Smartare handel & commerce

Googles NFC telefon vill göra mobilen till plånbok

Share this post:

Adam Erlandsson berättade i en artikel den 28/3 i  SVD Näringsliv om Googles ambitioner att tillsammans med bl a Citygroup och Mastercard skapa ett erbjudande för mobila betalningar. Grundtanken är att Googles nya generation mobiltelefoner, Nexus, och operativsystem Android får funktionalitet för mobila betalningar samt NFC (en teknologi för kontaktlös kommunikation) tillsammans med applikationer för Citygroups Bank- och Mastercards betalkortstjänster.

Kommersiella lösningar för NFC betalningar har funnit i Europa och Nordamerika sedan 7-8 tillbaka, detta till trots är det fortfarande kommersialiseringen av teknologin som utmanar oss 2011. Problemen för branschen – att formulera en hållbar affärsplan, har skapat en utsträckt pilotfas som inte lyckats ta NFC betalningar från pilot till marknadsmässig mognad.

Jag är övertygad om att det är konkurrensfaktorer som hindrar den samverkansmodell som krävs för att NFC betalningar ska gå ifrån pilot till kommersiell utrullning. Det är bland annat frågan om UICC eller SIM som ”Secure Element” i en gemensam tjänsteplattform som skapar motsättningar i leden, där varje sida har goda argument för sina ställningstaganden men ibland verkar glömma att en möjliggörande innovation som NFC kräver mångfald och och ett stort antal oberoende aktörer på marknaden för att kunna rå på de etablerade systemen för betalningar. Enda vägen till framgång för att skapa förutsättningar för ett multi-service ekosystem av tjänsteleverantörer, är att gemensamt komma överens om standards och t ex portabilitet för kunden, det sista helt avgörande för kundens eget val av vilka tjänster och leverantörer som man vill använda – men allt detta skulle en TSM (Trusted Service Manager) kunna lösa.

Den största fördelen med en enhetlig service provisioning är att det i slutändan skulle vara det mest konsumentvänliga alternativet, och därtill underlätta för innovativa service providers att få tillgång till en mass marknad som i sin tur driver utveckling av tjänster inom området.

En annan stor stötesten på vägen framåt är den komplexa tillvaron där varje service provider och bank behöver ha kommersiella avtal för varje enskild operatör på marknaden för att potentiellt kunna nå alla kunder med gemensamma erbjudanden (det är bl a av denna anledning enskilda projekt genomförs av bankerna själva idag för att minska komplexiteten). Även här skulle en gemensam provisioneringstjänst kunna erbjuda den sammanhållande länken mellan kunder och aktörer på marknaden i bilaterala samarbeten istället för som idag genom one-off.

Googles initiativ är lovvärt och kommer att bidra till en förändring som kommer vara den största utvecklingen av mobila tjänster sedan teknikens början, men det räcker inte med en ny smartphone eller ett guldpläterat Mastercard – det krävs en TSM på den Svenska marknaden som tar den opartiska rollen som spindel i nätet.

Vill du veta mer om mobila betalningar och TSM-funktionen så finns det utmärkt material på bland annat NFC-Forums hemsida.

Allt gott,

// Hansa

More stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Kundupplevelse är allt!

Idag kan du handla nästan vad du vill, när du vill och hur du vill. Att hitta en fysisk butik eller e-handelsplats är ofta inte ett problem för dig som kund. För handlaren kan det dock vara helt avgörande att besökare eller konsumenter blir nöjda, kommer tillbaka för fler köp och även rekommenderar butiken till […]

Läs mer

En besviken kund är en kund med höga förväntningar

Idag är vi många som inte går långt utan vår mobiltelefon. Utvecklingen inom mobilområdet går dock i rasande takt och användarna anpassar sig snabbt och blir bekväma med nya tjänster, appar och vanor. Enligt en undersökning från Google har 90 procent av svenskarna sökt efter en produkt eller vara via sin smartphone. Det här ger […]

Läs mer