Smartare transport

Järnvägens information

Share this post:

rail_icon_IBMDet är många aktörer inom järnvägen. Infrastrukturägare, tågoperatörer, underhållsentreprenörer, stationsägare, bokningsbolag mfl. Detta är ett naturligt utfall av en avmonopolisering som pågått under lång tid och med en bred politisk enighet. I debatten om järnvägen höjs just nu röster om ett förstatligande i teorin, i praktiken tittar Trafikverket på att ta hem delar av besiktningsverksamheten och utöka tredjepartskontrollen (se till exempel inlägg i SvD; ”Trafikverket måste ha kunskap om järnvägen” ). Dessa är små ändringar i ett mycket komplext system och till detta är en utredning tillsatt att se över järnvägens organisation.

Jag har inga tvärsäkra åsikter om vem som skall göra vad eller hur järnvägen skall organiseras, men jag vet att det är mycket svårt att göra ägg av omelett, så sannolikt kommer landskapet att se någorlunda bekant ut i en överskådlig framtid. Vi kommer alltså att ha många aktörer som skall samarbeta eller konkurrera på samma arena (se gärna IBMs rail liberalization report).

Detta faktum ställer en del krav som kanske vid en första anblick inte handlar om järnvägar men som är helt fundamentala för att få integrerade system att fungera, nämligen enhetlig och distribuerad information, låt oss kalla det smart information.

Utan smart information är det näst intill en omöjlighet för flera aktörer att jobba ihop. Utan smart information kan man inte kommunicera med resenärer i realtid, man kan inte få överblick av anläggningen, man kan inte maximera tillgänglighet i systemet, man kan inte… Ja, listan kan göras lång.

Med smart information kan man tillse att varje aktör i systemet får den information den behöver för att ta rätt beslut och i rätt tid, man kan säkerställa en pålitligare och säkrare resa för resenärerna, ett mer effektivt nyttajnde av anläggningen både i realtid och framtid och innovationer som vi idag knappt kan fantisera oss till (se länk om smarta lösningar inom järnväg, pdf).

Smart information bygger på data, data som det finns enorma mängder av, men som idag till stor del är ostrukturerad och stängd. Det är inte längre science fiction att skapa information av ostrukturerad data och distribura den till rätt användare, men det behöver tas strategiska beslut att börja arbetet. Så, jag har inget emot diskussionen om ägande och organisation av järnvägen, den behövs, men glöm inte de fundamentala förutsättningarna för samarbete; delning av information.

More stories

Valfrihetens förföriska fördärv?

Få säger nog emot när jag påstår att arbetslivet för de flesta av oss moderna kontorsarbetare innebär två, till synes, motsägelsefulla utmaningar. Å ena sidan drunknar vi i oönskad information om saker vi finner ointressanta och med tveksam nytta för oss. Å andra sidan kämpar vi i motvind för att hitta den information, de verktyg […]

Läs mer

Dagarna gör vi. Vi har dem inte bara.

Äkta språknördar, som jag, irriterar sig inte bara på sär skrivningar (avsiktligt särskrivet, så klart) eller när folk inte kan skilja på de och dem. Vi irriterar oss också på anglicismer, alltså när engelskan sipprar in och tar över vårt språk. Ibland kan det bli riktigt smärtsamt när man arbetar i USA-ägda bolag som IBM, […]

Läs mer

Amys presentation – en solskenshistoria

Amys kund hade utmanat henne. ”Gör en presentation som enkelt och tydligt förklarar de viktiga skillnaderna mellan IBM Connections (IBM:s marknadsledande plattform för samarbete inom organisationer) och Microsoft SharePoint, för användarna och för oss som företag”, hade han sagt. Amy, som arbetat länge med samarbetslösningar på IBM i Nederländerna, lever som hon lär. Hon arbetar […]

Läs mer