Internet Of Things

IoT 2017 betyder produktivitet, innovation och intelligens

Share this post:

TerenceMcKenna_300x300
När filosofen och kulturvetaren Terence McKenna år 1999 gav en föreläsning i Seattle med titeln ”Shamans Among the Machines” noterade han följande:

”I don’t know if you’ve been paying attention but in the last ten, twelve years or so a very profound change has crept over our household appliances. They’ve become telepathic. So while we were arguing about the implications of the internet for e-commerce or what have you, all of these passive machines, previously used for playing Pong or word processing, became subsets of a planetary node of information that is never turned off, that endlessly whispers to itself on the back channels, that is endlessly monitoring and being imputed data from the human world.”

Nästan två decennier senare uppskattar McKinsey marknaden för sakernas internet till mellan tre och sex biljoner USD . Och även om detta låter som en siffra tagen från Kalle Anka, så säger detta en hel del både om hur viktig och hur omvälvande denna marknad är för många företag; inklusive IBM. Ett bevis på hur viktigt IoT är för IBM är att vi nu öppnar vårt nya globala huvudkontor för Internet of Things i München – IBM Watson IoT Headquarters, Munich. Så, vad passar bättre än att ta en titt på vad vi kan förvänta oss 2017 av detta hypade område? De stora analysfirmorna har kommit med sina trendspaningar för 2017 och jag tänkte i denna bloggpost lyfta fram tre av de tydligare trenderna jag ser.

Trend 1: Produktivitet, inte hype

Om du idag knappar in ”Internet of Things” i Google får du över 200 miljoner träffar. Och givet hur ofta begreppet IoT används i olika sammanhang idag så är det frestande att lite irriterat skaka på axlarna och tröttsamt konstatera att IoT nog har parkerat sig allra högst upp i Gartner’s Hype-Cycle.

Men! Samtidigt tycks i princip alla analysfirmor vara eniga: IoT är redan idag en stor affär. De olika marknadsanalytikerna må ha lite olika åsikter kring detaljerna, men rörande den övergripande riktningen råder det inga meningsskiljaktigheter: IoT är redan idag en miljardmarknad som bara växer!

Som ett indikativt exempel på hur stor marknaden är för IoT kan nämnas att enligt vissa analytiker var enbart teleoperatörernas IoT-intäkter under 2016 11 MEUR. Det motsvarar en ökning på över 60% i jämförelse med året innan.

Med detta i ryggen kan det vara värt för företagsledare att rannsaka sig själva och ställa sig frågan: Hur mycket tjänade vi 2016 på IoT? Om svaret på den frågan är ”Lite” eller ”Inget” eller ”IoT är en kostnad och inte en intäkt för oss” så kan det nog vara värt att se över sin IoT-strategi. IoT har under många år i huvudsak varit ett investeringsområde för många, men 2017 finns det alla möjligheter att omvandla dessa investeringar till intäkter.

Trend 2: Innovation genom samverkan

Ni har säkert sett någon av de där bilderna med en översikt över olika IoT-aktörer, exempelvis denna från Firstmark.  Givet den stora mängden aktörer och de många olika aspekterna av IoT kommer det vara nödvändigt att etablera samarbetsformer på den komplexa spelplanen. Det kommer givetvis även att ske både konsolideringar och utslagningar under 2017.

Även för en stor aktör som IBM är det både självklart och nödvändigt med samarbete och partnerskap. Ett exempel på detta är IBM’s nya IoT-huvudkontor i München, se videon nedan. Detta kontor kommer att utgöra en centrum inte bara för våra egna satsningar på IoT utan också för våra kunder och sammarbetspartners. För att ytterligare accelerera innovation, korsbefruktning och synergier så kommer vi att bjuda in våra kunder och partners att husera tillsammans med oss i München. Faktum är att en av vara kunder, BMW, redan har flyttat in!

Hur jobbar ni själva med innovation? Aktivitetsbaserade arbetsytor i all ära, men är det tillräckligt?

Trend 3: IoT + AI = sant

Naturligtvis kommer IoT och Artificiell Intelligens (AI) att flyta samman alltmer och vi kommer under 2017 se många exempel på detta. I och med IBM’s satsningar på Watson och IoT så har vi tagit täten inom det kognitiva IoT-området. Ett exempel på detta är IBM’s samarbete med det världsledande fastighetsservicebolaget ISS. ISS använder IBMs kognitiva IoT-platform för att sätta en ”mänsklig prägling” på de fastigheter som ISS sköter.

Ett annat exempel på hur IoT och AI vävs samman alltmer är BMW’s satsning på intelligenta bilar. BMW avser att lyfta in IBMs Watson-teknologi i deras bilar så att interaktionen mellan förare och bil förbättras. Det kommer antagligen att dröja något innan vi ser bilar av Knight Rider’s Trans Am’s kaliber men givet alla de innovativa genombrott och samarbetn som pågår inom IoT kommer det nog gå fortare än somliga tror!

/Patrick Couch, IBM

Vill du gräva djupare i trendspaningen så kan du ladda ner de större analysfirmornas rapporter här:

 

TerenceMcKenna_60x50
Foto: Terence McKenna – Wikipedia

More Internet Of Things stories

Endast tillsammans kan vi sätta hela Sverige i rörelse!

Vår partner Vasaloppet laddar upp inför sitt hundraårsfirande vintern 2022 och har satt sig ett stort och värdigt mål: att sätta hela Sverige i rörelse. Som mål är detta fantastiskt och viktigt, och som Vasaloppets partner vill vi självklart vara med och bidra. Motion och rörelse påverkar hur vi mår, som i sin tur påverkar […]

Läs mer

Hundra år av Vasaloppsdata, del två

Stavningsrättning av OCR-texten På min YouTube-kanal finns en kort video där jag tränar OCH tänker på det här projektet, samtidigt: Efter att jag tagit mig till etappsegern “Hundra år av Vasaloppsdata: Vad skrevs om loppet 1922?” i jakten på insikter från tidningsartiklar från när Vasaloppet var ungt, ville jag se om kvaliteten på texten som […]

Läs mer

Hundra år av Vasaloppsdata: Vad skrevs om loppet 1922?

På ett möte tillsammans med Vasaloppets ledningsgrupp tog en idé form i huvudet på mig: Skulle man kunna använda AI för att vaska fram intressant kuriosa om hundraåringen Vasaloppet? Ur gamla källor, som varit glömda och gömda under många år? Kan det finnas fakta från dessa år som inte ens de mest pålästa känner till […]

Läs mer