Infrastruktur

Infrastruktur er ryggraden for digitale løsninger. Den er en forutsetning for effektiv drift av privat og offentlig sektor, og er en plattform for åpen innovasjon og nye tjenester. Den moderne IT-infrastruktur er enkel, fleksibel og i stand til å utvikle seg fortløpende sammen med forretningen.

Optimalisert infrastruktur skaper muligheter

Med dagens lave oljepriser er det ikke alle planlagte investeringer i oljesektoren som er lønnsomme. Som følge av dette er det nærliggende å tro at den økonomiske aktiviteten i Norge kan bli redusert. I siste halvdel av 1900-tallet ble det startet flere nye veiprosjekter under lignende forutsetninger. Tanken var da å stimulere til økonomisk vekst […]

Continue reading

Social business – best practices

På et grunnleggende nivå, er sosiale medier hva vi bruker i våre personlige liv. Et sosialt samhandlingsverktøy er det vi bruker når vi er på jobb. Fellesnevneren er at begge er sosiale – det vil si, det handler om mennesker, forbindelser, relasjoner og kommunikasjon. Blant de organisasjonene som utmerker seg i sin sosiale virksomhet med […]

Continue reading

Et smartere helsevesen i Norge?

Helsesektoren nå står ovenfor sine største utfordringer noensinne. Først og fremst vil en eldrebølgen snart skylle over oss, i tillegg ser vi en tydelig befolkningsøkning og tilvekst i de store byene i landet. I Norge opplever vi også økt levealder og et publikum som krever bedre helsetjenester med kortere ventetid. Fortsetter vi å arbeide på […]

Continue reading

Smartere kommunikasjon for Smartere Bedrifter – «You’ve got m@il»

  Den 7. mai er e-post-fri-dag hos IBM. Hvorfor det? You’ve got mail – et nostalgisk tilbakeblikk Du husker kanskje den romantiske komedien med Meg Ryan og Tom Hanks i hovedrollene? Det meste var ganske forutsigbart og tradisjonelt. Unntatt én faktor. Mailen sto sentralt i plottet. Filmen kom ut i 1998, og mail var tydeligvis […]

Continue reading

Bilen blir aldri mer hva den engang var

    Veitrafikken har vært den toneangivende i samfunnets infrastruktur siden den andre verdenskrig. Den endret våre vaner og gav oss helt nye økonomiske forutsetninger. Bilen økte mobiliteten og har på nesten en religiøs måte blitt koblet sammen med demokratisk frihet og økonomisk velferd. Sterke økonomiske og politiske krefter trumfet bilen igjennom og spørsmålstegnene har […]

Continue reading

Den 7. mai har IBM Norden en epost-fri dag!

Jeg vil hvertfall ikke sende e-post den dagen! Her er hvorfor og hvordan det kan gjøres: Kommunikasjon via e-post, selv om man sitter bare noen bare noen få meter fra hverandre, er oppskriften på hvordan man kan oppnå en stappfull epost-boks. Ofte sender vi e-post bare for å dokumentere alt vi gjør og sier. Den […]

Continue reading

Innsikt fra sky-pionerene

Skyen har fått velfortjent oppmerksomhet de siste årene. Stadig flere har fått øynene opp for fordelene ved å kjøpe akkurat den kapasitet og funksjonalitet man trenger – når man trenger det. Men mens software-as-a-service og infrastructure-as-a-service begynner å få bred fotfeste i markedet, er det mindre forståelse rundt bruken av platform-as-a-service (PaaS). Kort fortalt gir […]

Continue reading

Dagen serverrom blir smartere…

I IBM har vi daglig kontakt med tusenvis av kunder – store og små, offentlige og private. På tross av alle ulikhetene deler de en felles bekymring: IT-systemer er komplekse å ta i bruk. Det krever mye tid og personell for å implementere, konfigurere, administrere og vedlikeholde løsningene i en organisasjon. Samtlige av våre kunder […]

Continue reading

Smartere trafikk i Norge

Transportsystemet i Norges større byer har utfordringer med å levere en konsekvent og høy kvalitet til innbyggerne. I dag er det tilløp til kaos innen flere samferdselsområder, med tilhørende skriverier i media, og verre vil det bli når tilflyttingen til storbyene øker. Disse utfordringene kommer til å koste næringslivet milliarder av kroner i tapt effektivitet, […]

Continue reading