CSR

Att dela är klimatsmart

Share this post:

Även om USA lämnar Parisavtalet så är IBMs ställning orubbad. Vi kommer att fortsätta jobba för ett bättre klimat och ett bättre samhälle! Och vi söker nya sätt att göra det på, för de gamla sätten är inte tillräckliga. I takt med omställningen mot ett mer hållbart samhälle och i kombination med digitalisering skapas nya affärsmodeller och strukturer, som till exempel cirkulär ekonomi och delningsekonomi.

Cirkulär ekonomi är inspirerat av naturens kretslopp. Strävan är att avfall inte ska existera. Istället är avfall en råvara. Därför designas produkterna så att de är lätta att återvinna. Biologiskt material ska kunna komposteras, och övrigt material designas så att det går att återanvändas, materialåtervinnas och till slut energiutvinnas.

Delningsekonomi, som utgör en del av den cirkulära ekonomin, är ett fenomen som möjliggjorts av digitaliseringen. Kort uttryckt handlar det om tjänster som enkelt köps, säljs, byts, hyrs, lånas, delas eller på annat sätt förmedlas via en digital plattform.

Hyra, låna och reparera

Foto: Fritidsbanken

Regeringen har tittat närmare på hur Sverige skulle kunna ställa om till ett mer cirkulärt samhälle och för en tid sedan fick jag höra Ola Alterå berätta om den utredning han gjort åt regeringen (SOU 2017:22). Han presenterade förslag på styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall och främja återanvändning och återvinning av konsumentprodukter. Några av förslagen är att det ska bli lättare att använda bilpooler, få saker reparerade, och köpa begagnat billigare. Man vill också underlätta för att låna saker (utöver bilar) som man bara behöver ibland. Visst är det otroligt att av 100 kronor som ett svenskt hushåll spenderar på konsumentprodukter går minst 98 till nyinköp, mindre än 1 krona till reparationer och ännu mindre till att hyra saker? Läs gärna utredningens sammanfattning om du vill få reda på mer.

Den här utvecklingen är spännande och vi på IBM vill ju gärna stötta nya innovativa modeller för ett hållbart samhälle. Därför är det väldigt roligt att vi kom i kontakt med en organisation som jobbar med just detta – Fritidsbanken.

Cirkularitet ger hållbarhet på flera sätt

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar. Alla kan låna och det är gratis.

Det finns (minst) tre saker med Fritidsbanken som stärker utvecklingen av ett hållbart samhälle:

  • Man underlättar återanvändning av fullt fungerande saker
  • Man uppmuntrar folk till spontanidrott och en aktiv livsstil – vilket de flesta av oss behöver mer av!
  • En stor del av personalen på Fritidsbanken arbetstränar. Av olika anledningar kan man hamna långt ifrån arbetsmarknaden. Då behöver man träna för att kunna återgå, eller komma in på, arbetsmarknaden.

Fritidsbanken, som tagit emot många fina priser bland annat Årets Inititiv, finns idag på över 30 platser men intresset är stort och expansionsplanen ambitiös. För klara av expansionstakten behövs dock ett centralt bokningssystem.

IBMs kompetens bidrar

Foto: Carina Haak, Fritidsbanken

Under vintern hjälpte vi Fritidsbanken att identifiera vad de önskar av systemet, det vill säga vilka krav de har på ett sånt system. För att kunna göra det hade vi två workshops där vi gick igenom Fritidsbankens olika processer för att identifiera var systemet behövs och vad det ska stödja. Vi tillämpade IBM Design Thinking-metoden och utgick från olika typer av användare och deras upplevelse och behovKonsulterna från IBM, Sofia Andersson och Arwid Andersson, som genomförde arbetet tyckte det var kul och värdefullt att kunna bistå med sin kompetens och Fritidsbanken själva fick hjälp med en uppgift de inte kommit igång med:

”Med hjälp av IBM har vi verkligen fått chansen att djupdyka i vår egen organisation. Förr eller senare hade vi varit tvungna att göra en sådan här process, men då kanske det hade varit för sent, säger David Mathiasson, verksamhetsledare på Fritidsbanken.”

Nu hoppas vi att Fritidsbanken kan hitta ett bokningssystem som passar dem, så att de kan utvidga  sin verksamhet till hela Sverige och så att fler saker får återanvändas, och att fler svenskar kommer igång att röra på sig.

Har du något du kan låna ut? Och behöver du verkligen köpa en ny gersåg till altanbygget? Du kanske kan hyra en istället.

/Susanna Salwén, CSR-expert på IBM i Norden

Mer läsning:

More CSR stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer