Smartare transport

Pengarna och/eller livet

Share this post:

I dagarna debatteras säkerheten för vårt transportsystem flitigt, se till exempel den här i artikeln SvD häromdagen, detta inte minst på grund av den spektakulära olyckan på Saltsjöbanan, där lyckligtvis ingen omkom, men där den mediala uppmärksamheten blev enorm.

I säkerhetsdiskussionen dyker ofrånkomligen siffror kring dödlighet och allvarligt skadade upp. Att diskutera dödlighet och skadade i transportsystemet är någonting jag aldrig blir riktigt bekväm med, då det kan kännas både cyniskt och känslokallt, men det är likväl det viktigaste måttet att utgå ifrån för att kunna bygga ett säkrare transportsystem. Ytterligare en aspekt av diskussionen är att man snabbt börjar blanda dessa dödlighetstal med kostnader, dessa är egentligen inte kompatibla, men måste dock ibland nämnas i samma mening.

Med dessa brasklappar skulle jag vilja gå vidare med att resonera kring hur säkerheten kan ökas med hjälp av Big Data samt hur man genom att anamma ny teknik kan få både ökad säkerhet och mer pengar över till nyinvesteringar.

Den vanligaste dödsorsaken inom spårtrafiken är idag självmord, detta är otvetydigt när man tittat på statistiken på både nationell och regional nivå. Att åtgärda de bakomliggande orsakerna till dessa människors olycka vore naturligtvis det bästa, men i väntan på att vi når dit finns det flera olika lösningar för att minska dödligheten för denna grupp. Genom att till exempel analysera informationen från alla de kameror som finns i anslutning till spårsystemen (tåg, tunnelbana, spårvagn) skulle ett stort antal av dessa personer kunna identifieras och hindras innan eller räddas efter sitt försök. Det kan ju låta som science-fiction, men system för detta finns redan idag och det handlar om att bearbeta och analysera information som redan finns samt att se till att informationen distribueras blixtsnabbt till väktare, lokförare eller andra som kan påverka inom systemet. Du kan läsa mer om det i rapporten Smarter safety and security solution for rail.

Ytterligare en stor orsak till dödade och skadade är de olyckor som sker i vägkorsningar i plan. Även här kan man genom analys av dataströmmar i realtid övervaka övergångar och utifrån informationen agera när något finns på spåren på ett onormalt sätt.

Korsning_i_plan

Korsning i plan (Källa: Trafikverket)

Att använda ny informationsteknologi på ett smart sätt skulle kunna innebära stora besparingar i jämförelse med att behöva bygga om infrastrukturen för att öka säkerheten, detta helt enligt fyrstegsprincipen. I Sverige finns idag ca 6300 korsningar i plan, kostnaden för att övervaka dessa med ny teknik är att jämföra med kostnaden för ombyggnaden av 5 eller 10 av dessa korsningar till planskilda korsningar. Det ger en kostnadsbesparing som motsvarar byggandet av ca 100 mil banor för höghastighetståg. Se där, då var det finansierat…

Vi i industrin står redo med lösningarna och jag uppmuntrar Sveriges alla infrastrukturägare att ta klivet in i nästa generations teknik för att vi alla skall få ett mer tillgängligt och säkert transportsystem.

Läs mer om IBMs lösningar inom Transportsystem

More stories

Mer politik, nej tack!

Såhär i eftervalstider är väl var och en lite lagom avmätt inför mer politiska budskap och tankar, tänk er då att ständigt ha varit under ett politisk hällregn under 30 år, där järnvägen befunnit sig. Järnvägen lider av att vara ett teknisk system som skapar oerhört stor samhällsnytta, en samhällsnytta som attraherar politiker och beslutsfattare […]

Läs mer

Smartare bussar och andra insikter för bättre planering

Varje år, sent på hösten eller tidigt på vintern vet vi att det händer. Det blir trafikkaos. Varje år höjs röster som med ett alldeles självklart tonläge raljerar över fenomenet att vi blir tagna på sängen i år igen trots att vi nog kände till att det fanns en vinter i antågande. Varje år. Jag […]

Läs mer

Peak car – är kollektivtrafiken redo?

Häromveckan fanns det en spännande artikel i svd om fenomenet Peak car. Även om trenden inte är statistiskt säkerställd så dyker fenomenet upp i så många former och så många namn att det är svårt att bortse ifrån. Peak car innbär i korthet att vi håller på att ändra vårt resmönster så radikalt, inte minst […]

Läs mer