CSR

Var finns digital kompetens i Anna-Karin Hatts ambition

Share this post:

Jag var och lyssnade på Sveriges nya IT-minister, Anna-Karin Hatt, när hon i höll sitt öppningsanförande på Internetdagarna i Stockholm. Hon presenterade då en bred agenda med stort fokus på flera viktiga samhällsfrågor. Det ämne som ligger mig varmt om hjärtat, både privat och yrkesmässigt – skola och utbildning, nämnde hon bara helt kort. Hon sa att de elever som har svårast att lära sig kan bli de som med hjälp av en egen skoldator blir bäst i klassen på att samla och redigera information samt presentera och dela den med klassen.

Visst låter det bra. Men att förse både elever och lärare med var sin dator, utan en pedagogisk plan är i det närmaste som att förse en analfabet med en bok och hoppas att de lär sig läsa.

Nyckeln till framgång heter digital kompetens, att ha kunskap och förståelse om datorn som digitalt verktyg. Detta formulerade EU redan 2006. Samma år gjorde Skolverket tillsammans med KK-stiftelsen ett försök att översätta EU-kriterierna. Ambitionen var god, men i mina kontakter med skolvärlden har initiativet inte kommunicerats, integrerats eller anpassats på ett sätt som gör det praktisk användbart i skolan. Våren 2007 publicerade Skolverket att de arbetade på att omsätta EU-kriterierna om digital kompetens till praktisk handling för skolan. Där undrar jag när ord blir handling.

Eftersom det inte finns någon konkret handlingsplan för hur skolan ska kunna ge eleverna digital kompetens blir målen otydliga och vägen dit onödigt spretig och diversifierad. I min egen hemkommun förser skolan barnen med ett datakontrakt, som handlar om vett och etikett. Själva dokumentet åtföljs dock inte av någon introduktion eller förklaring, och inte heller av någon presentation av kontraktets avsändare, barn- och ungdomsförvaltningen. Det gör att barnen som knappt har lärt sig läsa, skriver på, utan att förstå innebörden. Det är inte heller självklart att föräldrar förstå sig på innehållet.

Jag skulle vilja uppmana minister Hatt att ta sig en ordentlig dialog med kollegorna på utbildningsdepartementet för att formulera tydliga mål, en tydlig handlingsplan och ett ökat initiativ för att etablera digital kompetens i skolan, hos lärare och elever samt en tydlig utbildningsplan för nuvarande och framtida lärarna. Det är inte bara viktigt för oss som föräldrar och medborgare, utan också för Sverige i stort.

More stories

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: säg hej till Isabella Holmberg

Säg hej till Isabella Holmberg, Storage partner på IBM i Kista! Efter att ha tagit examen vid Luleå  Tekniska Universitet, och efter en ögon-öppnande studieresa med besök på flera tech-bolag i Asien, visste Isabella att hon ville arbeta på ett företag som ligger i framkant vad gäller teknisk innovation. Denna ledstjärna förde henne till IBM, […]

Läs mer