Smartare transport

Transportforum 2012: För framtiden – fram i tid

Share this post:

Den 11-12 januari hölls Transportforum 2012 på Konsert & Kongress i Linköping. Konferensen som anordnas av VTI inleddes sedvanligt av generaldirektör Jonas Bjelfvenstam som efter sitt välkomstanförande lämnade över ordet till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Infrastrukturministern talade om en järnväg som inte mår bra, vars tillförlitlighet och robusthet måste återställas. En järnväg som måste vara punktlig, eftersom det bara är då som vi får en konkurrenskraftig järnväg i Sverige.

För att återställa den svenska järnvägen krävs enorma reinvesteringar. Under 2011 fick Trafikverket regeringens uppdrag att utreda behovet av ökad kapacitet i transportsystemet. Ansvarig för utredningen är Lena Erixon, som ska överlämna slutrapporten för uppdraget den 30 april 2012. Kapacitetsutredningen intresserade många deltagare, och under konferensen hölls en heldagssession i ämnet. Infrastrukturministern inledde sessionen och talade om vikten av att vårda det vi har, men också att göra saker smartare och mer effektivt för att kunna få ut mer kapacitet på så kort tid som möjligt. Det behövs en samlad bild för att förstå var vi behöver göra insatser – så att vi gör rätt saker, i rätt tid, på rätt ställe.

Som medborgare önskar jag att en del av det anslag som regeringen tilldelat järnvägen kommer att gå till just detta – ett effektivare underhållsarbete, där man med hjälp av smarta systemstöd kan prioritera var insatser behövs och får mest effekt, och som hjälper till att skifta det reaktiva underhållsarbetet till proaktiva och effektiva underhållsinsatser.

Läs gärna Gunnar Johanssons krönika i ämnet från i höstas: Vad är 1000 miljarder kronor värt?

Andra intressanta ämnesområden under årets konferens var EUs vitbok, ITS, styrmedel, trängselavgifter, vägavgiftssystem, trafikantinformation, attraktiv kollektivtrafik, flygets framtid m.m.

En reflektion från många av sessionerna var att man saknade eller utelämnade att presentera en plan för nästa steg. Utredningarna i sig hade större fokus än hur föreslagna förändringar kan implementeras för att skapa samhällsnytta. Jag hoppas att man till nästa års konferens väljer att lägga större tonvikt vid genomförande. Med ett starkare samarbete mellan akademi, myndigheter och näringsliv är det lättare att gå från ord till handling. Men vi måste även våga vända blicken utanför Sveriges gränser, för att inte riskera att isoleras i vår egen sandlåda.

IBM fyllde 100 år under 2011 och i Sverige firade vi 83 år som svenskt bolag. Vi har en lång global erfarenhet inom transportsektorn och satsar enorma resurser på forskning och utveckling inom området. Min målsättning är att förmedla IBMs samlade kunskap, så att vi kan ta lärdom av andra länders erfarenheter och inte behöver uppfinna hjulet på nytt i Sverige.

Tack till er som besökte mig och mina kollegor i IBM:s monter i utställningshallen. Med hjälp av Ahlgrens bilar som dragplåster var vi populära. Några av de rapporter som delades ut i vår monter finner du på vår hemsida: Smartare transporter och Smartare städer.

Kundansvarig inom området Transport

More stories

Mer politik, nej tack!

Såhär i eftervalstider är väl var och en lite lagom avmätt inför mer politiska budskap och tankar, tänk er då att ständigt ha varit under ett politisk hällregn under 30 år, där järnvägen befunnit sig. Järnvägen lider av att vara ett teknisk system som skapar oerhört stor samhällsnytta, en samhällsnytta som attraherar politiker och beslutsfattare […]

Läs mer

Smartare bussar och andra insikter för bättre planering

Varje år, sent på hösten eller tidigt på vintern vet vi att det händer. Det blir trafikkaos. Varje år höjs röster som med ett alldeles självklart tonläge raljerar över fenomenet att vi blir tagna på sängen i år igen trots att vi nog kände till att det fanns en vinter i antågande. Varje år. Jag […]

Läs mer

Peak car – är kollektivtrafiken redo?

Häromveckan fanns det en spännande artikel i svd om fenomenet Peak car. Även om trenden inte är statistiskt säkerställd så dyker fenomenet upp i så många former och så många namn att det är svårt att bortse ifrån. Peak car innbär i korthet att vi håller på att ändra vårt resmönster så radikalt, inte minst […]

Läs mer