GDPR

Gör den nya persondataregleringen (GDPR) till ert bästa innovationsprojekt!

Om drygt ett år ska ni leva upp till kraven som finns uppställda i EUs nya reglering för persondata (GDPR – the General Data Protection Regulation). Denna nya dataskyddsförordning innebär att varje organisation ska kunna visa att man har förmågan att:

1) hantera balansen mellan värdet av informationen relativt den information som samlas in,

2) säkerställa att varje enskild kund samtycker till att organisationen samlar in data,

3) flytta informationen om kunden önskar det,

4) radera den information man samlat in vid anmodan och

5) tala om för kunderna när data relaterade till dem utsätts för intrång.

När jag observerar informationsflödet om GDPR ser jag två huvudteman. Ett är ”hur ska ni göra för att följa reglerna för att slippa böter?”, och det andra är ”så här löser vi de detaljerade tekniska kraven”. Det här antyder att man angripit anpassningen till den nya dataskyddsförordningen på ett traditionellt och enkelspårigt sätt. Resultatet blir implementering av GDPR-lösningar i silos från jurister och tekniker utan samarbete och input från  de i organisationen som jobbar med regelverk och de som hanterar kunddata och säkerhet.

Jag föreslår ett alternativt angreppssätt, för att få ut största möjliga värde av GDPR. För att lyckas med detta behöver man förstå hur regleringar påverkar den egna branschen och det egna företaget eller organisationen. Jag har tidigare börjat beskriva ett ramverk för förståelse här på THINK-bloggen.  Om vi tittar på GDPR med det här ramverket som lins ser vi att den nya regleringen primärt påverkar kundrelationer och att den höjer de tekniska kraven. Med detta som grund kan man analysera vilka innovativa åtgärder man kan vidta. Tre exempel (från en innovationsworkshop där ramverket använts) på innovativa idéer är:

  1. Undersök och förstå våra kunders nivå att använda ny teknik
  2. Analysera våra kunders nätverk
  3. Integrera ny teknik med existerande plattformar så att kunden kan interagera flexibelt med oss

I ett nästa steg leder dessa idéer till digitaliseringsprojekt. På kort sikt kan samarbete vara värdefullt inom områden som omni-kanal, CRM (customer relationship management) och KYC (Know Your Customer). På längre sikt finns värde i att se över de partners man jobbar med gällande kundgränssnitt och att förstå kundundersökningar om digitalisering.

GDPR speglar två trender i samhället: dels den ökande betydelsen och värdet av data, dels kundernas ökade makt. Jag anser att GDPR bara är första steget mot att skapa de förmågor som behövs för att hantera digitala affärer, där företaget balanserar transparens och förtroende mot att ensidigt samla data om kunder och använda denna för att sälja produkter och tjänster. Ni som nu planerar att göra MER än vad GDPR kräver kommer att bli vinnare i form av nöjda, trogna och betalande kunder. Låt inte juristerna och teknikerna bestämma, utan se ert GDPR projekt som ert bästa innovations – och digitaliseringsprojekt!

/Åke

Mer information om GDPR
Läs min kollega Marcus Hallbergs serie ”Varför alla pratar om GDPR”:

ibm_gdpr_200x80Förbered dig ordentligt
IBM tillhandahåller både verktyg och expertis för att hjälpa våra kunder och deras partner att bli GDPR redo, ta reda på mer här: 3-stegsguide till att bli GDPR-kompatibel

Share this post:

Lägg till kommentar
Inga kommentarer

Kommentera

Your email address will not be published.Obligatoriska fält är markerade med *

Mer GDPR Berättelser

Varför alla pratar om GDPR, del 2: Vad innebär GDPR?

GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny europeisk förordning för dataskydd som har blivit ett av de mest omtalade ämnena under 2016. I den här delen av artikelserien kommer jag att gå in lite på vad GDPR innehåller och vad lagen säger. Vad säger lagen? Som bekant handlar GDPR i grunden om att harmonisera […]

Läs mer

Varför alla pratar om GDPR, del 3: Hur kan vi förbereda oss för GDPR?

GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny europeisk förordning för skydd av personuppgifter som har blivit ett av de mest omtalade ämnena under 2016. I den här delen av artikelserien kommer jag gå in lite på vad man faktiskt kan göra för att förbereda sig för GDPR. Arbetet med GDPR måste påbörjas så snart […]

Läs mer

Skapa affärsfördelar genom att bemästra effekten av förändrade regelverk – istället för att ducka.

Förändringar i regelverk är oftast associerade med negativa tankar och åtgärder från företag. De beskrivs som “motvind” och “misshandel”som till exempel i artikeln från Bloomberg ”JPMorgan CEO Dimon Says Overlapping Regulators Assault Banks”. Även historiskt finns graverande exempel där affärsmän ansåg nya regleringar mot barnarbete, fackföreningar och gift i livsmedel som improduktiva. Enligt min mening […]

Läs mer