Smartare transport

Kollektiva tankar

Share this post:

Enighet råder. Inte ens politikerna kan bli riktigt oense, små nyansskillnader visst, men inga egentliga meningsskiljaktigheter. Vad är man då så rörande överens om? Jo, kollektivtrafiken som lösning på en lång rad frågor som det moderna samhället adresserar, till exempel trängsel, miljö och tillgänglighet i storstad såväl som i glesbygd.

Kollektivtrafikdagen 2012 innehöll en spännande mix av beställare, utförare och intressenter inom kollektivtrafiken. Det genomgående temat var att stora förändringar är på gång. Det är inte bara önskvärt utan också nödvändigt ur ett samhällsperspektiv. Samhällets syn på kollektivtrafik har och fortsätter att förändras. Det är inte längre ett transportmedel för ”de halta, lytta och obemedlade”, som en talare sa, utan kanske den främsta samhällsservicen som erbjuds medborgarna vid sidan om vård, skola och omsorg. Inte minst då det dagligen är en del av många medborgares vardagsliv.

Det finns ett aggressivt mål att dubbla kollektivtrafikens andel av resandet fram till 2050. Det fanns under dagen tre huvudrecept för att klara dessa mål:

  • Sätta resenären i fokus
  • Se till hela resan utifrån kunden perspektiv
  • Stärka kopplingar mellan trafikslagen

Tvivelsutan kommer man att behöva arbeta med alla dessa frågor, men vem som skall göra vad är ännu oklart. Förhoppningen är att det inte blir en fråga om att peka på varandra utan att politiker, myndigheter och näringsliv kan hitta samarbetsformer för att tillsammans lösa utmaningarna. Vi i näringslivet står i alla fall redo i startblocken för detta långdistanslopp.

Det som i viss mån saknades i diskussionerna under dagen var ett innovativt nytänkande och möjligheten till att nyttja den nya teknik och de möjligheter som den ger. Vi ser ju redan idag smarta lösningar som finns implementerade kring betalsystem, trafikstyrning och resenärsinformation, men de tenderar att här i Sverige fastna i gränsdragningsproblematik över lokala, regionala och nationella intressen. Gunnar Malm uttryckte att ”det regionala tänkandet ibland måste kliva åt sidan till förmån för det nationella”. I detta fall en god tanke när vi behöver lyfta blicken och skapa en kollektivtrafik som för resenären blir sömlös och inte sömnlös.

Karl Hedberg är verksam inom IBM för Smartare transporter

More stories

Mer politik, nej tack!

Såhär i eftervalstider är väl var och en lite lagom avmätt inför mer politiska budskap och tankar, tänk er då att ständigt ha varit under ett politisk hällregn under 30 år, där järnvägen befunnit sig. Järnvägen lider av att vara ett teknisk system som skapar oerhört stor samhällsnytta, en samhällsnytta som attraherar politiker och beslutsfattare […]

Läs mer

Smartare bussar och andra insikter för bättre planering

Varje år, sent på hösten eller tidigt på vintern vet vi att det händer. Det blir trafikkaos. Varje år höjs röster som med ett alldeles självklart tonläge raljerar över fenomenet att vi blir tagna på sängen i år igen trots att vi nog kände till att det fanns en vinter i antågande. Varje år. Jag […]

Läs mer

Peak car – är kollektivtrafiken redo?

Häromveckan fanns det en spännande artikel i svd om fenomenet Peak car. Även om trenden inte är statistiskt säkerställd så dyker fenomenet upp i så många former och så många namn att det är svårt att bortse ifrån. Peak car innbär i korthet att vi håller på att ändra vårt resmönster så radikalt, inte minst […]

Läs mer