CSR

Vad händer med mina pengar som jag skänkt?

Share this post:

Den som skänker pengar till välgörande ändamål har säkert tänkt tanken många gånger: går mina pengar fram till de som verkligen behöver dem? Nu kan den eviga frågan få ett svar, tack vare tekniker som blockkedjan, där transparens och tillit är grundpelare.

”Svenskar skänker rekordmycket” till välgörenhet och ideella organisationer. Kanske är du en av dem? Som givare vill man gärna ha koll på att pengarna går fram och veta att de verkligen når den verksamhet man valt att stötta, utan att för mycket hamnar i administration. 90-konton borgar för det, men för den yngre generationen har det visat sig att detta inte är tillräckligt. Man vill ha insyn och omedelbar återkoppling som visar effekt och nytta med bidraget man just gjort. Om svenskar dessutom fick större möjlighet att välja till vilket projekt pengarna ska gå, skulle det få fler att skänka mer, visar FRIIs senaste undersökning. Där framgår det också att det är just brist på tillit och transparens som gör att man avstår från att skänka.

Det här har Barncancerfonden tagit fasta på och undersöker nu olika alternativ för att möjliggöra en större grad av återkoppling och öppenhet gentemot givarna. I slutet av hösten förra året hjälpte IBM Barncancerfonden med att undersöka om ny teknik kan användas för att få den transparens och ”kvittokommunikation” man söker. Framförallt undersökte vi om Blockchain-teknik kan användas för att spåra en transaktion, på vägen från en givare till den forskning man vill stötta.

”Vi ville se om det för en givare är möjligt att kunna följa sin donation till ett specifikt forskningsprojekt, exempelvis inom leukemi. Det skulle göra det möjligt att erbjuda givaren ett större engagemang i sitt givande, återkoppling på forskningsframsteg och en insyn i hur mycket ytterligare finansiering ett projekt kan behöva för att slutföras.”  Michel Brygiewicz, chef information & kommunikation på Barncancerfonden

Ett projektteam bestående av representanter från Barncancerfonden och IBM-konsulter med expertkunskap inom användardriven design, Blockchain och progamutveckling startade arbetet med en workshop. Med IBM Design Thinking som metod, utgick teamet från ”givaren” och designade ett flöde som skulle kunna ge givaren den insyn och återkoppling som efterfrågas. En blockkedja består alltid av ett antal medverkande parter och i prototypen som därefter byggdes var givare, BCF och forskare med som parter. Hela kedjan designades och byggdes i Blockchain för att kunna verifiera att processen fungerade hela vägen från donation, utbetalning till forskare, till rapportering om forskningsframsteg tillbaka till BCF och den enskilde givaren. Utvecklingsteamet jobbade agilt och utforskande, med syfte att testa och utvärdera om Blockchain är lämplig som teknik för det man ville uppnå.

Nu har vi en bra förståelse för Blockchain som teknik och det har skapat en mängd idéer om hur vi vill fortsätta arbeta för att skapa en möjlighet för våra givare att bli mer engagerade i vår verksamhet och i projekten de stöttar.” Michel Brygiewicz, chef information & kommunikation på Barncancerfonden

Projektet är finansierat av IBM och är en del av vårt CSR-arbete. På IBM har vi en lång tradition av att bistå samhället och engagera oss genom att skänka teknik och kompetens till ideella organisationer. För oss var det självklart att bistå Barncancerfonden med ett team konsulter för att se om Blockchain kunde tillämpas för att tackla en av deras viktigaste utmaningar.

//Susanna

P.S. Michel Brygiewicz från Barncancerfonden intervjuades nyligen i Resumé med anledning av vårt projekt – läsvärt!

DS.

CSR expert

More CSR stories

Nu kommer Nollzon 2.0

 – som underlättar övergången till eltaxibilar i Sverige De senaste åren har miljön varit ett aktuellt ämne och under förra årets värmebölja gick det inte längre att ignorera våra växande klimatproblem. Trots att många framstående individer såsom Al Gore och Greta Thunberg har uttalat sig om hur lagstiftare såväl som företag och konsumenter bör gå […]

Läs mer

Låt oss tillsammans sätta smart teknik i arbete!

Det är ett par veckor kvar till vårt stora event Think Summit Stockholm den 3 oktober. Det ger mig skäl att stanna upp och reflektera över var vi befinner oss – som yrkesmänniskor och privatpersoner här i Sverige, idag. Utan tvivel lever vi i en brytningstid. Aldrig tidigare har vi haft tillgång till så kraftfulla […]

Läs mer

Varför vill en läkare börja jobba på IBM?

Varför byta vit rock och stetoskop mot skjorta och kavaj? Varför byta en vardag där man varje dag hjälper sjuka människor mot en vardag fylld av resor och möten? Varför vill man byta dryga 20 års utbildning, forskning och kunskap inom medicin mot ett helt nytt område där man är helt grön? Redan som 20-åring […]

Läs mer