibm.com, exempelvis.

God tur på din molnresa önskar jag dig!

/Raghda

Mer läsning och lyssning

IBM Cloud Paks websida

Webinarie om Cloud Paks

Cloud Paks förklarat på 7½ minut  – på YouTube

Best practices in Multicloud Data & AI for Dummies e-book

McKinsey´s rapport ”Cloud adoption to accelerate IT modernization”

Country Manager Hybrid Cloud, Sweden

More Molntjänster stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer