Hälsovård

En reflektion från Nordic Life Science Days

Share this post:

Nordic Life Science Days 2018  gick av stapeln i Stockholm 10-12 september och konferensen besöktes av 1280 deltagare från 40 länder. Här vågar jag mig på en reflektion och spaning mot bakgrund av vad jag såg och hörde under de tre dagarna.

Life Science-industrin är en viktig bidragsgivare till den nordiska ekonomin, i Sverige sysselsätter den 42 000 personer (2016) och står för 6,8 % av Sveriges totala varuexport*. I Danmark är motsvarande siffror 38 000 personer och 17 procent av den totala exporten, vilket är mer än exempelvis jordbruk och matindustrin.

Färdplan på plats för Life Science i Sverige

För att möta dagens hälsoutmaningar och för att stärka life science-företagens konkurrenskraft har den svenska regeringens life science-kontor tagit fram en plan som ska ligga till grund för regeringens kommande strategi. Jenni Nordborg som är regeringens samordnare för Life Science öppnade Nordic Life Science Days 2018 med att presentera en färdplan med tre prioriteringsområden som bedöms vara särskilt viktiga för utveckling av den svenska life science-sektorn och för en jämlik, jämställd och effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. Dessa är:

1) Nyttiggörande av digitala hälso- och vårddata

2) Precisionsmedicin – framtidens diagnostik, behandling och bot

3) Framtidens vård och omsorg – integrering av forskning och innovation

Norden investerar i Life Science

Det kan vara intressant att beakta den här färdplanen i ljuset av vad som görs på området i våra grannländer. I mars i år sjösatte den danska regeringen en tillväxtplan för Life Science som finansieras med 30 miljoner danska kronor årligen. Planen har 36 initiativ inom sex områden; att göra forskning och utveckling attraktivt, öka klinisk forskning, säkerställa högklassiga läkemedel, förbättra tillgången till kvalificerade medarbetare, främja startup och digitala företag samt underlätta internationalisering. Initiativen omfattar också anpassning av regler och skatter, utvärdering av utbildning och affärsmodeller samt att öppna ett danskt innovationscenter i Boston.

Finska initiativ för att implementera AI-strategi

Dr. Shiva Kumar

På en session under Nordic Life Science Days 2018 presenterade Dr. Minna Hendolin, Senior Director Health & Wellbeing på Business Finland, hur långt Finland har kommit med sin strategi för artificiell intelligens (AI). Några exempel på initiativ är att möjliggöra sekundär användning av hälsodata, förbereda en lag som reglerar användningen genomiskt data samt uppdatera biobankslagen, utvecklande av ekosystem samt Public private Partnerships (PPP) inom Personalized Medicine. Ytterligare en intressant sak är att i början av januari 2018 fusionerades Finpro som erbjuder tjänster för internationalisering, investering och främjande av turism med Tekes som erbjuder innovationsfinansiering och bildar den nya aktören Business Finland. En svensk jämförelse skulle vara att fusionera Business Sweden med Vinnova.

Christina Busmalis

Christina Busmalis, Director inom Global Life Sciences på IBM beskrev under konferensen hur vi på IBM ser på hälsodata och AI för att accelerera innovation för patienter. Hon visade på hur våra kunder använder AI här och nu. Tillämpningar av AI används som stöd under läkemedelsutveckling inom life science och under patientresan bistår AI med stöd för val av behandlingsmetod, individuell analys om inkludering i kliniska prövningar och analys av genomiskt data som underlag för precisionsmedicin. Dr. Shiva Kumar, VP & Chief Strategy Officer för IBM Watson Health, underströk vikten av tillgång till hälsodata för forskningen och innovation för patienterna i sitt inledningsanförande. ”Science cannot make progress without good, clean and accessible data”.

Frågor att besvara för stärkt Life Science i Sverige

Min spaning landar i några frågor:

Hur kan Sverige erbjuda bättre vård, bidra till den medicinska utvecklingen och stärka klimatet för Life Science genom att implementera strategierna för digitalisering och e-hälsa?

Finns viljan, förmågan och modet att ta ansvar, arbeta tillsammans och fatta avgörande beslut för en jämlik vård över hela landet?

Har vi en modern integritetslagstiftning, biobankslag och lag som reglerar användningen av genetisk data som stödjer medicinsk utveckling?

Vad skulle en ”reboot” innebära för patienter, vårdpersonal och näringsliv?

Mäktar staten och landstingen med en sådan förändring?

Vad händer om Sverige inte agerar för att ta en ledande position?

Vilka är alternativen?

Låt oss prata om hur vi tillsammans kan hitta svaren och göra Sverige till en global ”hot-spot” för Life Science samt möta dagens och morgondagens hälsoutmaningar! Välkommen att kontakta mig om du vill diskutera ämnet och frågorna ovan.

/Torbjörn Hägglöf, IBM

 

 

 

 

*Den svenska life science-industrins utveckling – statistik och analys Serienummer
PM 2018:06 Diarienummer 2017/026

Mer läsning för den extra-intresserade:

Färdplan life science – vägen till en nationell strategi, av Regeringskansliet https://www.regeringen.se/49f4ae/contentassets/56843ad8d87f4765a74339d56b49b95d/180629_fardplan-life-science-002.pdf

Danmarks “New life sciences growth plan”

https://investindk.com/en/insights/denmark-to-become-a-leading-life-sciences-nation

”Finland’s Age of Artificial Intelligence”, Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment Ministry • 47/2017

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160391/TEMrap_47_2017_verkkojulkaisu.pdf

IBM Watson Health

https://www.ibm.com/watson/health/

More Hälsovård stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer