Infrastruktur

För Sverige i tiden

Share this post:

Carl XVI:s valspråk har aldrig varit mer relevant än i dag. Ny teknologi revolutionerar bilindustrin i en rasande fart. Vi läser dagligen om nya initiativ med elektriska och självkörande bilar, bussar eller lastbilar. Svensk fordonsindustri håller sig i tätskiktet, hoppas vi. Vi står inför en omstöpning av hela vägtransportsystemet och det är lika svårt att se in i framtiden som det var när hästskjuts ersattes av bilism. Man behöver inte ens nämna Kodak och Facit för att förstå att det är lättare för snabbfotade outsiders att ta nya affärsmöjligheter än för etablerade storföretag att överleva. De enda som är kvar från hästepoken är sadelmakarna, som nu renoverar slitna bilsäten.

Dagens explosionsmotorer körs manuellt efter förarens bästa förmåga. I framtiden kommer vägtrafiken flyta automatiskt med minimala emissioner, buller och olycksrisker. Många fokuserar på bilarnas tekniska förmågor, men få funderar på hur vardagen och samhället kommer påverkas av allt detta nya.

I framtiden kan alla åka bil oavsett ålder och hälsotillstånd. Miljöpåverkan och säkerhetsrisker blir inte längre relevanta argument för att avstå bilåkande och delningsekonomin kommer göra bilresor betydligt billigare. Våra större städer, som redan är igenkorkade av bilar, kommer kvävas av den ökade vägtrafiken. Smarta och miljövänliga bilar tar nämligen också mycket plats. För att utvecklas kommer städerna i ökande grad reservera vägar för gående, cyklister, bussar och spårburen trafik. Inte för självkörande bilar.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duett-EPA-rear.jpg#/media/File:Duett-EPA.jpg

Utanför storstäderna kommer den ökade tillgängligheten och den lägre resekostnaden revolutionera vardagen. Epa-traktorernas tid är förbi. Nu får de 3 miljoner svenskar som inte har tillgång till bil och körkort samma tillgänglighet som alla andra. Detta kan göra glesbygd och mindre städer mer attraktiva och kanske minska trycket på inflyttningen till våra storstäder.

Det är viktigt för svenskt näringsliv att berörda myndigheter har en insiktsfull hållning till framtiden. Sverige måste vara en bra grogrund för framtidens transportsystem, annars kommer svenskt näringsliv inte klara att hålla sina positioner.

I artikeln ”Sätt p för bilpopulismen” på ledarsidan i DN den 18/9 kan vi läsa om högerregeln, dvs. partipolitiseringen av framtida transportsystem. Jag menar att det är avgörande för flera svenska företag att myndigheter, städer och industri tillsammans tillrättalägger för nya transportsystem och tjatar mindre om mer pengar till väginfrastruktur.

Här är några frågor politikerna bör ta tag i:

  • Hur ska relevant data från alla delar av transportsektorn göras tillgänglig för delning och analys så att vi löpande kan få ökad innovation, bättre planering och evaluering av nya initiativ.
  • Hur får vi fram en ny generation av strategier som syftar till en optimering av den befintliga väginfrastrukturen. Vi får ökande skillnader mellan stad och land. Vi måste tillrättalägga för delningsekonomiska lösningar för både persontrafik, godstransporter i stad och bygd.
  • De existerande skattebaserna kommer att urholkas. Hur ska de nya utformas så de både ger tillräckliga skatteintäkter och tydliga incitament för framsynt beslutsfattande av både medborgare och näringsliv.

Sverige har en omfattande fordonsindustri som i samverkan med politiker och myndigheter har lyckats väldigt väl med trafiksäkerhet och Nollvision. Sverige och svenskt näringsliv har goda möjligheter för att bli ett globalt föredöme inom framtidens vägtransportsystem. Men då räcker det inte med att imponeras av bilarnas tekniska förmågor utan även förhålla sig till långsiktiga systemeffekter i samhällsbyggandet. Jag bryr mig lite om vi ska svänga till höger eller vänster, bara vi inte kör ner vår industri i gamla leriga hjulspår.

/Gunnar

Följ mig gärna på: Twitter logoTwitter och LinkedIn logo LinkedIn

 

More stories

För Sverige i tiden

Carl XVI:s valspråk har aldrig varit mer relevant än i dag. Ny teknologi revolutionerar bilindustrin i en rasande fart. Vi läser dagligen om nya initiativ med elektriska och självkörande bilar, bussar eller lastbilar. Svensk fordonsindustri håller sig i tätskiktet, hoppas vi. Vi står inför en omstöpning av hela vägtransportsystemet och det är lika svårt att […]

Läs mer

Storstäderna växer så att det knakar, nu är det hög tid att de också blir smarta

Vi har hört det förut. Urbaniseringen trummar på. Stora mängder nya medborgare, nya byggnader, nya stadsdelar och massiva infrastrukturprojekt. Men perspektiven ändras. Digitalisering och automatisering skapar förutättningar för att återta gaturum i städernas mest centrala delar. Argumenten är allt från luftkvalitet, trafiksäkerhet, effektivitet, attraktivare och mer konkurrenskraftiga städer, men även att maximera antalet plånböcker per […]

Läs mer

Nollzon – vi behöver driva på utvecklingen för elbilar och uppnå renare transporter

En av de största utmaningarna i vår tid är hur vi på bästa möjliga sätt ska tackla klimatfrågan. Detta ständigt aktuella ämne hamnar extra mycket i fokus nu under hösten, då klimattoppmötet i Paris inleds i slutet av November. En avgörande faktor och brännpunkt kommer vara framtidens transporter. Då människans behov av att förflytta sig […]

Läs mer