Smartare sjukvård & Life Science

På Vitalis vänder vi på kunskapens träd!

Share this post:

Vi är många som ser fram emot Vitalis-veckan som börjar nu, 5-7 april på Svenska mässan i Göteborg. Här samlas en rad olika intressenter med syftet att diskutera, presentera och nätverka kring utveckling av vård och omsorg genom IT.

Vi på IBM kommer givetvis också att vara på plats. I monter #B0720 håller vi till.

Vårt tema i år är hur man kan nyttja tillgänglig information på ett sätt som vi inte gör idag! Hur vi kan vända upp och ner på det som ibland ses som ett problem – överflödet av information – och istället skapa värdefulla beslutsstöd. I vår monter kommer vi ha ett Speakers Corner där vi kommer beskriva exempel på projekt som förbättrar vård, kvalitet och samverkan.

Kom till vårt Speakers Corner och lyssna på en rad intressanta föredrag som rullar under dagen, enligt följande schema:

10.00-10.45

  • Hur Jeopardy kan göra hälso- och sjukvården smartare
  • Hur vi kan styra verksamheten med hjälp av BI och samtidigt skapa en lärande organisation

12.00-13.00

  • Prediktiv analys, för att förutse kommande behov och stödja vårdprocesserna
  • Smarta processtöd, att med moderna verktyg underlätta och effektivisera processer inom hälso- och sjukvården
  • Ökad samverkan i vården – Mobilitet, flexibilitet och samverkan för morgondagens sjukhus

14.50-15.20

  • Hur vi kan styra verksamheten med hjälp av BI och samtidigt skapa en lärande organisation
  • Ökad samverkan i vården – Mobilitet, flexibilitet och samverkan för morgondagens sjukhus

Kom gärna förbi vår monter, prata smartare sjukvård, Jeopardy eller lyssna på några av våra inspirerande presentationer.

More stories

KTH-studenter undersöker hur IT-lösningar ska kunna effektivisera sjukvården i Sverige.

Trycket på den svenska vården ökar i takt med att befolkningsmängden växer och att ett större antal människor blir äldre. Människor med kroniska sjukdomar får ständigt leva med sin åkomma varför det är av extra intresse att förbättra situationen för dessa. Dessutom går 80% av den totala budgeten i svenska vården till behandling av just […]

Läs mer

Från den första elektroniska patientjournalen till superdatorn i vården

För 53 år sedan skapade IBM den första elektroniska patientjournalen för Akrons barnsjukhus. Det var ett stort tekniskt utvecklingssteg på den tiden. Sedan dess har både sjukvården och IBM utvecklats, ofta hand-i-hand. Idag är vi på IBM inblandade i en rad spännande projekt, som att involvera superdatorn Watson i cancervård, att förbättra situationen för diabetespatienter […]

Läs mer

IBM på Chalmers Initiativseminarium om Big Data, 25-26 mars 2014

Big Data: Från livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Chalmers bjuder in till ett nu fullbokat initiativseminarium på temat Big Data  25-26 mars 2014. Seminariet kommer att erbjuda en inblick över en rad olika forskningsutmaningar med koppling till Big Data inom områden som livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Vid seminariet kommer du att få lyssna […]

Läs mer