Mobile

En verkligt digital transformation kräver ett mobilt förhållningssätt

Share this post:

Det är ett känt faktum att många företag, såväl stora som små, befinner sig mitt i en digital omvandling just nu. Företag återuppfinner sig själva på sätt som var omöjliga att tänka sig för bara några år sedan.

Nästan alla i Norden har en smart mobiltelefon och dessa är väldigt närvarande i våra dagliga liv. De gör det möjligt för oss att kommunicera och interagera, lära, handla och arbeta och därför är det inte förvånande att framgångsrika digitala omvandlingar på företagsnivå utnyttjar hur populära och välbekanta mobila enheter är för medarbetarna.

Mobilitet handlar om mycket mer än enkel uppkoppling och distansarbete. Mobila applikationer har förmågan att påverka alla aspekter av vår arbetsdag. Mobilitet kan driva digital transformation och skapa konkurrensfördelar. Möjligheterna har aldrig varit större att utnyttja mobilitet som en integrerad del av affärsstrategin.

I dagens mobila arbetsmiljö är personalen inte längre knuten till tryckta papper och handböcker, worddokument, kalkylblad, PowerPoint, äldre system eller ens e-post. Genom interaktioner med data, processdesign, arbetsplatser och utrymmen kan allt som gäller arbetsdagens struktur omvandlas. Resultaten blir ökad produktivitet, nya affärsprocesser och nya produkter och tjänster. Dessutom ger mobila applikationer en möjlighet att skapa ett djupare engagemang hos medarbetarna. Ur varken ledningens och medarbetarnas perspektiv tjänar tiden längre som huvudindikatorn för produktivitet.

IBM MobileFirst för iOS-lösningar kombinerar företagsdata, analys och självlärande med en god användarupplevelse, för att omdefiniera hur medarbetare interagerar, lär, kopplar samman och presterar.

Kundcase Finnair

Finnair-exemplet visar hur ett innovativt sätt att applicera mobil teknik kan hjälpa organisationer att förbättra processer och driva effektivitet.

På Finnair förstod man att digitalisering av rutinmässigt underhåll var viktigt, för att klara av tillväxtmålen och den ökade kompexiteten som kom av en flotta med fler typer av flygplan samt ett schema med fler rutter. På mindre än sex månader utvecklade man tre mobila lösningar tillsammans med Apple och oss på IBM och kan redan se positiva effekter av dem:

  • Inspect & Turn-appen, som gör det möjligt för Finnairs underhållspersonal att planera, schemalägga och styra sin dag mer effektivt. De vet nu, via en lättanvänd smart mobiltelefon, vad som förväntas av dem från det ögonblick de anländer till jobbet.
  • Assign Tech-appen, som ger de underhållsansvariga på Finnair översikt över flygtider, underhållsprocesser och mekanikerresurser, och förslag på skiftupplägg baserat på mekanikernas certifieringar och olika kompetens.
  • Sky-Pay-appen, som effektiviserar ombordförsäljningen, och därmed ger besättningen mer tid över till att ta hand om kunderna ombord.

Fredrik Alpen

Hur ligger du till?
Ta vårt test och reda på hur din organisation klarar sig jämfört med andra mobila ledare: Mobile Engagement Assessment

Kontakta mig gärna på LinkedIn vid frågor eller synpunkter.

/Fredrik Alpen
Associate Partner IBM Global Business Services

More Mobile stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer