Social business

Social Business handlar om människor och möjligheter

Att införa social business i en organisation är olikt det mesta affärsvärlden gjort under de gångna decennierna. Drift av företag och organisationer har i många avseenden handlat om att systematisera, att definiera processer och att införa olika sorters kontrollmekanismer. Det har också speglats i de IT-stöd som införts, såsom ERP-system, register, säkerhetssystem och strukturerade lagringssystem för att nämna några. Alla bygger de på att vi definierar strukturer, processer och kontrollpunkter för information och för hur medarbetarna arbetar.

Social business är annorlunda.

Utan att åsidosätta de administrativa systemen, går social business ut på att släppa fram medarbetarnas kraft, engagemang och kunskap. En grundbult är att låta medarbetare hitta varandra och varandras kunskap och erfarenhet tvärs de etablerade strukturerna och oavsett geografiska begränsningar. Däri ligger tjusningen. Och potentialen.

När en medarbetare i en del av organisationen som sitter och kämpar med något nytt och svårt plötsligt råkar upptäcka att en medarbetare i en annan del av organisationen, kanske geografiskt avlägsen, har gjort något liknande förut och kan återanvända och bygga vidare på dessa erfarenheter – då börjar man se effektivitetsvinsterna.

När en annan medarbetare råkar upptäcka att en kollega ska försöka närma sig en kund, som han själv har erfarenhet av att arbeta med, och de enkelt kan kontakta varandra för att dela tips som förbättrar chanserna till en lyckad affär – då börjar man se affärsmöjligheterna.

När en tredje medarbetare ser ett blogginlägg av en okänd kollega med gemensamma intressen och inspireras till en innovation eller ett affärskoncept – då börjar man förstå hur social business kan utveckla verksamheten.

En fjärde medarbetare kanske har tröttnat på sina arbetsuppgifter och funderar på att lämna företaget när hon plötsligt, via en intern intressegrupp, blir varse spännande arbetsuppgifter någon annanstans inom företaget, och därför hittar grönare gräs på den egna sidan – då ser man att social business även kan minska risken att förlora bra medarbetare.

Det här är fyra tydliga exempel på hur social business är bra både för affärerna och för medarbetarna. Och då har jag ändå inte nämnt möjligheterna att bygga och sprida kunskap och erfarenhet i olika intressegrupper, att lättare hitta experter som man kan fråga om hjälp eller de ökade möjligheterna för medarbetarna att själva driva på sin professionella utveckling genom att välja och ta till sig den kunskap som efter hand byggs upp och delas kollegor emellan.

Några begrepp återkommer i exemplen ovan: Medarbetare, slump och tillfälligheter samt möjligheter och inspiration. Samtliga dessa går på tvärs mot begrepp som historiskt sett haft hög status i företagen: system, processer och kontroll. Genom att göra sin business social, släpper man loss kraften hos medarbetarna och ger dem möjlighet – och förtroende – att utveckla sig själva och organisationen.

Fördelarna för företaget kan delas in i fyra kategorier:

  • Effektivitet och snabbhet – Genom att kunskap och egna experter blir lättare att hitta och ta vara på underlättar man problemlösning och minskar ”återuppfinnandet av hjulet”, som tyvärr är alltför vanligt i många organisationer
  • Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning – Genom att göra alla medarbetares erfarenhet och kunskap tillgänglig, främst i olika – ofta egendefinierade – intressegrupper, möjliggör man för de egna experterna att bygga vidare på och utveckla sitt kunnande tillsammans – och för övriga medarbetare att ta del av deras expertis, antingen direkt eller genom deras publicerade alster. Dessutom gör detta självklart företaget mindre känsligt för förlust av enskilda medarbetare och förenklar för introduktion av nya.
  • Attrahera och behålla medarbetare – I tillägg till exemplet ovan om att hitta grönare gräs på den egna sidan, kommer alltfler nya och välutbildade unga ut på arbetsmarknaden. De är vana vid sociala verktyg ute på nätet och förväntar sig motsvarande även innanför brandväggen.
  • Inspiration och affärsutveckling – Innovation frodas i brytningszoner, där människor och tankar förs samman i oväntade kombinationer. Tyvärr händer det sällan i inkorgarna på företagsmailen. Men när medarbetare kommunicerar fritt, delar tankar, aktiviteter och åsikter – DÅ sker oväntade möten och nya idéer och nya tillämpningar av gamla föds.

Fördelarna för medarbetarna då? Tja, läs igenom de fyra punkterna en gång till och lägg till ökade möjligheter att själv driva och styra sin professionella utveckling.

I många årsredovisningar har vi genom åren läst ”Medarbetarna är vår viktigaste resurs”. Med dagens tekniska möjligheter att omvandla sin verksamhet till en social business är det äntligen möjligt att släppa loss den fulla potentialen i den resursen. Det är dags att visa att den vackra texten i årsredovisningarna inte bara var tomma ord. Go Social Business!
Peter Bjellerup arbetar som organisationskonsult inom IBM Global Business Services där han hjälper företag, organisationer och deras personal att se och utnyttja de möjligheter som öppnar sig med sociala intranät, externa och interna sociala verktyg, kort sagt: möjligheterna med Social Business.

Share this post:

Lägg till kommentar
En kommentar

Kommentera

Your email address will not be published.Obligatoriska fält är markerade med *

[…] Peter Bjellerup: Social Business handlar om människor och möjligheter. […]

Svara
Mer Social business Berättelser

Smidighet och snabbhet – alertare känselspröt och snabbare reaktion

…eller som Charles Darwin skrev ”..survival of the fittest” , inte ”…of the strongest” Darwin’s ord har visat sig gälla likväl i affärslivet som i naturen. Många är exemplen på företag som gått under när de inte insåg att världen förändrats runt dem, eller som inte var snabba och smidiga nog att förändras fastän de […]

Läs mer

Vårda värdena i ert sociala intranät

Facebooks värde är vi. Liksom för Twitter, LinkedIn och alla övriga publika ”gratis” sociala nätverk. Eller som det uttryckts så väl av grundarna till What’s App: ”If you don’t pay, you’re the product”. Deras astronomiska börsvärde bygger på oss, på våra preferenser, våra relationer, våra aktiviteter och våra interaktioner. Vi bjuder på detaljerad information som […]

Läs mer

Sociala intranät växer snabbare än du tror!

Till exempel var det bara Facebook av de välkända sociala nätverken som nådde  första miljonen användare snabbare än IBM Connections. När man talar om digitala sociala nätverk blir det automatiskt att man talar om Facebook, Twitter, LinkedIn och på senare tid, även Pinterest. Det är ganska naturligt. De är ju alla öppna och tillgängliga för […]

Läs mer