Smartare transport

På fäders spår för framtids segrar

Share this post:

Under dagen idag har järnvägen diskuterats flitigt pga av den olycka som skett i hela systemets mest kritiska flaskhals (getingmidjan i Stockholm). I den annalkande vinterns spår kommer säkert tågtrafiken att ytterligare figurera i människors medvetande och i media, förhoppningsvis i positiva ordalag, men risken finns även för motsatsen.

Vår järnvägsinfrastruktur är gammal, det blir alltmer uppenbart, det gör att intressenterna som skall erbjuda och bedriva trafik på den befitliga infrastukturens har ett otacksamt arbete, allra helst under vinterhalvåret. När järnvägen byggdes fanns inte digitalisering som ett alternativ, men det finns det nu möjlighet att åtgärda.

Att bygga nytt är naturligtvis spännande, roligt och synligt, men det är också väldigt dyrt. Jag säger inte att vi inte skall bygga nytt, men att bli bättre på att nyttja och underhålla det befintliga systemet känns ännu smartare.

Med smart nyttjande och delande av information har vi på flera ställen runt om vi världen arbetat med kunder där vi ökat punktligheten, kapaciteten och robustheten i systemen och dessutom gjort dem säkrare och mer miljövänliga. Detta inte bara i nybyggda system utan även i befintliga och ålderstigna anläggningar.

De stora vinsten kommer dock när man börjar koppla ihop system i systemen. Ett expempel här kan vara när man kopplar samman tex ledningssystem med underhållssystem och dessutom lägger på lager av data från tex biljettförsäljning eller väderdata. Då får kan man med hjälp av BigData och smart analys få fram information, inte bara om läget i realtid utan också om hur framtiden ser ut, och därmed börja förutse flaskhalsar, haverier, trängsel och därmed undvika incidenter och missnöjda kunder.

Viktigt att nämna i detta sammanhang är också vikten av att inte göra om misstagen från förr och sätta sig i en situation där man blir inlåst i sina befintliga system. Nya system bör bygga på öppen data och tydliga integrationer så att vi i framtiden kan koppla på nya funktioner för att ytterligare skapa incitament för resenären att välja tågtrafik.

Jo, just det! För att återkoppla till titeln så har vi under flera år hjälpt Vasaloppet att ta steget in i den moderna informationsteknologin. Och likheterna är tydliga, för vad är Vasaloppet om inte en traditionstyngd, utsträckt och älskad verksamhet som kraftigt har ökat sin kapacitet inom ramen för en befintlig linjär anläggning.

 

Läs mer om IBMs smarta lösningar inom transport

More stories

Mer politik, nej tack!

Såhär i eftervalstider är väl var och en lite lagom avmätt inför mer politiska budskap och tankar, tänk er då att ständigt ha varit under ett politisk hällregn under 30 år, där järnvägen befunnit sig. Järnvägen lider av att vara ett teknisk system som skapar oerhört stor samhällsnytta, en samhällsnytta som attraherar politiker och beslutsfattare […]

Läs mer

Smartare bussar och andra insikter för bättre planering

Varje år, sent på hösten eller tidigt på vintern vet vi att det händer. Det blir trafikkaos. Varje år höjs röster som med ett alldeles självklart tonläge raljerar över fenomenet att vi blir tagna på sängen i år igen trots att vi nog kände till att det fanns en vinter i antågande. Varje år. Jag […]

Läs mer

Peak car – är kollektivtrafiken redo?

Häromveckan fanns det en spännande artikel i svd om fenomenet Peak car. Även om trenden inte är statistiskt säkerställd så dyker fenomenet upp i så många former och så många namn att det är svårt att bortse ifrån. Peak car innbär i korthet att vi håller på att ändra vårt resmönster så radikalt, inte minst […]

Läs mer