GDPR

Gör den nya persondataregleringen (GDPR) till ert bästa innovationsprojekt!

Share this post:

Om drygt ett år ska ni leva upp till kraven som finns uppställda i EUs nya reglering för persondata (GDPR – the General Data Protection Regulation). Denna nya dataskyddsförordning innebär att varje organisation ska kunna visa att man har förmågan att:

1) hantera balansen mellan värdet av informationen relativt den information som samlas in,

2) säkerställa att varje enskild kund samtycker till att organisationen samlar in data,

3) flytta informationen om kunden önskar det,

4) radera den information man samlat in vid anmodan och

5) tala om för kunderna när data relaterade till dem utsätts för intrång.

När jag observerar informationsflödet om GDPR ser jag två huvudteman. Ett är ”hur ska ni göra för att följa reglerna för att slippa böter?”, och det andra är ”så här löser vi de detaljerade tekniska kraven”. Det här antyder att man angripit anpassningen till den nya dataskyddsförordningen på ett traditionellt och enkelspårigt sätt. Resultatet blir implementering av GDPR-lösningar i silos från jurister och tekniker utan samarbete och input från  de i organisationen som jobbar med regelverk och de som hanterar kunddata och säkerhet.

Jag föreslår ett alternativt angreppssätt, för att få ut största möjliga värde av GDPR. För att lyckas med detta behöver man förstå hur regleringar påverkar den egna branschen och det egna företaget eller organisationen. Jag har tidigare börjat beskriva ett ramverk för förståelse här på THINK-bloggen.  Om vi tittar på GDPR med det här ramverket som lins ser vi att den nya regleringen primärt påverkar kundrelationer och att den höjer de tekniska kraven. Med detta som grund kan man analysera vilka innovativa åtgärder man kan vidta. Tre exempel (från en innovationsworkshop där ramverket använts) på innovativa idéer är:

  1. Undersök och förstå våra kunders nivå att använda ny teknik
  2. Analysera våra kunders nätverk
  3. Integrera ny teknik med existerande plattformar så att kunden kan interagera flexibelt med oss

I ett nästa steg leder dessa idéer till digitaliseringsprojekt. På kort sikt kan samarbete vara värdefullt inom områden som omni-kanal, CRM (customer relationship management) och KYC (Know Your Customer). På längre sikt finns värde i att se över de partners man jobbar med gällande kundgränssnitt och att förstå kundundersökningar om digitalisering.

GDPR speglar två trender i samhället: dels den ökande betydelsen och värdet av data, dels kundernas ökade makt. Jag anser att GDPR bara är första steget mot att skapa de förmågor som behövs för att hantera digitala affärer, där företaget balanserar transparens och förtroende mot att ensidigt samla data om kunder och använda denna för att sälja produkter och tjänster. Ni som nu planerar att göra MER än vad GDPR kräver kommer att bli vinnare i form av nöjda, trogna och betalande kunder. Låt inte juristerna och teknikerna bestämma, utan se ert GDPR projekt som ert bästa innovations – och digitaliseringsprojekt!

/Åke

Mer information om GDPR
Läs min kollega Marcus Hallbergs serie ”Varför alla pratar om GDPR”:

GDPR: Nedräkningen har startat
2018 utgör startskottet på en standardisering av datasekretesskrav som påverkar alla som innehar eller använder personuppgifter om EU-ländernas medborgare, både inom och utanför Europa. För att uppfylla GDPR-kraven måste säkerhetsluckor utvärderas och korrigeras redan nu. Är du beredd?

 

 

Lägg till kommentar
Inga kommentarer

Kommentera

Your email address will not be published.Obligatoriska fält är markerade med *

Mer Innovation Berättelser

Att inte tycka att något är ”för svårt”

Innan sommaren skrev jag en artikel om min resa som har gjort mig till den jag är idag – de tre egenskaper som har präglat mig de senaste 17 åren. Jag undrar ibland om dessa egenskaper är ett resultat av de situationer jag varit igenom eller om det tvärtom är egenskaperna som avgjort hur jag […]

Läs mer

GDPR – Watson jobbar på det!

Just nu sitter många verksamheter och sliter sitt hår med anpassningen till den nya persondataregleringen, GDPR. Men, för bank- och finanssektorn tar det inte slut där. Bara under 2015 ställdes över 20 0001 nya regulatoriska krav upp, som påverkar branschen. Prognosen pekar mot att samtliga regulatoriska krav kommer att uppgå till över 300 miljoner sidor år […]

Läs mer

Vad händer med den globala byn när kanalen är digital och intelligensen artificiell?

I mitt förra blogginlägg ”McLuhan, är mediet fortfarande meddelandet?” reflekterade jag över Marshall McLuhans klassiska uttryck ”the medium is the message”. Men McLuhan fördjupade sig också i att den ackumulativa effekten av elektroniska medier minskar vikten av tid och rum. För detta myntade han begreppet ”the Global Village” – den globala byn – för att […]

Läs mer