IBM Systems

Vad betyder egentligen IT-branschens snackisar?

Share this post:

IT-branschen är som vi alla vet en snabb och föränderlig bransch. Nya produkter lanseras nästan varje månad från försäljare inom programvara, hårdvara, tjänster, moln, med mera. Alla försäljare älskar att slänga ur sig trendord för att bygga upp nästa stora hype. Men vad handlar allt detta om egentligen? När jag började skriva den här bloggposten planerade jag först att göra som alla andra och bygga på spänningen kring trendord eller ”snackisar”, men jag tänkte sedan att jag istället borde försöka reda ut vad de här orden egentligen handlar om. Det går naturligtvis inte att beskriva alla i en enda artikel, men jag vill försöka reda ut en del av de vanligaste nya begreppen och också förklara fördelen med dem.

Software Defined Storage

Vi börjar med snackisen ”Software Defined Storage” (SDS). Den har florerat i några år nu och innebär egentligen att eliminera beroendet av lagringshårdvara som har varit en utmaning för IT-sektorn redan från början. Vi vill ha programvara som inte behöver olika hårdvarukomponenter för att tillhandahålla de lagringstjänster vi är vana vid från de avancerade lagringsprodukter som finns på marknaden. IBM Spectrum Storage är en välkänd lösning för programvarudefinierad lagring som har funnits i några år. Med hjälp av SDS har kunderna friheten att välja vilken hårdvara de vill. Det ökar flexibiliteten avsevärt. När Software Defined Storage implementeras får kunderna också flexibilitet att introducera ny teknik mycket snabbare än vad som var möjligt för tio år sedan. Idag är flashlagring det snabbaste lagringsmediet på marknaden, och nya produkter lanseras i hög takt. IBM presenterade nyligen en ny flashsystem-box med bättre kapacitet och densitet samt lägre kostnad som kan implementeras till vilken programvara som helst på bara några minuter, någonting som helt enkelt inte är möjligt utan Software Defined Storage.

Hybridmoln

Nästa snackis som bör förenklas är ”hybridmoln”, eller som det ofta kallas ”någon annans dator för vissa saker”. Användning av hybridmoln går helt enkelt ut på att utnyttja någon annans IT-resurser för specifika användningsområden. Det är nära förbundet med Software Defined Storage och Software Defined Environments (SDE) genom att det helt enkelt utökar till exempel SDS-programmet till ett datacenter som inte ägs av slutkunden. Ett stort användningsområde för hybridmoln är ”cold data” och ”cold applications”. Vilket innebär att data och program som inte kan tas bort istället körs och lagras på billigast möjliga ställe. Varför inte sätta dem i molnet någonstans? Detta kan göras genom inbyggda funktioner i Software Defined Storage från IBM till exempel. Då blir det skiktet för lagringen som integreras med ett moln, som exempelvis Amazon, och hanterar dataöverföring och andra funktioner som till exempel kryptering.

Nästa generations arbetsflöde

Den sista snackisen jag vill förklara är ”Nästa generations arbetsflöde”. Detta är inte en ny typ av lagringsgränssnitt eller infrastrukturenhet. Mycket förenklat kan det beskrivas som en ny typ av tillämpning med nya krav. Big Data är troligtvis det vanligaste arbetsflödet för nästa generation, vilket innebär att datainnehavare vill analysera data och skapa värde från dessa. Data från Big Data är vanligtvis ostrukturerade som t.ex. filmer, ljud, bilder eller sensordata. Analysen innebär nya krav, till exempel bättre skalbarhet, högre prestanda och mer intelligent programvara.

Många av trenderna inom IT-branschen handlar om nya sätt att hantera infrastruktur och data på. Nya produkter lanseras naturligtvis med tiden, men nyckeln är att förstår vad vi verkligen behöver uppnå för att tillföra värde till företaget och från data som de har.

IBM kan bidra med både förståelse och lösningar. Se mer information om:

Hör gärna av dig via LinkedIn om du har frågor eller synpunkter!

/Christofer Jensen,
Storage Technical Specialist & Solution Architect, IBM

More IBM Systems stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer