IBM Sverige

Tillämpad hållbarhet – med hjälp av tidlösa värderingar

Share this post:

Vi på IBM har alltsedan starten 1911 baserat  vår verksamhet på tydliga och gemensamma värderingar, och låtit innovation och drivkraft i första hand komma från medarbetarna som har direktkontakt med kunder och partners från privat näringsliv,  institutioner, akademi och offentlig sektor. Värderingarna var, och är fortfarande, på IBMs orginalspråk engelska:

  • Dedication to every client’s success
  • Innovation that matters—for our company and for the world
  • Trust and responsibility in all relationships

Det finns ett uttryck som går ungefär så här: ”Culture eats strategy for breakfast”. Min tolkning av det är att grundvärderingar och det som utgår organisationens kultur alltid är starkare än strategier, planer och taktiska beslut.

När jag tänker på det här uttrycket och på de många utmaningar världen idag står inför, slås jag av hur tidlösa dessa värderingar är. Man kan enkelt omformulera de tre värderingarna som att ha siktet inriktat på resultat, innovationsförmåga och tillit.

Just dessa värderingar, eller grundinställningar, är vad jag tror behövs i dag för att vi ska kunna bygga ett hållbart samhälle, såväl ekonomiskt, socialt som miljö- och klimatmässigt. Tittar jag vidare på begreppet hållbarhet och FNs ”Agenda 2030” med sina 17 hållbarhetsmål ser jag även där ett stort behov av innovation och samarbete, och då med speciellt fokus på, men inte enbart mål 17,  ”Partnership for the goals”.

Om några få dagar startar årets politikervecka i Almedalen.  Låt oss hoppas att beslutsfatttare och experter från såväl den privata sektorns olika branscher och den offentliga sektorn kommer att ha fokus på utveckling av Sveriges:

  • resultat (konkurrenskraft, tillväxt och förmåga att leverera välfärd)
  • innovationsförmåga (genom att öka verkningsgraden i Sveriges innovationssystem med förbättrat samarbete över gränser och färre stuprör och silos)
  • tillit (till varandra oavsett bakrgrund och ursprung, mellan medborgare och politiker, mellan institutioner och mellan länder)

Vi hörs från Almedalen!

/ Lars

EU & Business development expert

More stories

IBM på Almedalen 2019

Vi är övertygade om att möten och samtal under #Almedalen kommer att leda till nya sätt att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen öppnar för oss – exempelvis att vi på nationell nivå kan använda och dela värdefulla resurser som patientrapporterade data, hälsodata i befolkningsregister, kvalitetsregister och biobanker. Det här skulle kunna hjälpa oss […]

Läs mer

Att få något gjort

Vad innebär det att få något gjort? Det finns väldigt många tänkbara svar på detta, oavsett om det är en privatperson, en förening, ett företag eller en offentlig organsation som ställer sig frågan. Svaret påverkas såklart också av om vederbörande har en stor och näraliggande utmaning att ta tag i eller inte. En bra början […]

Läs mer

Barnens metod vinner

Kopplingen mellan ditt ego, marshmallows, förändring och innovation För några veckor sedan var jag på en utbildning om bransch- och affärstrender. Vi studerade, diskuterade och analyserade stora sociala, politiska och teknikdrivna trender de senaste 10 till 20 åren och som påverkat många företags existens. Vi pratade om vinnarna och förlorarna i relation till trenderna. De […]

Läs mer