Hälsovård

Förståelse, ekosystem och kognitiv teknik på Himss 2017

Share this post:

Nu är jag åter från Himss (Healthcare Information and Management Systems Society) 2017, ett evenemang som samlade 42 000 yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården representerande IT-personal, läkare, vårdpersonal, verksamhetschefer, politiker och leverantörer från hela världen. För första gången någonsin har vi haft ett Himss där samtliga beslutsgrupperingar (politiker, verksamheten och IT) var representerade via flera svenska landsting. Jag vill ge en stor eloge till alla landsting som deltog och förde dialog med kollegor inom det egna landstinget, andra landsting samt med leverantörer från alla hörn i världen.

Vår monter på HIMSS

Vår monter på HIMSS

En stor del av dialogerna mellan parterna kom att handla om att förstå varandra och då talar jag inte enbart om leverantörer och verksamma inom landstingen utan kanske än mer om politiker och verksamhetspersonal från samma landsting. Många gånger blev det tuffa dialoger men efter hand byggdes förståelsen för varandras yrkesroller och dess möjligheter och utmaningar! Dialoger jag personligen deltog i handlade om allt ifrån fällorna med för stor tilltro till ny teknik,  hur ny teknik kommer att påverka vårdyrkena, och i vilken utsträckning handfast hjälp och beslutsstöd verkligen kan levereras av teknik. Ett annat diskussionsämne handlade om information och huruvida denna information från landstingen som krävs för att tekniker såsom Watson ska kunna användas , finns tillgänglig i den utsträckning som skulle behövas. Många aktörer ser tekniken som redo – men anser att vårdens processer inte är redo för att implementera tekniken.

IBMs VD Ginni Rometty höll öppningsanförandet på årets HIMSS, och hon talade om hur kognitiva teknologier som IBM Watson kommer att förändra hur vi får tillgång till vård, hur den genomförs och betalas för. Utan att prata teknik visade hon varför det är viktigt att implementera rätt underliggande teknik och gav flera exempel på hur forskning accelereras med hjälp av ny teknik – som i exemplet med Barrow Neurological Institute som upptäcker nya potentiella behandlingar av ALS med hjälp av Watson for Drug Discovery.

Ett annat ämne som genomsyrade hela konferensen var ekosystem och partnerskap. Ett sådan exempel som diskuterades var samarbetet mellan IBM Watson Health och Illumina, där man integrerat Watson for Genomics med Illumina’s BaseSpace Sequence Hub för att standardisera tolkningsprocessen av genomiska data från tumörer.

Jag och mina kollegor lämnade HIMSS17 med en känsla av optimism. Alla i ekosystemet är positiva att dela data med varandra och med tredjepartsutvecklare. Användbarheten och den personliga anpassningen av system förbättras allteftersom ny teknik införs. Intresset är stort för att skapa nationella besluts- och kunskapsstöd, som t.ex. Watson for Oncology, för en enhetlig och jämlik vård. Tekniken gör det också möjligt för patienterna att bli mer likvärdiga medlemmar av vårdteamet samt att aktivt agera på data från enheter och mobila applikationer.

För dig som har frågor eller vill veta mer: tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor som medverkade på Himss 2017!

/Torbjörn Hägglöf, IBM

Det svenska IBM-teamet på HIMSS

Undertecknad, Katarina Attebrant, Christian Elmehagen och Carl Mikael Dufberg

Mer om vad vi på IBM gör inom hälsoområdet hittar du här:

 

More Hälsovård stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer