AI

Watson möjliggör val av rätt cancerbehandling för varje unik patient

Share this post:

ibmwatson_genomik_300x300Genetiken bakom cancer är en komplex biologisk vetenskap och mängden information ökar mycket snabbt. Nya vetenskapliga rön publiceras dagligen – förra året fanns det 160 000 nya cancerstudier i PubMed och varje månad startas flera hundra nya kliniska prövningar. När tusentals medicinska artiklar publiceras varje vecka blir det en omöjlig uppgift att hålla sig uppdaterad om kliniskt relevanta framsteg och nya behandlingsmetoder.

Avgörande information kan därför förbli oupptäckt i månader eller längre. Verkligheten är att våra experter i bästa fall har tid att läsa två till tre artiklar per dag, av de tusentals som publiceras dagligen.

Watson kan hjälpa oss att hålla jämna steg med den utvecklingen. Några av världens främsta cancerinstitut använder IBM Watson for Genomics för att hjälpa kliniker att översätta genetiska och molekylära faktorer till precisionsmedicin för att optimera terapier för sina cancerpatienter.

“In an analysis of more than 1,000 cancer patients, Watson found the same treatments available that doctors had recommended 99 percent of the time. But Watson did better than the doctors in other ways. The…more exciting part about the analysis is in 30 percent of patients, Watson found something new—so that’s 300-plus people where Watson identified a treatment that a well-meaning, hard-working group of physicians hadn’t found. The treatments identified by Watson were in clinical trial or had only become approved or revealed recently. These were real…things…we would have considered actionable had we known about it at the time of the diagnosis,” says Dr. Norman Sharpless, head of the University of North Carolina’s Lineberger Comprehensive Cancer Center.”

Onkolog, Dr. Norman Sharpless, och patolog, Dr. Nirali Patel

Onkolog, Dr. Norman Sharpless, och patolog, Dr. Nirali Patel, vid University of North Carolina Lineberger Comprehensive Cancer Center går igenom förslag till behandlingsmetoder från Watson for Genomics.

Den senaste tiden har en annan tillämpning av Watson fått stor uppmärksamhet i Sverige. Det är IBM Watson for Oncology, ett evidensbaserat beslutsstöd för val av behandlingsmetod. Fram till den 15 december kan du se ett inslag från TV4 Nyheterna där jag beskriver och visar IBM Watson Oncology. I samma inslag ger också Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, en statusbild av digitaliseringen inom svensk sjukvård.

Det står klart att digitaliseringen tillsammans med kognitiva system erbjuder stora möjligheter för framtidens hälso- och sjukvård. Digitalisering och e-hälsa underlättar för patienten att vara delaktig i sin egen vård, ger patienten ett stöd i kontakten med vården samt tillhandahåller effektivare beslutsstöd för alla vårdgivare. Kognitiva lösningar kommer därtill att vara viktiga delar för att nå regeringens Vision e-hälsa 2025, som lyder:

”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.”

Jag är glad att jag får vara en del i processen att införa Watson for Oncology och Watson for Genomics i Sverige – till förmån för såväl cancerpatienter som vårdgivare.

 

/Torbjörn Hägglöf, IBM

Följ mig gärna på Twitter och Linkedin

 

 

 

För mer information:

More stories

Ett holistiskt perspektiv gjorde Region Blekinge till en effektivare organisation

Som många andra organisationer hade Region Blekinge en mängd olika IT-system och applikationer. Teamet som ansvarade för IT-infrastrukturen hade stora utmaningar med övervakning av systemen. Övervakningslösningar hade implementerats för varje enskilt system, men det fanns ingen överblick över hela IT-miljön. Dessutom saknades en integration mellan verktygen som användes, vilket ledde till dubbelarbete och längre ledtider […]

Läs mer

Två hundraåringar spekulerar – kommer AI att ta våra jobb?

När IBM nyligen blev inbjudna att hålla en traditionsenlig gästföreläsning på Stockholms Handelshögskola och kursen ”Humans vs. Algorithms: Judgment, Prediction and Nudges” var det AI & etik som stod på schemat, med extra fokus på interaktiva assistenter. Som du kanske anar saknades det hundraåringar både framför och bakom katedern denna dag. Dock fanns det gott […]

Läs mer

Lära för (arbets)livet – AI med New Minds

“Om du vill ge någon en bott, lär upp den först. Men om du vill ge någon en bott för livet, så lär denna någon hur man lär upp botten.” En av de trender som vi tror kommer fortsätta är att saker omkring oss blir mer och mer intelligenta. Vi kommer allt oftare stöta på […]

Läs mer