Sebastian forteller

Mobile løsninger får jobben gjort

Mobilteknologi endrer måten vi lever våre liv på. Mulighetene mobilteknologien fører med seg er store, men har også skapt noe usikkerhet rundt hvordan disse skal kunne skulle integreres i tradisjonelle forretningsmodeller. Da bedrifter begynte å omfavne mobilteknologi, støttet mange bruken av personlige mobilenheter til bedriftsrelaterte formål. I begynnelsen var funksjonaliteten ofte begrenset til bruk av […]

Continue reading

Mobilitet i bedriften på et nytt nivå

Jeg har i hele min karriere arbeidet hos IBM innen trådløse- og mobile løsninger. Etter min mening er den nye IBM/Apple-konstellasjonen noe av det mest betydningsfulle som har skjedd for IBM innenfor mobile løsninger. Annonseringen passer meget godt inn i IBMs MobileFirst initiativ, som er en av bransjens mest omfattende sett med mobile løsninger for […]

Continue reading