innovasjon

Smarte ungdommer på innovasjonsoppdrag

Det å være en viktig bidragsyter til samfunnets utvikling har alltid vært drivkraften til IBM. Det handler om teknologi, og det handler ikke minst om samfunnsengasjement. I forbindelse med IBMs 100års-jubileum i år er IBMs gave til samfunnet at alle IBMere engasjerer seg i frivillig arbeid og gir av sin tid og kompetanse til samfunnet […]

Continue reading

Jakten på miljøvennlig plast

Forskere ved IBM Research og Stanford University har gjort nye oppdagelser innen polymerkjemi.  Ved å bruke såkalte organiske katalysatorer er det mulig å fremstille nye typer nedbrytbar plast, ta i bruk smartere gjenvinningsmetoder og å utvikle bedre medisiner. Bruken av organiske katalysatorer kan skape bedre gjenvinningsprosesser, slik at for eksempel resirkulerte plastflasker får bedre kvalitet […]

Continue reading

Troner fortsatt øverst på patentpallen

Vi er nok en gang det selskapet som har fått flest registrerte patenter i 2009. Dette er en bekreftelse på at IBM fortsatt er verdens mest oppfinnsomme selskap. For 17. året på rad topper vi denne listen. IBM registrerte 4914 patenter i 2009. Det er flere enn Microsoft, Hewlett-Packard, Apple, Accenture og Google til sammen. […]

Continue reading