Hälsovård

Teknik som ökar livskvaliteten – det är viktigt

Share this post:

Katarina Attebrant – Client Executive Healthcare, IBM.

Samtidigt som jag axlade rollen som kundansvarig för hälsa och sjukvård på IBM för 1,5 år sedan utbildade jag mig till yogalärare. Efter att ha tillbringat de senaste 15 åren i elektronikbranschen, telekommunikations-sektorn och i försvarsindustrin ägnade jag mycket tid åt att  läsa in mig på hälsa och sjukvård samtidigt som jag läste om yogans historia, filosofi och teori. Jag slogs av likheten med det vi pratar om idag när vi diskuterar lösningar på  det ökade vårdbehov i vårt land som alla prognoser förutspår. Lösningarna stavas bland annat förebyggande vård och egenvård, vilket överensstämmer med  den grundläggande filosofin inom yogan – bortsett från e-et i E-hälsa.

Yogan strävar, lite förenklat, efter att skapa balans på olika plan för att uppnå välbefinnande och ett stilla sinne. Man förebygger ohälsa med rörelser, andning, rätt kost, mental träning med mera, anpassat efter individens behov och förutsättningar.

Den digitala revolutionen har givit oss bättre förutsättningar än någonsin tidigare att mäta och övervaka vår egen hälsa och vårt mående. Frågan är bara hur  vi på bästa sätt drar  nytta av tekniken som revolutionen bidragit med?

En stor del av den data som påverkar vårt mående är ofta osynlig för vården och används alltså inte. Exempel på sådana data är väderdata, anteckningar och röstläge. Med kognitiva system som förstår, resonerar, är självlärande och interagerar kan vi dra nytta av enorma mängder strukturerad och ostrukturerad data på ett sätt som inte varit möjligt med traditionella system.

Stöd till cancerpatienter, diabetiker och artrospatienter med kognitiv teknik

Det finns ett antal kognitiva applikationer som redan idag används för att stödja läkaren i sina behandlingsbeslut, såsom Watson for Oncology. Dessutom pågår det flera initiativ och pilotprojekt som syftar till att utvärdera och testa kognitiv teknik för att stödja både patientgrupper och individer. Nedan är bara några exempel, det finns många fler:

  • American cancer society initierade ett projekt som går ut på att använda Watsons kognitiva funktioner för att förse cancerpatienter, överlevare och vårdgivare med information och individualiserad vägledning via en app. Svårigheten att hitta korrekt och trovärdig information på olika websidor kan ofta vara överväldigande och med hjälp av den här appen får individen inte bara tillgång till kvalitetssäkrad information utan får även svar och vägledning anpassad efter hens omständigheter och preferenser.
  • Medtronic Sugar iQ app med Watson ger individen ett verktyg som gör det enklare att övervaka och kontrollera sin diabetes. Sugar iQ ger bl a individen kunskap och individanpassade budskap om hur olika beteenden och kost påverkar dennes glukosnivåer. Appen hämtar in data från Medtronics glukosmätare och insulinpump och kan även förutsäga hypoglykemi tre till fyra timmar i förväg. Visionen är att ge de som lever med diabetes större frihet och bättre hälsa.
  • Arhtritis Research UK är en välgörenhetsorganisation för patienter med ledinflammation som använt sig av Watson för att ta fram en virtuell assistent som ska hjälpa dem att få rätt information och individanpassade svar på sina frågor. Initialt kommer den virtuella assistenten ge generell information och förslag på övningar, med tiden är det tänkt att den även ska besvara frågor angående dieter och behandling samt förstå tal. Arhtritis Research UK får idag tusentals frågor via sin webbsida som den här virtuella assistenten kan hjälpa till att besvara direkt oavsett var patienten befinner sig och tid på dygnet.

Den här typen av lösningar har potential att avlasta vården men den stora fördelen är att de kan ge dem som lever med en sjukdom förbättrad livskvalitet och hälsa.

För mig är det inte tekniken i sig  som är det verkligt intressanta i de här exemplen, utan hur vi kan använda tekniken för att förbättra levnadsvillkoren och livskvaliteten för oss som individer, för organisationer och som samhälle. Få branscher idag står inför så intressanta utmaningar och möjligheter som hälso- och sjukvården. Vad kan exempelvis Blockchain göra för vården i Sverige? Hur kan vi använda ”Internet of the body” i morgondagens vård för att förebygga sjukdomar och vårda människor i deras hem? Hur kan Watson stödja olika roller inom vården? Det och mycket mer är vad jag ser fram emot att få fortsätta engagera mig i.

Vill du prata mer om detta ämne är du väldigt välkommen att kontakta mig, jag finns på LinkedIn och Twitter.

/Katarina


Mer läsning för den intresserade:

More Hälsovård stories

Reflektioner efter årets Almedalsvecka

Årets upplaga av Almedalsveckan har nu genomförts med en intensitet och dynamik som jag inte har upplevt tidigare under mina numera elva almedalsår. Till stor del beror det så klart på att det är valår, men också på att möjligheterna att bygga och erbjuda nya innovativa tjänster har nått en nivå och mognad som gör […]

Läs mer

AI och etik i Almedalen

Förra årets stora fokus i Almedalen var digitalisering. I år är det artificiell intelligens som är på allas läppar. Det är framförallt de etiska utmaningarna som artificiell intelligens för med sig som diskuteras. En mängd paneler, fireside chats och seminarier tar sig an etiska frågeställningar i ljuset av AI. Att etiska frågeställningar är så på […]

Läs mer

Tillämpad hållbarhet – med hjälp av tidlösa värderingar

Vi på IBM har alltsedan starten 1911 baserat  vår verksamhet på tydliga och gemensamma värderingar, och låtit innovation och drivkraft i första hand komma från medarbetarna som har direktkontakt med kunder och partners från privat näringsliv,  institutioner, akademi och offentlig sektor. Värderingarna var, och är fortfarande, på IBMs orginalspråk engelska: Dedication to every client’s success […]

Läs mer