IBM Sverige

Låt oss tillsammans sätta smart teknik i arbete!

Share this post:

Det är ett par veckor kvar till vårt stora event Think Summit Stockholm den 3 oktober. Det ger mig skäl att stanna upp och reflektera över var vi befinner oss – som yrkesmänniskor och privatpersoner här i Sverige, idag. Utan tvivel lever vi i en brytningstid. Aldrig tidigare har vi haft tillgång till så kraftfulla tekniska lösningar som vi har nu, som påverkar organisationer och individer på så många olika arenor och sätt.

Men den här kraftfulla tekniken är bara just teknik och orealiserade möjligheter så länge den inte används på ett ansvarsfullt och säkert sätt i den faktiska verksamheten – ute på golvet på kontor och fabriker, i skolor och på sjukhus, på banken och i våra elnät. Först när tekniken används där den verkligen behövs och bidrar till något viktigt, som vi inte skulle ha klarat utan den, kan vi med rätta kalla den för smart teknik. Om vi bara stannar vid pilottester och isolerade testballonger får vi inte den storskaliga skjuts i effektivitet, värdeökning, kundnöjdhet eller annan effekt vi strävar efter, som vi behöver.

Välkommen till Think Summit Stockholm

Det är bland annat därför som jag är glad och stolt att kunna bjuda in till Think Summit Stockholm. Den här dagen kommer att bjuda på inspiration, utmanande tankar och verkliga exempel på hur smart teknik används redan idag. Dessutom är våra partners med oss och bjuder på sina erfarenheter och kompetens, under hela dagen. Agendan är spännande:

Det är min förhoppning att vi under den här dagen ser vad vi kan åstadkomma tillsammans med ett nästa steg i den digitalisering som vi alla står inför. Jag och mina kollegor står redo att hjälpa dig, och alla svenska organisationer, att realisera verkliga och storskaliga värden med hjälp av smart teknik – på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

Jag hoppas vi ses på Think Summit den 3 oktober!

//Johan Rittner, VD IBM Svenska AB

More IBM Sverige stories

Digitalisering i hälsans tjänst

Det ska vara enkelt Det finns flera skäl till att digitalisera sin verksamhet. Ett synnerligen klokt skäl är att göra det enklare för folk. I en serie inlägg framöver kommer vi från IBM Sverige under ”#enklaresverige” ge ett antal konkreta exempel på olika digitala lösningar som syftar just till detta: att göra det enkelt. Ett […]

Läs mer

Nu menar industribolagen allvar med hållbarheten

Från mångbottnat modeord till en allt viktigare kvalitetsstämpel. Sustainability, hållbarhet på svenska, finns nu högt upp på industribolagens agendor och det är tydligt att branschen menar allvar. Kraven från industribolagen har blivit hårdare, vilket vi på IBM välkomnar. Jag upplever att våra svenska industribolag vill och tar ett allt större ansvar för hela värdekedjan. Kobolt […]

Läs mer

Du är förändringen. Var en del av det hela på HIMSS20, 9–13 mars i Orlando

Om du ännu inte har bestämt dig, här är några skäl till att besöka HIMSS20 – Annual Conference & Exhibition där du kan fördjupa dig i hur omställningen och förändringen av hälso- och sjukvården kan genomföras när vi nu går in i det nya decenniet: lär dig mer om hur vården kan effektiviseras, hur arbetssättet […]

Läs mer