Molntjänster

Mikrotjänster till din tjänst, för ökad innovationstakt och flexibilitet – del 2 av 2

Share this post:

Jag har tidigare skrivit här på THINK-bloggen om mikrotjänster ( ”Mikrotjänster till din tjänst – del 1 av 2”) , och dess huvudsakliga fördelar: kontinuerlig leverans och distribution av tjänster, skalbarhet och ökad kvalitet.

En våra kunder här i Norden, som har sett mätbara fördelar av att modernisera sina applikationer och gå över till en microservices-arkitektur, är den finska pensionsförsäkringsorganisationen Ilmarinen.

Framför allt är den nya miljön mer flexibel. Företagets tidigare miljö var monolitisk, vilket gjorde all nyutveckling och skapande av nya applikationer till en komplex och långdragen process. Den nya arkitekturen ger Ilmarinens utvecklare  möjlighet att göra ändringar omedelbart, så att de kan balansera sin arbetsbelastning och maximera användningen av den infrastruktur man har att använda.

Det finns således klara och mätbara fördelar med en microservices-arkitektur. Men gäller dessa fördelar generellt och för alla typer av applikationer? Det tror jag inte.

Så vad är användningsområdet för mikrotjänster och när ger det mest värde?

När jag läser på om ämnet och erfarenheterna från användare jorden runt, finner jag att man  får rådet att ställa sig  några frågor för att avgöra om värdet av att skriva om en applikation till microservices-arkitektur väger upp insatsen som krävs för att komma dit. Först gäller det att förstå hur applikationen är uppbyggd, hur den är integrerad med andra system och datakällor och hur den fungerar. Då kan man uppskatta vilket arbete som krävs för att skriva om den. Sedan behöver man jämföra arbetet som krävs med den förväntade vinsten. Men det räcker inte med att titta på applikationen, systemet och tekniken. En kritisk faktor som påverkar värdet av övergången till mikrotjänster är själva processen runtom. Jag pratar om applikationslivscykeln, organisationskulturen och det förändringsarbete som ibland behövs. Det skall inte underskattas.

Varje dag har jag dialoger med mina kunder som står inför att modernisera sina IT-landskap. De analyserar sina applikationer, för att avgöra vilka som är de rätta för att bygga om med mikrotjänstarkitektur, och vilka som inte passar för det.  Ska man inte skriva om och modernisera alla applikationer på en gång? Troligen inte, eftersom analysen kommer att visa att vissa applikationer kommer att kosta mer att skriva om, än vad det förväntade värdet blir. Man har två vägar att gå för denna typ av applikationer. Antingen exponera dem via APIer till den nya molnbaserade världen för vidareutveckling, eller att lämna dem som de är.

Nyckelordet här är förståelse. Skaffa dig förståelse och kunskap om ditt IT- landskap och satsa inte på ”one size fits all” i ditt moderniseringsarbete. Med förståelse får du underlag inte bara om var du ska börja för att snabbt se avkastning på det jobb du gör, utan också underlag som visar vad du ska avstå från att modernisera. Jag och mina kollegor kan hjälpa till med teknik och tjänster för att tackla den här utmaningen. Lite mer om hur vi kan hjälpa till kan du läsa om här.

/Raghda

Mer läsning och referenser

Mikrotjänster till din tjänst – för ökad innovationstakt och flexibilitet

Microservices for fast time to market and improved app quality

Country Manager Hybrid Cloud, Sweden

More Molntjänster stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer