Innovation

En publikationsmäklare i gapet mellan akademi och näringsliv

Share this post:

Vad krävs för att sprida kunskap från forskning till både affärsmän och en akademisk publik? Jag har försökt under de senaste åren och erfarenheterna från denna resa presenterar jag i en artikel på konferensen Academy of Management i Boston i augusti i år. Mitt enkla svar i denna artikel är: Du behöver bli en ”publikationsmäklare”.

Det har visat sig att forskning behöver vara förankrad i verkligheten och kunna konsumeras och uppskattas av praktiker. Samtidigt belastas företagsledare med ökad komplexitet, vilket tidigare framkommit i IBMs CEO Study, och detta gör att fler och snabbare beslut behöver göras. Baserat på en analys av min personliga resa kan jag peka på den individuella uppgiften att göra det lättare att skapa kunskap i de två olika publiceringssystemen.

Betydelsen av individuella beslut om vilken roll man vill spela är central. Den enskildes planeringsprocesser formar utvecklingen av karriären. Mina viktigaste beslutspunkter var först att försöka bedriva akademisk forskning, sedan att övertyga mina chefer om värdet av detta och slutligen för att planera publicering för både näringsliv och den akademiska världen. Drivkrafterna bakom dessa val är (även för mig själv i efterhand) svåra att identifiera, men de dikterades uppenbarligen inte av en förutbestämd dagordning eller stereotypa karriärvägar.

Vilka faktorer är viktiga? Jag har hittat tre:
1) Betydelsen av personliga relationer för att sprida kunskap. Publikationssystemen är inte mekaniska och abstrakta maskiner. Det finns alltid människor bakom maskinen. Om jag inte hade haft ett antal viktiga relationer skulle jag inte ha vågat publicera både akademiska artiklar och affärsrapporter.
2) Processen för datainsamling. Det är viktigt att ha en mycket djup förståelse för data för att kunna kommunicera den till olika kanaler. Det måste också finnas en flexibilitet i hur data presenteras och forskaren behöver vara i djup kontakt med sin data.
3) Målgrupper och behov av förklaringsmodeller. Dessa modeller kan sedan testas för användning i olika sammanhang. Det är mycket svårt att förutse i förväg vilken modell som kommer att vara användbar i vilket sammanhang.
En publikationsmäklare är en typ av gränssprängare i samhället som kommer att få mer och mer uppmärksamhet.

Utifrån min erfarenhet kan kännetecken för en sådan roll sammanfattas i följande punkter:
• Gränslöst tålamod – du måste ta tid att hitta en plats som gör det möjligt att arbeta i både det akademiska – och affärssystemet. Grunden för detta bör vara en långsiktig karriärvision, inte bara en taktisk marknadsföringsplan.
• Ödmjukhet med kunskap – anta inte att det du vet är värdefull insikt för alla intressenter. Man kan säga något som redan är välkänd kunskap inom området, eller du kan vara för långt före kunskapsnivån hos publiken.
• En spelare i olika lag – det är viktigt att hitta bra samarbetspartners inom det område du vill skriva för. Det finns alltid någon med mer specifika färdigheter än du för att producera kommunikation i en viss kanal.
• Dedikation till detaljerna – du behöver känna dina forskningsdata mycket bra för att hantera dem med medförfattare inom olika publiceringskanaler. Detta gäller både intervjutranskriptioner samt analyser och fallstudier.
• Möjlighet att skapa abstraktionsnivåer – en kunskapsmäklare ska skapa och förvalta en stor portfölj av potentiella förklaringsmodeller. Dessa modeller bör vara enkla abstraktioner som kan användas antingen i artiklar eller i presentationer.

Är du beredd att vara en ”publikationsmäklare”? I så fall måste du först har en passion för att satsa, eftersom du kommer att behöva denna passion för att överleva. För det andra, ge inte upp när du har motgångar, eftersom de kommer och det kommer att kännas som en fruktlös resa ibland. För det tredje, hantera många idéer i en ”publikationsportfölj” som är avsedd både för näringslivet och akademiska kanaler. Detta kommer att vara värdefullt eftersom det är svårt att förutsäga vilka idéer kommer att vara användbara för vilket område.

Banking & Watson expert

More stories

Design Thinking är en process för att ta sig framåt

Ideér kommer inte från ingenstans. Design Thinking är en process för att ta sig framåt, oavsett om man har  – eller inte har  – idéer. Från inga idéer till många idéer, och från många idéer till den ”rätta” idén. ”Design Thinking” har fått mycket uppmärksamhet de senaste tio åren eller så, men det är inget […]

Läs mer

Det femte paradigmet

“Hittat tio tusen sätt som inte fungerar? Det håller inte idag, Thomas.”  Thomas Alva Edison tillskrivs ibland ett citat om att han inte misslyckats, bara provat tio tusen sätt som inte fungerar. Om han är korrekt citerad tycks osäkert, men en sak är säker: med miljoner, miljarder eller fler möjliga vägar att pröva går det […]

Läs mer

Samma lika, fast olika

Visst, en årskrönika för 2020 kommer att innehålla virus, men jag lovar att där finns kvantdatorer, etik, hårda bud och hårdvara också. Ett år som inget annat, men ändå… I min förra årskrönika klassade jag 2019 som ett år av vidareutveckling och mognad för blockchain, resan till molnet samt automatisering och AI. Under 2020 har […]

Läs mer