Social business

Sociala medier och intranät hos Sveriges Informationsförening

Share this post:

Den 20 mars hade jag för tredje gången nöjet att kika in i framtiden för sociala medier vid Sveriges Informationsförenings kurs ”Sociala medier – affärsnytta, strategier och trender”. Det är lika intressant varje gång. Dessutom extra intressant för mig själv att jämföra budskapet mellan tillfällena. Att se hur vissa saker fortfarande är aktuella, andra tillkommit och annat fallit bort.

Fokus för kursen är användandet av sociala medier och möjligheter för extern kommunikation. Det är mycket Twitter, Facebook, bloggar etc. Sammanhållande för utbildningen är Kicki Strandh vid Sigma IT och Mittuniversitetet. En annan återkommande föreläsare är Jerry Silfwer på WhisprGroup som visar behoven, möjligheterna och metoderna för att mäta effekterna av insatserna på den externa sociala arenan.

Ett nytt intressant inslag var Lisa Enckell som berättade om WRAPP vars hela affärsmodell är uppbyggd kring Facebook. Via Facebook kan du ge vänner presentkort utan att det kostar dig något. Mottagarna visar koden i sin smartphone i butiken och får motsvarande rabatt på sina inköp. För butikerna fungerar det snarare som rabattkuponger som lockar besökare till butiken (merförsäljning) där produktionskostnaden och  spillet är minimalt. Smart!

Kursen brukar också innehålla några case-presentationer från företag. I år var det Maria Isacsson från HSB Sverige och Elisabeth Lindgren från SJ som berättade om sina erfarenheter. Mycket intressant att höra att SJ nu kommit så långt att de slutar särbehandla sociala medier utan integrerar dem fullt ut i sin löpande operativa verksamhet. Det är ett stort steg.

Min trendspaning (obs. trendspaning går ut på att extrapolera vad man ser omkring sig, inte nödvändigtvis att förutsäga omvälvande nyheter) byggde denna gång på underliggande, ofta tekniska trender och visade sedan på hur dessa visar sig i funktionalitet, användande och beteendepåverkan. Trogen till min vana försökte jag hålla mig till områden med direkt relevans för deltagarna i deras arbeten, inte  t.ex. att gissa framtiden för onlinemusik.

Utvecklingstrender

  • ”Allt” blir mobilt – och konsekvenserna av det blir: personlig policy, responsive webdesign minskar beroendet av appar och förlitandet på mobila tjänster gör roamingkostnaderna allt mer smärtsamma.
  • De sociala medierna blir allt fler och knyts samman i ”ekosystem”. Det föds större behov av aggregatorer och för leverantörerna blir det  livsviktigt att ha ett öppet API.
  • Social analytics växer i värde. Den som kan analysera och agera på sociala datan sitter på trumf. Dinna vänner blir ditt filter.
  • Hur ritas kartan ifall Apple får för sig att använda sin gigantiska kassa till att på allvar ge sig in i den sociala arenan?

Beteendetrender

  • Transparensen ökar, liksom gyttret.
  • Social => Relevans.
  • Den virtuella världen blir alltmer reell.
  • Privacy blir alltmer kritiskt, både vad gäller pi och överkommunikation.
  • Tiden är inne för Homo Communicae.
  • Växande rivalitet mellan att tänka öppet eller slutet.

För företagen

Därefter övergick jag till att fokusera på hur företagens och de anställdas beteenden på olika sociala arenor baseras på företagets kultur, de möjligheter som ges och hur de motiveras. Företagens kultur och attityd till den sociala webben visar sig både i hur de hanterar sina officiella bloggar, twitterkonton och facebooksidor men även hur personalen uttrycker sig på sina privata konton. IBM hade för ett tag sedan 25.000 medarbetare på Twitter och 17.000 som hade egna bloggar. För att inte tala om Facebook.

Hur många har ni?

Dessa kontaktytor är en ljuv dröm för en marknadsförare men en mardröm för en riskhanterare. En väsentlig del av det interna kommunikationsarbetet blir att föra ut företagens kultur och policy till alla dessa och hjälpa dem att uttrycka sig ansvarsfullt och inom ramarna för sekretessen och avtal.

Slutligen gick jag in på hur de sociala medierna, externt och internt, förändrar rollen för kommunikatörer. I stället för att vara i frontlinjen och driva kommunikationen får de ett ökat fokus på att hjälpa och coacha andra i deras kommunikation.

Det sociala intranätet

Den nionde maj har Sveriges Informationsförening en kurs om det sociala intranätet där jag får nöjet att föreläsa igen om ett ämne som ligger mig ännu varmare om hjärtat. Anmäl dig gärna så ses vi där!

More stories

Valfrihetens förföriska fördärv?

Få säger nog emot när jag påstår att arbetslivet för de flesta av oss moderna kontorsarbetare innebär två, till synes, motsägelsefulla utmaningar. Å ena sidan drunknar vi i oönskad information om saker vi finner ointressanta och med tveksam nytta för oss. Å andra sidan kämpar vi i motvind för att hitta den information, de verktyg […]

Läs mer

Dagarna gör vi. Vi har dem inte bara.

Äkta språknördar, som jag, irriterar sig inte bara på sär skrivningar (avsiktligt särskrivet, så klart) eller när folk inte kan skilja på de och dem. Vi irriterar oss också på anglicismer, alltså när engelskan sipprar in och tar över vårt språk. Ibland kan det bli riktigt smärtsamt när man arbetar i USA-ägda bolag som IBM, […]

Läs mer

Amys presentation – en solskenshistoria

Amys kund hade utmanat henne. ”Gör en presentation som enkelt och tydligt förklarar de viktiga skillnaderna mellan IBM Connections (IBM:s marknadsledande plattform för samarbete inom organisationer) och Microsoft SharePoint, för användarna och för oss som företag”, hade han sagt. Amy, som arbetat länge med samarbetslösningar på IBM i Nederländerna, lever som hon lär. Hon arbetar […]

Läs mer