Handel

”Det enda som är helt klart är att sitter man still kommer man förlora…”

Share this post:

Jag läser kvartalsbokslutet från ett av Sveriges största handelsbolag och fastnar vid VD-kommentarens avslutande mening (se rubriken ovan). För mig utvecklas denna stund till något jag lägger på minnet. Efter ett antal års mer eller mindre avvaktande ”business as usual”, diskuterande och testande verkar det nu som att kraven på omställning är mer uttalade.

Dessutom är det min observation att kraven inte bara verkar nå alla bolag utan även samtliga roller – även de mest framgångsrika. Osökt går mina tankar in på ett högst personligt resonemang. Kan detta kan ha att göra med Olle som står vid den där grinden – vår egen grind, dessutom?

Vem är ”Olle vid grinden” i din del av värdekedjan?

Det ryktas och talas en del om Amazon,Alibaba/ och Alipay som exempel på utmanare som är aktiva i att kartlägga den svenska marknaden. Exempel på ett intressant scenario är ryktet att Amazon inte nöjer sig med att endast expandera i den amerikanska butiksmarknaden utan de funderar även på expansion i vår del av världen.

Ett annat intressant exempel är att Alibabas senaste drive 11/11 ( Singles´ Days sales ) som gav hisnande 25 miljarder USD i försäljning  – på ett dygn. Å andra sidan har de ju över 500 miljoner användare av sin app…

Jag tänker att allt dock inte handlar om dessa två giganter. Det måste finnas andra utmanare som är mer nischade och ger sig in på mer svårnavigerade branscher som hästsport eller hemslöjd? Min poäng är att det hög tid att börja tala om och förbereda sig för att ”Olle vid grinden” – oavsett vem det är – behöver mötas eller motas.

Goda tider att vänta framöver – men för vem?

Sett från en utomstående betraktarens perspektiv måste den svenska marknaden vara högst intressant. Låt mig ge några exempel på vad jag menar:

Även om den svenska marknaden är relativt liten, med internationella mått mätt ser den (i ljuset av en omvärld med turbulens och svag tillväxt i övrigt) ut som en attraktiv arena att utforska närmare. Det är troligen det som gör att alltfler aktörer förbereder sig för att mota Olle vid grinden.

Vilka alternativ finns att tillgå för att mota ”Olle” vid grind?

Alternativen är säkert fler, men jag har listat fem möjliga åtgärder som befintliga aktörer tar till för att för att möta hotet – det vill säga att fler aktörer väntas ta del av pågående konsumtionsfest framöver:

  • Etablering nya ”stand alones”
  • Etablering nya parterskap
  • Lobbyverksamhet för nya regleringar
  • Skapa etableringshinder
  • Förstärkning av befintligt erbjudande

Nya ”stand alones” verkar vara en väg som många väljer att testa. Ett intressant exempel är H&M som lanserar nya spännande Arket.

Nya typer av partnerskap är ett annat spännande område och ett aktuellt exempel  är IKEAs tester med de stora plattformarna i väst och öst – Amazon och Alibaba.

Vägen att via lobbyism skapa regleringar för att förhindra etablering av nya aktörer är för mig ett okänt område. Möjligen skall vi snegla på flygindustrin för att få en uppfattning om vad som kan vänta inom handeln? Jag tänker då mest på kraften i att skärpa kollektivavtal och konsumenträtt som möjliga områden att jobba med.

Skapande av etableringshinder är alltid ett sätt att förbereda sig inför ökad konkurrens. Inom just handel är det troligen tillgänglighet (butikslägen) – lojalitetsprogram eller kännedom (varumärken) som utgör de traditionella hindren för utmanare. Intressant i fallet med ”Olle vid grinden” är att både lojalitetsprogram och varumärke är områden som Olle visat sig bemästra väl. Butikslägen verkar vara sekundärt i just Olle s fall?

Förstärkning av befintligt erbjudande är en aktivitet som aldrig kommer avslutas. Till min glädje ser jag exempelvis att Jula allt kraftigare marknadsför sin e-handel och gör en ”come back” efter en kortare paus.

Vem vet om Olle verkligen står vid grinden och vem vet vilken inriktning för att möta detta som kommer fungera för just er verksamhet? Oavsett vilket är jag övertygad om att handel kommer vara en spännande bransch att jobba i kommande år.

Det jag dock vet – genom att löpande diskutera med kollegor och handlare i marknader där Olle redan finns – är att vardagen aldrig blev sig lik igen efter det att Olle gick igenom grinden.

Under det kommande NRF Big Show i New York i januari 2018 kommer mitt fokus vara att söka exempel på strategier samt lösningar som visar sig fungera i den pågående omställningen av handeln här i Norden.

Jag hoppas att vi ses där.

//Bengt Eliasson

Commerce expert

Mer inspiration

 

More Handel stories

Den uppkopplade butiken – så tar vi detaljhandeln till nästa nivå

I takt med e-handelns framfart får många fysiska butiker utstå prispress, urholkade marginaler och en minskad kundtillströmning när allt fler väljer att handla online. De fysiska butikerna kommer att överleva även denna utveckling, men behöver anpassa sig och bli ”uppkopplade”. Endast då kan det fysiska och personliga mötet även bli digitalt och erbjuda en ny […]

Läs mer

Vem bryr sig när jeansen börjar kosta skjortan?

I dagens pågående omställning av den nordiska handeln verkar det vara framförallt tre frågor som rör sig och som alltmer frekvent tas upp på lednings- och styrelsemötena jag deltar i. Det rör sig om dessa: Är vår strategi tillräckligt ambitiös? Är vårt genomförande tillräckligt snabbt och agilt? Hur kan vi bäst transformera vår organisation och […]

Läs mer

Vad har VUCA med innovationströtthet, framtiden och handel att göra?

Ordet ”innovationströtthet” har dykt upp flera gånger under den gångna våren, i såväl skrift som under flera informella lunchsamtal jag deltagit i. Behovsbilden verkar glasklar för majoriteten  – mer innovation behövs – men min observation är att många känner just en trötthet eller förlamning inför utmaningarna som samhället, branschen eller företaget just nu möter. I […]

Läs mer