CSR

Vad händer med mina pengar som jag skänkt?

Share this post:

Den som skänker pengar till välgörande ändamål har säkert tänkt tanken många gånger: går mina pengar fram till de som verkligen behöver dem? Nu kan den eviga frågan få ett svar, tack vare tekniker som blockkedjan, där transparens och tillit är grundpelare.

”Svenskar skänker rekordmycket” till välgörenhet och ideella organisationer. Kanske är du en av dem? Som givare vill man gärna ha koll på att pengarna går fram och veta att de verkligen når den verksamhet man valt att stötta, utan att för mycket hamnar i administration. 90-konton borgar för det, men för den yngre generationen har det visat sig att detta inte är tillräckligt. Man vill ha insyn och omedelbar återkoppling som visar effekt och nytta med bidraget man just gjort. Om svenskar dessutom fick större möjlighet att välja till vilket projekt pengarna ska gå, skulle det få fler att skänka mer, visar FRIIs senaste undersökning. Där framgår det också att det är just brist på tillit och transparens som gör att man avstår från att skänka.

Det här har Barncancerfonden tagit fasta på och undersöker nu olika alternativ för att möjliggöra en större grad av återkoppling och öppenhet gentemot givarna. I slutet av hösten förra året hjälpte IBM Barncancerfonden med att undersöka om ny teknik kan användas för att få den transparens och ”kvittokommunikation” man söker. Framförallt undersökte vi om Blockchain-teknik kan användas för att spåra en transaktion, på vägen från en givare till den forskning man vill stötta.

”Vi ville se om det för en givare är möjligt att kunna följa sin donation till ett specifikt forskningsprojekt, exempelvis inom leukemi. Det skulle göra det möjligt att erbjuda givaren ett större engagemang i sitt givande, återkoppling på forskningsframsteg och en insyn i hur mycket ytterligare finansiering ett projekt kan behöva för att slutföras.”  Michel Brygiewicz, chef information & kommunikation på Barncancerfonden

Ett projektteam bestående av representanter från Barncancerfonden och IBM-konsulter med expertkunskap inom användardriven design, Blockchain och progamutveckling startade arbetet med en workshop. Med IBM Design Thinking som metod, utgick teamet från ”givaren” och designade ett flöde som skulle kunna ge givaren den insyn och återkoppling som efterfrågas. En blockkedja består alltid av ett antal medverkande parter och i prototypen som därefter byggdes var givare, BCF och forskare med som parter. Hela kedjan designades och byggdes i Blockchain för att kunna verifiera att processen fungerade hela vägen från donation, utbetalning till forskare, till rapportering om forskningsframsteg tillbaka till BCF och den enskilde givaren. Utvecklingsteamet jobbade agilt och utforskande, med syfte att testa och utvärdera om Blockchain är lämplig som teknik för det man ville uppnå.

Nu har vi en bra förståelse för Blockchain som teknik och det har skapat en mängd idéer om hur vi vill fortsätta arbeta för att skapa en möjlighet för våra givare att bli mer engagerade i vår verksamhet och i projekten de stöttar.” Michel Brygiewicz, chef information & kommunikation på Barncancerfonden

Projektet är finansierat av IBM och är en del av vårt CSR-arbete. På IBM har vi en lång tradition av att bistå samhället och engagera oss genom att skänka teknik och kompetens till ideella organisationer. För oss var det självklart att bistå Barncancerfonden med ett team konsulter för att se om Blockchain kunde tillämpas för att tackla en av deras viktigaste utmaningar.

///Susanna Salwén, CSR-expert på IBM i Norden

 

 

 

 

P.S. Michel Brygiewicz från Barncancerfonden intervjuades nyligen i Resumé med anledning av vårt projekt – läsvärt! DS.

More CSR stories

Häng med igen – IBM Think Digital Summit Nordic 2020

IBM Think-eventen brukar vara något alldeles extra. Jag har haft förmånen att ett flertal gånger fått besöka våra årliga globala Think-event med mina kunder. Det har varit neonglittrande drinkar i Vegas och charmiga vyer i San Fransisco. Gemensamt för alla Think-event är inspiration och närhet till världsledande expertis som resulterar i dagar som våra kunder […]

Läs mer

Jämna Plågor

Om jag minns rätt var det komikern Ronny Eriksson som funderade över det måhända specifikt svenska i svaret ”Jämna plågor”, på frågan ”Hur är det?”. Det är som att säga “Visst gör det ont, men det gör lika ont hela tiden!”. Och lite så har 2019 varit. Visst har där funnits diverse politiska kontroverser, långbänkar och tråkigheter, som […]

Läs mer

Angående den svenska konsumentbanksektorn

Tre observationer angående den svenska konsumentbanksektorn Efter nästan 20 år utomlands har jag återvänt till en banksektor som ser väldigt annorlunda än den jag lämnade bakom mig, med en massa spännande innovationer (hej Bank ID) men förvånansvärt få nya operatörer (here’s looking at you Avanza). Som jag diskuterade i mitt förra blogginlägg här på THINK-bloggen […]

Läs mer