Hälsovård

Förståelse, ekosystem och kognitiv teknik på Himss 2017

Nu är jag åter från Himss (Healthcare Information and Management Systems Society) 2017, ett evenemang som samlade 42 000 yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården representerande IT-personal, läkare, vårdpersonal, verksamhetschefer, politiker och leverantörer från hela världen. För första gången någonsin har vi haft ett Himss där samtliga beslutsgrupperingar (politiker, verksamheten och IT) var representerade via flera svenska landsting. Jag vill ge en stor eloge till alla landsting som deltog och förde dialog med kollegor inom det egna landstinget, andra landsting samt med leverantörer från alla hörn i världen.

Vår monter på HIMSS

Vår monter på HIMSS

En stor del av dialogerna mellan parterna kom att handla om att förstå varandra och då talar jag inte enbart om leverantörer och verksamma inom landstingen utan kanske än mer om politiker och verksamhetspersonal från samma landsting. Många gånger blev det tuffa dialoger men efter hand byggdes förståelsen för varandras yrkesroller och dess möjligheter och utmaningar! Dialoger jag personligen deltog i handlade om allt ifrån fällorna med för stor tilltro till ny teknik,  hur ny teknik kommer att påverka vårdyrkena, och i vilken utsträckning handfast hjälp och beslutsstöd verkligen kan levereras av teknik. Ett annat diskussionsämne handlade om information och huruvida denna information från landstingen som krävs för att tekniker såsom Watson ska kunna användas , finns tillgänglig i den utsträckning som skulle behövas. Många aktörer ser tekniken som redo – men anser att vårdens processer inte är redo för att implementera tekniken.

IBMs VD Ginni Rometty höll öppningsanförandet på årets HIMSS, och hon talade om hur kognitiva teknologier som IBM Watson kommer att förändra hur vi får tillgång till vård, hur den genomförs och betalas för. Utan att prata teknik visade hon varför det är viktigt att implementera rätt underliggande teknik och gav flera exempel på hur forskning accelereras med hjälp av ny teknik – som i exemplet med Barrow Neurological Institute som upptäcker nya potentiella behandlingar av ALS med hjälp av Watson for Drug Discovery.

Ett annat ämne som genomsyrade hela konferensen var ekosystem och partnerskap. Ett sådan exempel som diskuterades var samarbetet mellan IBM Watson Health och Illumina, där man integrerat Watson for Genomics med Illumina’s BaseSpace Sequence Hub för att standardisera tolkningsprocessen av genomiska data från tumörer.

Jag och mina kollegor lämnade HIMSS17 med en känsla av optimism. Alla i ekosystemet är positiva att dela data med varandra och med tredjepartsutvecklare. Användbarheten och den personliga anpassningen av system förbättras allteftersom ny teknik införs. Intresset är stort för att skapa nationella besluts- och kunskapsstöd, som t.ex. Watson for Oncology, för en enhetlig och jämlik vård. Tekniken gör det också möjligt för patienterna att bli mer likvärdiga medlemmar av vårdteamet samt att aktivt agera på data från enheter och mobila applikationer.

För dig som har frågor eller vill veta mer: tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor som medverkade på Himss 2017!

/Torbjörn

Det svenska IBM-teamet på HIMSS

Undertecknad, Katarina Attebrant, Christian Elmehagen och Carl Mikael Dufberg

Mer om vad vi på IBM gör inom hälsoområdet hittar du här:

 

Share this post:

Lägg till kommentar
Inga kommentarer

Kommentera

Your email address will not be published.Obligatoriska fält är markerade med *

Mer Hälsovård Berättelser

Låt oss prata om transformation av svensk sjukvård på HIMSS17

Det är nu, år 2017, som transformationen av svensk sjukvård startar på allvar. Det grundar jag framförallt på dessa tre saker: Regeringskansliets och SKLs djärva mål för e-hälsoarbete –kallat ”Vision e-hälsa 2025” – som lades fram under förra året: ”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i […]

Läs mer

IBM Watson Health blogg under #Almedalen 2016

Välkommen till vår blogg och landningsplats under Almedalen 2016 för länkar till mer information om IBM Watson Health. Vi är övertygade om att möten och samtal under #Almedalen kommer att leda till nya sätt att konkretisera digitaliseringens möjligheter för att integrera hälsovård och omsorg. På så sätt skapar vi värde som livskvalitet för patienter och […]

Läs mer

En dag med fokus på Hälso- och Sjukvården i framtiden

Tisdagen 3 februari samlades ca 70 personer från olika landsting, universitet, Inera, och leverantörer, på IBM:s Client Center i Kista, för att diskutera framtidens sjukvård och relevanta exempel inom området eHälsa. Under dagen belystes utmaningar i dagens hälso- och sjukvårdssystem, men framför allt goda exempel på vad som gjorts och görs i kommuner, landsting och […]

Läs mer