Kunstig intelligens

Kognitive dataløsninger er selvlærende systemer - inspirert av menneskehjernen forstår systemet tekst og tale. Teknologien vurderer og lærer kontinuerlig.

Watson Discovery Advisor – En forskningsassistent!

Alle store oppdagelser gjennom historien har en ting til felles: en gnist av inspirasjon. Watson har fått en ny jobb – å hjelpe forskere med å utnytte de enorme summene ($600 milliarder) som årlig investeres i forskning og utvikling. Ved hjelp av store mengder data og sofistikert analyse er det mulig å drive opp innovasjonstakten […]

Continue reading

Twitter og IBM tar pulsen på forretningen

Hver dag tvitres om lag 500 millioner ganger på global skala! Det er en enorm kilde til ustrukturert data og kunnskap. Hva om man kan bruke all denne dataen til å hente inn informasjon og levere bedre tjenester og opplevelser til deg? Personlig bruker jeg Twitter daglig for å holde meg oppdatert på hva som […]

Continue reading

Watson Discovery Advisor – En forskningsassistent!

Alle store oppdagelser gjennom historien har en ting til felles: en gnist av inspirasjon. Watson har fått en ny jobb – å hjelpe forskere med å utnytte de enorme summene ($600 milliarder) som årlig investeres i forskning og utvikling. Ved hjelp av store mengder data og sofistikert analyse er det mulig å drive opp innovasjonstakten […]

Continue reading

Når sanntidsinformasjon er utdatert

Trafikken bare øker, viser en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt. Personbilen er det absolutt viktigste transportmiddelet her til lands, og de siste 30 årene har det blitt en million flere biler i Norge. Dette krever at transportnettet fungerer optimalt. I dag er nesten all informasjon vi samler inn om trafikken sanntidsdata. Kameraer registrerer om det […]

Continue reading

Servicemanualen er passè

Det sies at man skal bytte olje på bilen hver 15.000 kilometer eller en gang i året. Dette gjelder uansett hvor du bor i landet og på hvilken måte du bruker bilen. At bilene rullet like ut av fabrikken betyr ikke at serviceintervallene nødvendigvis bør være like. Servicemanualen er med andre ord ikke smart – […]

Continue reading

Resept på et smartere helsevesen

Helsesystemet sliter med flere utfordringer: økende kostnader, inkonsekvent kvalitet, feilrapportering og ventelister. En viktig årsak til disse problemene er at helsesystemet ikke er et system i ordets rette forstand. En sammenhengende helhet finnes ikke. Mye kunne vært bedre om informasjon fløt friere mellom pasienter, sykehus, legemiddelselskaper, forsikringsselskaper og forvaltningsorganer. I dag er det for mange […]

Continue reading

Er du Watson-ready?

Det er nå et drøyt år siden Watson vant spørrekonkurransen Jeopardy, hvor maskinen triumferte over de mest suksessfulle deltagerne noensinne. Nå er arbeidet godt i gang med å tilgjengeliggjøre teknologien for samfunnsnyttige formål, blant annet innen helsevesenet.     IBM har en klar visjon for Watson. Forretningsanalyse tas til ett helt nytt nivå når systemet […]

Continue reading

Kvantedatamaskiner – morgendagens nøtteknekkere

I 1981 utfordret Richard Feymann (en av verdens mest betydningsfulle vitenskapsmenn og Nobelprisvinner i fysikk) forskningsmiljøet til å bygge en fungerende datamaskin basert på kvantemekanikk. Siden har dette vært en hellige gral for vitenskapen. La oss først se på hva en kvantedatamaskin er. En vanlig datamaskin baserer seg på bits – som hver kan representere […]

Continue reading

Dagen serverrom blir smartere…

I IBM har vi daglig kontakt med tusenvis av kunder – store og små, offentlige og private. På tross av alle ulikhetene deler de en felles bekymring: IT-systemer er komplekse å ta i bruk. Det krever mye tid og personell for å implementere, konfigurere, administrere og vedlikeholde løsningene i en organisasjon. Samtlige av våre kunder […]

Continue reading