Tankar från IBM Sverige

En blogg vars syfte är att väcka tankar och lyfta fram intressanta lösningar som kan göra den här världen bättre.

Solvency 2 – hot eller möjlighet för svenska försäkringsbolag

Försäkringsbolag, samarbetspartners och IBM träffades under ett seminarium för att diskutera vad Solvency 2 innebär. Det är viktigt att fundera på möjligheter till innovation som regeländringar innebär och inte bara följa reglerna.

Läs mer

Inspiration till hur man skapar en smartare planet

Onsdagen den 13:e oktober anordnar vi på IBM ett stort event där du kan få inspiration till hur du blir mer effektiv, hur du kan göra mer med mindre och hur du skapar tillväxt på en smartare planet.

Läs mer

Digitalisering av en litteraturskatt

IBM deltar i ett digitaliseringsprojekt kallat IMPACT (IMProving ACcess to Text). I projektet ingår att skapa digitala kopior av historiskt viktiga texter samt att göra dem tillgängliga och sökbara på nätet.

Läs mer

Smash för IBM och US Open

IBM har bidragit med att ännu fler tennisintresserade har kunnat följa resultat och matcher, under US Open både på plats på arenan och via sin dator.

Läs mer

Telekombranschen och framtiden

Telekombranschen har haft en fantastisk tillväxt under de senaste 10 åren. Men, den snabba utvecklingen har också en baksida och nu står hela området inför stora utmaningar. IBMs forskare har tittat på några tänkbara scenarier för hur branschen kan agera och hur framtiden kan te sig i rapporten Telco 2015.

Läs mer

Smartare byggarbetsplatser

I byggbranschen hanteras stora mängder material, utrustning och verktyg. Det kan ofta vara en utmaning att veta både vad allt befinner sig och vart det ska. Med RFID-märkning kan IBM möjliggöra för branschens aktörer att inte bara hantera sitt material på ett effektivt sätt, utan också öka säkerheten på arbetsplatserna och minska leverans- och byggtiderna.

Läs mer

Vattenkvalitet på agendan för World Water Week och för IBM

I samband med World Water Week annonserar IBM en rad initiativ inom vattenområdet.

Läs mer

World Water Week 2010 på temat Östersjön

Östersjön och sveriges ordförandeskap i HELCOM var på agendan ute på World Water Week på tisdagen och eftersom IBM är med i arbetet för säkrare sjöfart på Östersjön passade jag på att inhämta ytterligare kunskaper om det arbete som görs i Östersjöregionen. Sverige tog över ordförandeskapet i HELCOM i juli i år och förutom HELCOM i stort presenterades Sveriges nationella HELCOM-prioritieringar.

Läs mer

Informationsdränkning – eller nya medel att bli framgångsrik

Riktigt framgångsrika organisationer har till stor del har ersatt intuition som beslutsgrund. Dessa verksamheter har i stor utsträckning implementerat BAO (Business Analytics and Optimization) istället. I rapporten Breaking away with business analytics and optimization har IBM intervjuat närmare 400 verksamhetschefer över hela världen om deras användning av information och business intelligence.

Läs mer