IBM Sverige

Tuffa miljömål och modiga ledare

Share this post:

Gott folk, samtidigt som vardagen rullar på med dagishämtning, jobb och dammsugning pågår en förändring av klimatet, lite som ett dovt muller i fjärran. Vi vill inte alltid höra det eller inse att vi alla bidrar till det, och att vi faktiskt KAN göra något åt det OM vi ändrar vårt beteende. Nu lämnar vi den privata sfären och ser det ur ett samhällsperspektiv istället, där våra arbetsivare är aktörer. Vad krävs för att företag ska ändra sina beteenden?

Parisavtalet slår fast att vi ska sträva efter att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. I skrivande stund har drygt två tredjedelar av parterna ratificerat avtalet. Men mycket återstår. Ländernas frivilliga åtaganden räcker bara till 2,7 grader och i Sverige har endast vart fjärde storbolag åtagit sig att anta mål i linje med Parisavtalet. Hur blir klimat en del av affären och hur kan näringslivet bidra till att nå målet om 1,5 grader? Tydliga mål och modigt ledarskap tror jag är de två viktigaste faktorerna.

Hur gör IBM? När det gäller miljömål har vi ett brett miljöarbete som mäts med mängder av KPIer men dessa tre är de prioriterade:

  1. IBM ska globalt reducera CO2 utsläpp med 35% till år 2020 (från år 2005). Förra året hade vi uppnått en minskning med 28,7%.
  2. IBM ska upphandla minst 20% el från förnybara energikällor år 2020. (I Sverige förbrukar vi 100% el från förnybara energikällor men i många länder finns inte ens sådan el att tillgå. IBM finns i 170 länder.) Här är vi på god väg (16,2% förra året)
  3. Förbättra energihushållningen så att vår elförbrukning minskar med 3,5% varje år. Det här målet når vi varje år och oftast överträffas det. Förra året var vår minskning 6,3% och året dessförinnan 6,7%.

Vi vet att det här kommer ge effekt och kommer påverka vår möjlighet att nå Parisavtalets målsättning. Men räcker det? För att få till en kraftfull förändring behöver man agera sektorsvis. För snart 13 år sedan skapade vi och flera andra företag i vår bransch en industristandard – EICC – för att enas om miljömål och så småningom även andra hållbarhetsmål. Nu är över 100 företag anslutna. Det är den här typen av initiativ som verkligen kan göra en skillnad, när vi gemensamt utmanar varandra med tuffa mål, som är offentliga och synliga för alla. IBM_CRR_Environment_2000x650

Nyligen mottog IBM återigen utmärkelsen 2017 Climate Leadership Award med motiveringen att vi är en av branschens tidigaste och mest tydliga ledare i frågan om klimatförändringar, och vi har visat ledarskap genom våra affärsinitiativ, vår målsättning, resultat och inte minst i vårt arbete med leverantörer. Tack vare det starka stöd IBMs ledning ger har det varit möjligt att sätta höga miljömässiga mål för vår verksamhet, produkter och tjänster.

Tack alla ni som är våra leverantörer, partners och medarbetare – det är vi tillsammans som gör skillnad.

”It’s good business and the right thing to do for humanity.” –Wayne Balta is IBM’s Vice President for Corporate Environmental Affairs and Product Safety.

/Sanna

CSR expert

More stories

Framtiden är nu – inspiration leder till framgång

Vi lever i en tid med snabba förändringar, nya aktörer, och teknik som möjliggör saker vi förr bara kunde drömma om. När allt är möjligt är det vårt ansvar att välja vad vi använder tekniken till och hur vi möter nya behov. Att sticka ut i konkurrensen kräver innovation, acceleration och rätt partnerskap. Tillsammans med […]

Läs mer

Dansa med förändringarna

Förändring är ingen nyhet för CIOer. Ända sedan femtiotalet, när de kommersiella datorerna lanserades, har IT-branschen haft för vana att driva på utvecklingen i en rasande fart, vilket gjort att samtliga med teknikansvar vant sig vid en miljö i ständig rörelse. Under många år sågs CIOn som någon som skulle hålla lyset tänt. Stödsystem som […]

Läs mer

Resan till flexibilitet och ökad utvecklingstakt börjar med privata moln

I detta inlägg tänker jag ge en kort beskrivning av ett exempel på hur en av våra kunder använder IBMs privata molnplattform, för att öka takten i sin applikationsutveckling. Det handlar om Illmarinen, vilket är Finlands äldsta pensionsbolag och som hanterar arbetsförsäkringar och pensioner för mer än 1 miljon invånare. Varför valde lllmarinen att flytta […]

Läs mer