Analytics

Utnyttja data – visa resultat på sista raden

Share this post:

I mitt förra blogginlägg berättade jag om vårt angreppssätt DataFirst. Med DataFirst hjälper vi våra kunder att använda data på ett smart sätt, för att effektivt kunna lösa affärsproblem.

Nyckeln till framgång i ett analysprojekt är ofta att ledningen ger sitt mandat och att de ser data som en strategisk tillgång. Eftersom vi på IBM med DataFirst fokuserar på affärsproblemet och inte tekniken kan vi snabbt visa på konkreta resultat. Tar tekniken för stor plats är det inte ovanligt att det tar månader att bara få upp en plattform eller att sätta upp en databas. Det är månader när projektet inte ger något affärsvärde. Det känns så nittonhundratal.

Vi har en rad exempel inom DataFirst, där vi tillsammans med kunder snabbt utvärderat var dataanalys kan göra störst nytta och på vilket sätt.

Utvärdering på bara 3 månader

Vi har jobbat med flera verksamheter, små som stora, och jag kan säga att det går att utvärdera vilket område som ger dig störst värde, uppskatta tillvägagångssättet och göra en praktisk eller affärsmässig prototyp för vad som ska göras på, i runda slängar, 3 månader. Och, då hinner du också få veta vad projektet skulle kunna ge dig i ROI.

Nyligen hjälpte vi ett stort internationellt företag att göra en snabb analys av sin försörjningskedja, som effektiviserats och effektiviserats år efter år. Vi kunde trots detta, med den kognitiva teknikens hjälp, hitta nya åtgärder som faktiskt bidrog till att minska kostnaderna inom försörjningskedjan med så mycket som 0,7 procent av omsättningen. Det är ganska mycket pengar, när vi pratar om en internationell verksamhet.

Besparing på 90 procent

Mathias Sognefors

Vi har också jobbat med Mueller, i USA, som har omkring 700 anställda i sin tillverknings- och leveransverksamhet i USA. De var relativt tidigt ute med att använda avancerad dataanalys. Deras analyschef uttrycker det bra, tycker jag: ”De nya analysmöjligheterna har visat på korrelationer vi aldrig tidigare skulle kommit på att titta efter.”

Ett av de områden som Mueller har jobbat med kognitiv analys inom är den ekonomiska rapporteringen. Bland annat lyckades de med kognitiv hjälp få ner tiden de spenderade på att skapa rapporter med över 90 procent. De kunde också implementera kognitiva metoder på delar av sin tillverkningsprocess, så att de kunde minska metallavfallet med nästan 30 procent. Effektiviseringen i den processen betalade sig med en ROI på 113 procent under de första 12 månaderna.

Egentligen är det ganska enkelt. Ju mer du sätter din data i arbete desto bättre blir resultatet. Men, du behöver mer än bara teknik för att kunna utvinna de fulla värdet ur din data.

Vågar du vänta?

/Mathias Sognefors, Sales Manager Analytics Sweden

Läs mer:

Data First-metoden och hur den fungerar

Gartner rankar leverantörer av data plattformar

”AI-investeringar är livsnödvändiga”

More Analytics stories

Endast tillsammans kan vi sätta hela Sverige i rörelse!

Vår partner Vasaloppet laddar upp inför sitt hundraårsfirande vintern 2022 och har satt sig ett stort och värdigt mål: att sätta hela Sverige i rörelse. Som mål är detta fantastiskt och viktigt, och som Vasaloppets partner vill vi självklart vara med och bidra. Motion och rörelse påverkar hur vi mår, som i sin tur påverkar […]

Läs mer

Hundra år av Vasaloppsdata, del två

Stavningsrättning av OCR-texten På min YouTube-kanal finns en kort video där jag tränar OCH tänker på det här projektet, samtidigt: Efter att jag tagit mig till etappsegern “Hundra år av Vasaloppsdata: Vad skrevs om loppet 1922?” i jakten på insikter från tidningsartiklar från när Vasaloppet var ungt, ville jag se om kvaliteten på texten som […]

Läs mer

Hundra år av Vasaloppsdata: Vad skrevs om loppet 1922?

På ett möte tillsammans med Vasaloppets ledningsgrupp tog en idé form i huvudet på mig: Skulle man kunna använda AI för att vaska fram intressant kuriosa om hundraåringen Vasaloppet? Ur gamla källor, som varit glömda och gömda under många år? Kan det finnas fakta från dessa år som inte ens de mest pålästa känner till […]

Läs mer