IBM Sverige

Tillämpad hållbarhet – med hjälp av tidlösa värderingar

Share this post:

Vi på IBM har alltsedan starten 1911 baserat  vår verksamhet på tydliga och gemensamma värderingar, och låtit innovation och drivkraft i första hand komma från medarbetarna som har direktkontakt med kunder och partners från privat näringsliv,  institutioner, akademi och offentlig sektor. Värderingarna var, och är fortfarande, på IBMs orginalspråk engelska:

  • Dedication to every client’s success
  • Innovation that matters—for our company and for the world
  • Trust and responsibility in all relationships

Det finns ett uttryck som går ungefär så här: ”Culture eats strategy for breakfast”. Min tolkning av det är att grundvärderingar och det som utgår organisationens kultur alltid är starkare än strategier, planer och taktiska beslut.

När jag tänker på det här uttrycket och på de många utmaningar världen idag står inför, slås jag av hur tidlösa dessa värderingar är. Man kan enkelt omformulera de tre värderingarna som att ha siktet inriktat på resultat, innovationsförmåga och tillit.

Just dessa värderingar, eller grundinställningar, är vad jag tror behövs i dag för att vi ska kunna bygga ett hållbart samhälle, såväl ekonomiskt, socialt som miljö- och klimatmässigt. Tittar jag vidare på begreppet hållbarhet och FNs ”Agenda 2030” med sina 17 hållbarhetsmål ser jag även där ett stort behov av innovation och samarbete, och då med speciellt fokus på, men inte enbart mål 17,  ”Partnership for the goals”.

Om några få dagar startar årets politikervecka i Almedalen.  Låt oss hoppas att beslutsfatttare och experter från såväl den privata sektorns olika branscher och den offentliga sektorn kommer att ha fokus på utveckling av Sveriges:

  • resultat (konkurrenskraft, tillväxt och förmåga att leverera välfärd)
  • innovationsförmåga (genom att öka verkningsgraden i Sveriges innovationssystem med förbättrat samarbete över gränser och färre stuprör och silos)
  • tillit (till varandra oavsett bakrgrund och ursprung, mellan medborgare och politiker, mellan institutioner och mellan länder)

Vi hörs från Almedalen!

/ Lars

EU & Business development expert

More stories

Hur planerar du för den värsta arbetsdagen i ditt liv?

Många av oss har nog hört det nu berömda uttrycket ”If you fail to plan, you plan to fail”, alltså att utan rätt förberedelser så kommer man inte klara sig den dagen något inträffar. På IBM har vi tagit fram ett flertal sätt att förbereda och träna både oss själva och våra kunder i att […]

Läs mer

Tack för en fin dag – IBM Partner Ecosystem Day

Det har gått knappt ett år sen vi sågs på Färgfabriken i strålande sol för IBM  BP Summit 2018. I en tid med snabba förändringar, nya aktörer, nya ekosystem och nya typer partnerskap tyckte vi att det passade att byta namn på årets event till IBM Partner Ecosystem Day. För att kunna sticka ut i […]

Läs mer

Tjejer + teknik = sant!

Andelen kvinnor som antas till ingenjörsprogrammen ligger mellan 25 och 30 procent. Som jämförelse är andelen kvinnor 51 procent på utbildningarna till civilekonom, 54 procent till läkare och 57 till jurist. Hur kommer det sig egentligen att färre tjejer än killar väljer tekniska program både på gymnasiet och högskolan? Den här frågan diskuterade jag med […]

Läs mer