Innovation

Fokusera på innovation – hjulet behöver inte uppfinnas igen

I mitt jobb, som ansvarig för vår digitala innovationsplattform Bluemix i Norden,  träffar jag bolag inom i princip alla industrier: finans, offentlig sektor, hälsovård, handel m.fl. Var vi än startar diskussionen så tenderar den att handla om ämnen som innovation, ökad innovationstakt och innovations- eller designdriven utveckling . Men hur ska man jobba med innovation? Vi vet ju alla att det inte enbart handlar om teknik. Flera andra faktorer, interna och externa, spelar också stor roll.

Finns det ett innovationsrecept som passar alla? Personligen tror jag inte det. Men jag tror att det finns ett antal faktorer som bidrar till en innovationsdriven utveckling. Dem kan man tänka på för att förstå både var man står idag och vad man måste göra för att bli mer innovationsdriven.

Som jag ser det handlar innovation till en stor del om att så effektivt som möjligt testa så många nya idéer som möjligt, till så liten risk och kostnad som möjligt för att sedan skala upp det som lyckas och lägga ner det som misslyckas.  Vilka är då komponenterna att titta på för att bli mer innovationsdriven?

 

  • Fokus: Din organisations förmåga att förstå sin kund-, marknad- och sin målgruppsbehov och, baserat på den kunskapen, identifikation av fokusområden, affärsmodeller, produktstrategier som svarar mot behovet.
  • Expertis: Inom vilka områden har din organisation god respektive bristande expertis? Beakta även vilken kunskap och expertis som finns utanför det egna företaget, i ekosystemet av partners, entreprenörer, start-ups och andra aktörer du kan samarbeta med för att skapa innovativa produkter och tjänster för dina kunder.
  • Nya sätt att jobba på: Har du en operativ struktur som är flexibel och skalbar så att den kan hänga med i den höga innovationstakten som generas? Kan du skala upp snabbt när innovation lyckas – och dra tillbaka det som inte lyckas snabbt nog?

Det finns några verktyg som underlättar den här ansatsen. Analystjänster, mobila tjänster, Internet of Things-lösningar, molnlösningar och säkerhetsprodukter är några av dem. Notera att jag kallar dem verktyg. De är hjälpmedel för att snabbt kunna komma dit man ska, utan att behöva återuppfinna hjulet.

Så min uppmaning är; tänk på hur ni jobbar inom de tre områden jag nämner ovan: vad fokuserar ni på, hur säkerställer ni att ni har expertis och ett ekosystem som bidrar till innovation tillsammans med er och har ni en operativ struktur som stödjer er i hur snabbt ni vill introducera en ny tjänst eller ny produkt? Tänk sedan på vilka hjälpmedel ni redan har och vad som saknas för att komma dit ni vill.

Raghda Hussein, Nordic Sales Executive - Bluemix, IBM Hybrid CloudRaghda Hussein, Nordic Sales Executive for Bluemix IBM Cloud

Raghda Hussein, Nordic Sales Executive – Bluemix, IBM Hybrid Cloud

Sedan kommer den stora frågan: ska jag bygga hjälpmedlet själv? Uppfinna hjulet igen? Eller ska jag använda det som redan uppfunnit för att istället fokusera på min affärsidé? Mitt förslag är att fokusera på affärsidé och inte lägga krut på att bygga hjälpmedlet själv… Dessutom är min rekommendation, i valet mellan att bygga själv eller använda det som redan uppfunnit, att tänka på den tid och de resurser som behövs  – inte bara i samband med byggandet  – men också  för att underhålla hjälpmedlet över tid, jämfört med ett ”as a services” hjälpmedel. Varför? Jo, för att kunna utvärdera så många idéer som möjligt med minst kostnad och minst risk och för att dessutom få en så skalbar struktur som möjligt som kan matcha din innovationstakt.

Men jag är väldigt nyfiken på att höra dina tankar om detta! Vad tycker du?

/Raghda

Följ mig gärna på LinkedIn – Ragdha Hussein och Twitter – @RghHuss

Läs mer om ämnet i rapporten IBM Institute for Business Value: Digital reinvention in action – What to do and how to make it happen.

 

Share this post:

Share on LinkedIn

Lägg till kommentar
Inga kommentarer

Kommentera

Your email address will not be published.Obligatoriska fält är markerade med *

Mer Innovation Berättelser

Nästa jobb att försvinna i finansbranschen: rådgivaren!?

Under 2012 har vi läst upprepade gånger om tendenser i bankernas rapporter att aktiehandeln minskar, med personalnedskärningar som följd. Detta har delvis kopplats till den ökade datorbaserade handeln (för kommentar om detta se mitt tidigare blogginlägg). Ledande företrädare för traditionella finansiella företag har uttalat sig negativt över denna trend. Under alla tider har nya teknologier […]

Solvency 2 – hot eller möjlighet för svenska försäkringsbolag

Försäkringsbolag, samarbetspartners och IBM träffades under ett seminarium för att diskutera vad Solvency 2 innebär. Det är viktigt att fundera på möjligheter till innovation som regeländringar innebär och inte bara följa reglerna.

SvD gör nedslag i IBM:s forskningsanläggning

Tomas Augustsson har i dagens Svenska Dagbladet skrivit en spännande artikel om några av de forskningsprojekt som IBM driver vid sin forskningsanläggning i Zürich, Schweiz. Bland annat om projektet där IBM-forskare har skapat ett medicinskt test, baserat på ett kiselchip, som kräver mindre provvolym, är betydligt snabbare och kan testa för många olika sjukdomar.