CSR

Vad händer med mina pengar som jag skänkt?

Share this post:

Den som skänker pengar till välgörande ändamål har säkert tänkt tanken många gånger: går mina pengar fram till de som verkligen behöver dem? Nu kan den eviga frågan få ett svar, tack vare tekniker som blockkedjan, där transparens och tillit är grundpelare.

”Svenskar skänker rekordmycket” till välgörenhet och ideella organisationer. Kanske är du en av dem? Som givare vill man gärna ha koll på att pengarna går fram och veta att de verkligen når den verksamhet man valt att stötta, utan att för mycket hamnar i administration. 90-konton borgar för det, men för den yngre generationen har det visat sig att detta inte är tillräckligt. Man vill ha insyn och omedelbar återkoppling som visar effekt och nytta med bidraget man just gjort. Om svenskar dessutom fick större möjlighet att välja till vilket projekt pengarna ska gå, skulle det få fler att skänka mer, visar FRIIs senaste undersökning. Där framgår det också att det är just brist på tillit och transparens som gör att man avstår från att skänka.

Det här har Barncancerfonden tagit fasta på och undersöker nu olika alternativ för att möjliggöra en större grad av återkoppling och öppenhet gentemot givarna. I slutet av hösten förra året hjälpte IBM Barncancerfonden med att undersöka om ny teknik kan användas för att få den transparens och ”kvittokommunikation” man söker. Framförallt undersökte vi om Blockchain-teknik kan användas för att spåra en transaktion, på vägen från en givare till den forskning man vill stötta.

”Vi ville se om det för en givare är möjligt att kunna följa sin donation till ett specifikt forskningsprojekt, exempelvis inom leukemi. Det skulle göra det möjligt att erbjuda givaren ett större engagemang i sitt givande, återkoppling på forskningsframsteg och en insyn i hur mycket ytterligare finansiering ett projekt kan behöva för att slutföras.”  Michel Brygiewicz, chef information & kommunikation på Barncancerfonden

Ett projektteam bestående av representanter från Barncancerfonden och IBM-konsulter med expertkunskap inom användardriven design, Blockchain och progamutveckling startade arbetet med en workshop. Med IBM Design Thinking som metod, utgick teamet från ”givaren” och designade ett flöde som skulle kunna ge givaren den insyn och återkoppling som efterfrågas. En blockkedja består alltid av ett antal medverkande parter och i prototypen som därefter byggdes var givare, BCF och forskare med som parter. Hela kedjan designades och byggdes i Blockchain för att kunna verifiera att processen fungerade hela vägen från donation, utbetalning till forskare, till rapportering om forskningsframsteg tillbaka till BCF och den enskilde givaren. Utvecklingsteamet jobbade agilt och utforskande, med syfte att testa och utvärdera om Blockchain är lämplig som teknik för det man ville uppnå.

Nu har vi en bra förståelse för Blockchain som teknik och det har skapat en mängd idéer om hur vi vill fortsätta arbeta för att skapa en möjlighet för våra givare att bli mer engagerade i vår verksamhet och i projekten de stöttar.” Michel Brygiewicz, chef information & kommunikation på Barncancerfonden

Projektet är finansierat av IBM och är en del av vårt CSR-arbete. På IBM har vi en lång tradition av att bistå samhället och engagera oss genom att skänka teknik och kompetens till ideella organisationer. För oss var det självklart att bistå Barncancerfonden med ett team konsulter för att se om Blockchain kunde tillämpas för att tackla en av deras viktigaste utmaningar.

///Susanna Salwén, CSR-expert på IBM i Norden

 

 

 

 

P.S. Michel Brygiewicz från Barncancerfonden intervjuades nyligen i Resumé med anledning av vårt projekt – läsvärt! DS.

More CSR stories

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: säg hej till Isabella Holmberg

Säg hej till Isabella Holmberg, Storage partner på IBM i Kista! Efter att ha tagit examen vid Luleå  Tekniska Universitet, och efter en ögon-öppnande studieresa med besök på flera tech-bolag i Asien, visste Isabella att hon ville arbeta på ett företag som ligger i framkant vad gäller teknisk innovation. Denna ledstjärna förde henne till IBM, […]

Läs mer