Molntjänster

Molnbaserade tjänster – Jag tar det från början!

Share this post:

”Det är möjligt att jag är gammal och trött, men jag tänker alltid att chansen att man ska fatta vad som egentligen pågår är så otroligt liten att det enda är att glömma allt sånt och se till att man har mycket att göra.” (Citat: Liftarens guide till galaxen, av Douglas Adams.) Monicablogg

Sedan jag började i IBMs Cloud-team har jag hunnit träffa många människor och då kunnat diskutera molnet och molntjänster. Min slutsats är att bilden av vad molnet är och vad det innebär är otroligt varierande och i stort sett olika beroende på vem man pratar med (en smula överdrivet kanske, men ni förstår säkert hur jag menar). Jag tänkte därför ge er några påståenden som beskriver hur jag ser på molntjänster. Förhoppningsvis ger det lite klarheter, men bidrar kanske också till en debatt där vi så småningom kan börja enas om ord, uttryck och betydelser.

Jag påstår att:

  • Cloud är en användarfokuserad (kundfokuserad) ny konsumtions- och leveransmodell inspirerad av konsumtion av Internettjänster
  • Cloud möjliggör självbetjäning och skalfördelar
  • Cloud representerar industrialisering av IT
  • Cloud innebär förflyttning från “Kustomiserat” till “Konfigurerbart” beroende på last
  • Cloud levereras enligt olika samexisterande modeller Privat, Publikt, Hybrid

Moln

När jag tittar på vad jag har skrivit får jag själv flera frågor, av typen: ”Jamen vad betyder det på vanlig svenska? Är inte det där jättegenerellt? Virtualisering har du inte nämnt…!”

Jag får försöka sammanfatta helt kort:

Molnet når man genom självbetjäning inspirerat av t.ex. Internetbanktjänster. Effektivitet nås genom bättre utnyttjande av resurser genom t.ex. virtualiseringsteknik och hög automatiseringsgrad. Tjänsterna som erbjuds är standardiserade och byggs inte anpassade per konsument eller kund jämfört med t.ex. outsourcing.

En del av lasten (systemen, programmen, transaktionerna, informationen o.s.v.) passar alldeles utmärkt att köras i molnet – en helt annan del, kanske inte passar. Det kommer att variera över tid och kan förändras, ibland över år men också från månad till månad. En del kommer att ligga i publika moln (eller åtminstone i ett av flera delade moln), en del annat kommer att ligga i företagens egna privata moln och slutligen kommer faktiskt en del att ligga i hybridmolnet, vilket är litet av bägge. 🙂

Tittar på texten igen och tycker jag har givit en första inledning till var jag står men undrar: Vad tycker du?

Mer om molnet kan du läsa på IBMs cloud computing sidor och Dataföreningens Cloud Sweden blogg.

More stories

Samma lika, fast olika

Visst, en årskrönika för 2020 kommer att innehålla virus, men jag lovar att där finns kvantdatorer, etik, hårda bud och hårdvara också. Ett år som inget annat, men ändå… I min förra årskrönika klassade jag 2019 som ett år av vidareutveckling och mognad för blockchain, resan till molnet samt automatisering och AI. Under 2020 har […]

Läs mer

Härom dagen undrade en kollega på halvt allvar: Är cloud-plattformarna en ny sorts ransomware?

Jag har jobbat med IT sedan mitten av 80-talet, och hela tiden med att driva på förändring mot nya typer av lösningar och teknik. Fördelen med att ha varit med länge – och också en källa till frustration – är att man kan se mönster i anammandet av den nya tekniken. Ett positivt mönster är […]

Läs mer

Tillsammans tar vi bort de sista hindren för förnybar energi

De allra flesta är idag medvetna om det brådskande behovet av att skifta till förnyelsebar energi. Debatten om huruvida energi från vind och sol är tillräckligt effektiv har mer övergått till att det är svårt att balansera mot konsumtion. Det vill säga att vi inte kan styra eller planera intermittent förnybar el utifrån samhällets växlande […]

Läs mer