Smartare handel & commerce

NRF Big Show: Förväntningar på handeln 2011 (del 1)

Share this post:

Förra veckan inledde jag med en artikel om årets främsta retail konferens, NRF Big Show i New York, som i år gav en fingervisning om vad som förväntas karaktärisera handeln de närmsta kommande åren. Utifrån flera av de framtidsseminarier som jag deltog i så kan man sammanfatta några huvuddrag i de förväntningar som såväl handelns egna aktörer som strategiföretagen har på den kommande perioden. Jag ska försöka att kortfattat nämna de främst diskuterade:

Kostnadsökningar kan minska vinsten mer än väntat
Ifrån leverantörshåll flaggas för kostnadsökningar i vissa områden mellan 15% till 25%. Kommer leverantörerna att kunna skicka vidare så stora ökningar av materialkostnader och arbetskostnader till handeln eller kommer de att förlora bruttomarginalen? Många handlare förutspår att dessa kostnadsökningar måste tas ut genom prishöjningar, men konsumenterna har inte visat sig villiga att fortsätta konsumera ifall prisnivåerna höjs.

Fokus på ”Speed to market”
Vinnare 2011 kommer att vara de med de snabbaste och mest lyhörda försörjningskedjorna. De kommer att placera mindre initiala köper för att snabbare få varor ut i butikerna på kanske tre till fyra veckor, och inte som idag på tre till fyra månader. Vi kommer att se företag som börjar gå mot vertikala försörjningsmodeller genom förvärv och partnerskap i distributionskedjan. Många analytiker talade om en förnyad fokus på ”lean” för att minska kostnader, onödiga varurörelser och diskonteringar.

Ökad fokus på Varuhus och Multikanal
Trots att många har förutspått nedläggningen av varuhus för bara några år sedan, har många varuhus fått ett starkt fäste främst med den yngre generationens konsumenter, en kritisk del av den framtida framgången. Under de senaste tre kvartalen har varuhus försäljningen vuxit snabbare än i specialaffärer, dessutom med en förbättrad marginal varje kvartal.

Private Equity är på väg …
Finansanalytiker rapporterade att investmentbolagen är på väg in i 2011 med några av de största kassorna av obundna medel någonsin med ett stort intresse för förvärv inom detaljhandeln. Denna ökade aktivitet kommer att driva en hel del förändring av värderingarna av detaljhandelsföretagen. Styrelser kommer att tvingas att överväga förändringar i ledningen, förvaltningsfokus på förbättrad EBITDA (resultatet före räntor, skatter och avskrivningar) vilket i sig oundvikligen driver konsolideringar.

Jag återkommer om mina reflektioner från NRF kring trender som lojalitetsprogram, dominanter i handeln, Smartphones mm.

Allt gott,

// Hansa

More stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Kundupplevelse är allt!

Idag kan du handla nästan vad du vill, när du vill och hur du vill. Att hitta en fysisk butik eller e-handelsplats är ofta inte ett problem för dig som kund. För handlaren kan det dock vara helt avgörande att besökare eller konsumenter blir nöjda, kommer tillbaka för fler köp och även rekommenderar butiken till […]

Läs mer

En besviken kund är en kund med höga förväntningar

Idag är vi många som inte går långt utan vår mobiltelefon. Utvecklingen inom mobilområdet går dock i rasande takt och användarna anpassar sig snabbt och blir bekväma med nya tjänster, appar och vanor. Enligt en undersökning från Google har 90 procent av svenskarna sökt efter en produkt eller vara via sin smartphone. Det här ger […]

Läs mer