Hälsovård

Förståelse, ekosystem och kognitiv teknik på Himss 2017

Share this post:

Nu är jag åter från Himss (Healthcare Information and Management Systems Society) 2017, ett evenemang som samlade 42 000 yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården representerande IT-personal, läkare, vårdpersonal, verksamhetschefer, politiker och leverantörer från hela världen. För första gången någonsin har vi haft ett Himss där samtliga beslutsgrupperingar (politiker, verksamheten och IT) var representerade via flera svenska landsting. Jag vill ge en stor eloge till alla landsting som deltog och förde dialog med kollegor inom det egna landstinget, andra landsting samt med leverantörer från alla hörn i världen.

Vår monter på HIMSS

Vår monter på HIMSS

En stor del av dialogerna mellan parterna kom att handla om att förstå varandra och då talar jag inte enbart om leverantörer och verksamma inom landstingen utan kanske än mer om politiker och verksamhetspersonal från samma landsting. Många gånger blev det tuffa dialoger men efter hand byggdes förståelsen för varandras yrkesroller och dess möjligheter och utmaningar! Dialoger jag personligen deltog i handlade om allt ifrån fällorna med för stor tilltro till ny teknik,  hur ny teknik kommer att påverka vårdyrkena, och i vilken utsträckning handfast hjälp och beslutsstöd verkligen kan levereras av teknik. Ett annat diskussionsämne handlade om information och huruvida denna information från landstingen som krävs för att tekniker såsom Watson ska kunna användas , finns tillgänglig i den utsträckning som skulle behövas. Många aktörer ser tekniken som redo – men anser att vårdens processer inte är redo för att implementera tekniken.

IBMs VD Ginni Rometty höll öppningsanförandet på årets HIMSS, och hon talade om hur kognitiva teknologier som IBM Watson kommer att förändra hur vi får tillgång till vård, hur den genomförs och betalas för. Utan att prata teknik visade hon varför det är viktigt att implementera rätt underliggande teknik och gav flera exempel på hur forskning accelereras med hjälp av ny teknik – som i exemplet med Barrow Neurological Institute som upptäcker nya potentiella behandlingar av ALS med hjälp av Watson for Drug Discovery.

Ett annat ämne som genomsyrade hela konferensen var ekosystem och partnerskap. Ett sådan exempel som diskuterades var samarbetet mellan IBM Watson Health och Illumina, där man integrerat Watson for Genomics med Illumina’s BaseSpace Sequence Hub för att standardisera tolkningsprocessen av genomiska data från tumörer.

Jag och mina kollegor lämnade HIMSS17 med en känsla av optimism. Alla i ekosystemet är positiva att dela data med varandra och med tredjepartsutvecklare. Användbarheten och den personliga anpassningen av system förbättras allteftersom ny teknik införs. Intresset är stort för att skapa nationella besluts- och kunskapsstöd, som t.ex. Watson for Oncology, för en enhetlig och jämlik vård. Tekniken gör det också möjligt för patienterna att bli mer likvärdiga medlemmar av vårdteamet samt att aktivt agera på data från enheter och mobila applikationer.

För dig som har frågor eller vill veta mer: tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor som medverkade på Himss 2017!

/Torbjörn

Det svenska IBM-teamet på HIMSS

Undertecknad, Katarina Attebrant, Christian Elmehagen och Carl Mikael Dufberg

Mer om vad vi på IBM gör inom hälsoområdet hittar du här:

 

Lägg till kommentar
En kommentar

Kommentera

Your email address will not be published.Obligatoriska fält är markerade med *


Katrina W

Hej, Torbjörn!!

Tack så mycket för ditt engagemang för att införa Watson i den svenska sjukvården!! Så viktigt arbete! Finland är redan ett steg framåt, Watson health center i Finland förra månaden!
Jag är själv en patient och undrar om det pågår nån slag projekt ( Watson för onkolog) som patient frivilligt kan vara med? Jag kan även göra det på min egen kostnad? Tack så mycket!!

Svara
Mer Hälsovård Berättelser

Utnyttja data – visa resultat på sista raden

I mitt förra blogginlägg berättade jag om vårt angreppssätt DataFirst. Med DataFirst hjälper vi våra kunder att använda data på ett smart sätt, för att effektivt kunna lösa affärsproblem. Nyckeln till framgång i ett analysprojekt är ofta att ledningen ger sitt mandat och att de ser data som en strategisk tillgång. Eftersom vi på IBM […]

Läs mer

Artificiell intelligens revolutionerar vår svenska industri

Tidigare i år rapporterade World Economic Forum att en fabrik i Kina som tillverkar mobiltelefoner  minskade antalet anställda med 90% (från 650 till 60) genom att öka antalet robotar. Effekten? En produktivitetsökning om 250% och en minskning av antalet defekter med 80%! Så vad innebär egentligen den pågående revolutionen, där artificell intelligens och digitalisering är […]

Läs mer

Jag är förälskad i IT-branschens ekosystem!

Vadå ekosystem? När jag började i IT-branschen var det inte tal om att det fanns partnerskap mellan konkurrenter eller mellan en IT-leverantör och en biltillverkare som BMW eller att det skulle finnas massor av öppna utvecklingsspråk och operativsystem som hjälpte varandra för att ingen ville bli inlåst med en enda leverantör eller betala mer än […]

Läs mer