Ole forteller

Big Data i oljeindustrien

Oljeindustrien er en av IBM’s globale satsingsområder, og vi har i Norge en unik historie med Big Data gjennom flere tiår. Det er snart 20 år siden IBM utviklet den første Norske nasjonale databasen for oljerelatert data – DISKOS, som satte standarden og ambisjonsnivået for nasjonale petroleumsdatabaser. I dag ser vi en enorm økning i […]

Continue reading