Innovation

Nästa jobb att försvinna i finansbranschen: rådgivaren!?

Share this post:

Under 2012 har vi läst upprepade gånger om tendenser i bankernas rapporter att aktiehandeln minskar, med personalnedskärningar som följd. Detta har delvis kopplats till den ökade datorbaserade handeln (för kommentar om detta se mitt tidigare blogginlägg). Ledande företrädare för traditionella finansiella företag har uttalat sig negativt över denna trend.

Under alla tider har nya teknologier förändrat vilka arbeten som har efterfrågats. De förändringar vi ser nu är vare sig större eller snabbare än de som upplevdes under t ex den industriella revolutionen.

Vad är då nästa steg i utvecklingen av finansbranschen? I och med att informationsteknologin blir mer och mer instrumenterad, ihopkopplad och intelligent (dvs En smartare planet) så kommer uppgifter som tidigare var förbehållna manuell intelligens att kunna utföras av datorer. Dessutom kommer nätverk av människor att i större utsträckning kunna hjälpa varandra (med t ex finansiell rådgivning).

Är detta en titt långt in i framtiden? Nej! Möjligheter finns att göra detta nu. IBMs numera välkända system Watson (framgångsrik vinnare av Jeopardy) har börjat testas av banker för olika scenarios inom finansiella processer.

Datorn blir kanske rådgivaren och den bankanställde försäljaren (roller som ibland kan vara svåra att hålla isär). Detta är ett inte helt otroligt scenario om inte bankerna tar rollen som rådgivare på allvar. Dock är det inte vare sig troligt eller önskvärt att det personliga mötet försvinner från den finansiella sektorn. Det känns ju inte som ett attraktivt scenario att bankverksamheten bedrivs bara av datorer… Den viktiga frågan blir istället: hur kompletterar banken det personliga mötet med det bästa av modern informationsteknologi? Har ni i branschen (eller era kunder) svaret på den frågan? Kanske blir Watson försäljaren och den bankanställde rådgivaren istället?

Läs mer om IBMs lösningar inom Bank och Försäkring

Banking & Watson expert

More stories

Design Thinking är en process för att ta sig framåt

Ideér kommer inte från ingenstans. Design Thinking är en process för att ta sig framåt, oavsett om man har  – eller inte har  – idéer. Från inga idéer till många idéer, och från många idéer till den ”rätta” idén. ”Design Thinking” har fått mycket uppmärksamhet de senaste tio åren eller så, men det är inget […]

Läs mer

Det femte paradigmet

“Hittat tio tusen sätt som inte fungerar? Det håller inte idag, Thomas.”  Thomas Alva Edison tillskrivs ibland ett citat om att han inte misslyckats, bara provat tio tusen sätt som inte fungerar. Om han är korrekt citerad tycks osäkert, men en sak är säker: med miljoner, miljarder eller fler möjliga vägar att pröva går det […]

Läs mer

Samma lika, fast olika

Visst, en årskrönika för 2020 kommer att innehålla virus, men jag lovar att där finns kvantdatorer, etik, hårda bud och hårdvara också. Ett år som inget annat, men ändå… I min förra årskrönika klassade jag 2019 som ett år av vidareutveckling och mognad för blockchain, resan till molnet samt automatisering och AI. Under 2020 har […]

Läs mer