Smartare transport

Gärna mer, men också smartare

Share this post:

Stockholms Handelskammare släppte i dagarna en välskriven rapport om trafiklösningar i ett växande Stockholm (Kan läsas om i både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter). Den beskriver situationen i Stockholm och de behov som finns för en ökad transportkapacitet till, från och inom staden. I all väsentligt kan jag som daglig jobbpendlare mellan Södermalm och Kista känna igen mig i de utmaningar som beskrivs:

  • En ständigt ökad trängsel i kollektivtrafiken
  • Mer frekventa trafikstockningar på vägnätet som tycks uppstå och fortplanta sig på grund av till synes små incidenter
  • En ökad cykeltrafik som inte har funnit sig tillrätta i trafikmiljön
  • Ett betalsystem för kollektivtrafiken som gör det krångligt att ta sig över regions- och operatörsgränser

De föreslagna lösningarna om utbyggnad av framförallt den spårbundna trafiken är enkla att hålla med om. Sett ur ett perspektiv på 15-20 år med de föreslagna utbyggnaderna så är jag villig att öppna upp mitt skattekonto för att skriva under på investeringarna, men jag skall åka till jobbet imorgon också, inte bara om 15 år.

Det som saknas i rapporten är tankar, idéer och lösningar som i närtid kan göra transporterna enklare för oss medborgare. Lösningarna finns redan idag på flera platser runt om i världen. Det handlar om att göra transporterna smartare.

Kollektivtrafik kommer sannolikt att vara den viktigaste lösningen för att klara ett växande Stockholm under överskådlig framtid. Men det kommer då krävas ny teknik och nya IT-lösningar för att göra resandet smartare och effektivare för både resenärer, beställare och operatörer. Tänk bara om det hade funnits information om fredagens tunnelbanestopp mellan Västra skogen och Akalla innan jag åkte hemifrån (informationen fanns, men inte tillgänglig för mig på ett enkelt sätt). Då hade man haft en uppretad resenär mindre att försöka skaffa ersättningsbuss åt.

Genom att mäta, styra och informera om trafiken i realtid kan man ge resenärerna valmöjligheter att nyttja den flexibilitet som finns i systemet, och ge dem möjligheter i god tid att planera sin resa. Merparten av strömmarna i kollektivtrafiken är lika från dag till dag. Detta gör att det går att prognostisera och informera, och vipps har man skaffat sig en möjlighet att faktiskt styra trafikflödena genom att ge resenären valmöjligheter t.ex. ”Åk om 30 minuter istället, då får du sittplats på pendeltåget”. Naturligtvis måste man också kommunicera med resenären, men de flest jag känner har en mobiltelefon…

Ett annat av rapportens riktiga påpekanden är att betalsystemen behöver uppgraderas för att passa en storstadsregion. Även här finns en outnyttjad källa via nya smarta system. Genom att skapa ett gemensamt betalsystem för alla transportslag där taxan t.ex. också kan varieras beroende på trafikslag och tidpunkt skapar man sig ytterligare en smart lösning för vår framtida kollektivtrafik.

Min förhoppning är att Handelskammarens rapport kommer bidra till att snabba på beslutstakten i att göra Stockholm till en smartare stad, både i närtid och om 20 år.

Karl Hedberg är verksam inom IBM för Smartare transporter

More stories

Mer politik, nej tack!

Såhär i eftervalstider är väl var och en lite lagom avmätt inför mer politiska budskap och tankar, tänk er då att ständigt ha varit under ett politisk hällregn under 30 år, där järnvägen befunnit sig. Järnvägen lider av att vara ett teknisk system som skapar oerhört stor samhällsnytta, en samhällsnytta som attraherar politiker och beslutsfattare […]

Läs mer

Smartare bussar och andra insikter för bättre planering

Varje år, sent på hösten eller tidigt på vintern vet vi att det händer. Det blir trafikkaos. Varje år höjs röster som med ett alldeles självklart tonläge raljerar över fenomenet att vi blir tagna på sängen i år igen trots att vi nog kände till att det fanns en vinter i antågande. Varje år. Jag […]

Läs mer

Peak car – är kollektivtrafiken redo?

Häromveckan fanns det en spännande artikel i svd om fenomenet Peak car. Även om trenden inte är statistiskt säkerställd så dyker fenomenet upp i så många former och så många namn att det är svårt att bortse ifrån. Peak car innbär i korthet att vi håller på att ändra vårt resmönster så radikalt, inte minst […]

Läs mer