IBM Sverige

CIO – från IT-drift till affärsutveckling på 20 år

Share this post:

CIO StudyVi på IBM träffar mängder med människor varje dag, både i och utanför IT-branschen, och vi har givetvis sett hur synen och beroendet av IT har förändrats över tiden. Numera går det inte en dag utan att de flesta människor interagerar med IT-lösningar någonstans, i bankomater, bussbiljettsautomaten, via mobiltelefonen eller i stora delar av det dagliga arbetet.

Hos många företag och organisationer har CIOn en nyckelroll i allt som har med IT att göra. CIO-rollen har funnits i uppskattningsvis ett tjugotal år och varit i ständig förändring under denna tid. När IT har infiltrerat i stort sett varje del av ett företag har också CIOn kommit att spela en allt viktigare roll. För att förstå mer om framtidens företag och framtidens IT har IBM genomfört en studie där vi har intervjuat 2500 CIOer över hela världen, 92 av dessa var från Norden och 29 från Sverige. Studien, The New Voice of the CIO, är den största i sitt slag.

Resultaten som studien visar på är framför allt att CIOns roll har blivit allt viktigare och att CIOn nu är en allt mer strategisk funktion, med fokus på såväl affärsutveckling som verksamhetsnytta. Det har också tagit sig uttryck i att IT värderas mer för hur verkningsfullt det kan påverka affärerna, effektiviteten i företaget och ny utveckling och innovation.

Några av de rätt anmärkningsvärda resultaten i studien är bland annat att CIOer idag lägger hela 55 procent av sin tid på att bidra till och skapa innovation i företaget och endast 45 procent på mer traditionell IT-verksamhet, som drift och underhåll. Detta är en stor förändring och något som vi inom IT-branschen pratat om i flera år. Studien visar också att nordiska CIOer som arbetar i företag med hög tillväxt är mer engagerade i företagets verksamhet och innovation än de som arbetar i företag med lägre tillväxt.

I takt med att CIO-rollen förändras engagerar också andra typer av projekt CIOn. 76 procent av världens CIOer ser att de under de närmaste fem åren kommer att ha en starkt centraliserad IT-infrastruktur. 53 procent förväntar sig också att implementera helt standardiserade affärsprocesser med låg kostnad.

Det här är mycket spännande, tycker jag. Och ser fram emot att se IT som ryggraden i allt fler företag.

Läs mer om resultaten i CIO-studien här.

More stories

Jämna Plågor

Om jag minns rätt var det komikern Ronny Eriksson som funderade över det måhända specifikt svenska i svaret ”Jämna plågor”, på frågan ”Hur är det?”. Det är som att säga “Visst gör det ont, men det gör lika ont hela tiden!”. Och lite så har 2019 varit. Visst har där funnits diverse politiska kontroverser, långbänkar och tråkigheter, som […]

Läs mer

Är Sveriges unga säkrare på nätet nu?

Precis innan sommarlovet skrev vi om de risker barn och ungdomar både utsätts för och medvetet eller omedvetet tar på nätet – och hur ödesdigra konsekvenserna kan bli. Så kan vi inte ha det! IBM sedan har dess tillsammans med Unga Forskare och flera av våra partnerföretag gjort ett gediget arbete för att tillsammans med […]

Läs mer

Angående den svenska konsumentbanksektorn

Tre observationer angående den svenska konsumentbanksektorn Efter nästan 20 år utomlands har jag återvänt till en banksektor som ser väldigt annorlunda än den jag lämnade bakom mig, med en massa spännande innovationer (hej Bank ID) men förvånansvärt få nya operatörer (here’s looking at you Avanza). Som jag diskuterade i mitt förra blogginlägg här på THINK-bloggen […]

Läs mer