Mer innsikt gir smartere handel

En dataeksplosjon fra netthandel, sosiale medier og mobilkommunikasjon skaper fundamentale endringer innen salg og markedsføring. Best utnyttelse av dette gir varige konkurransefordeler. Ny teknologi og nye samhandlingsmønstre har gitt et maktskifte i kundenes favør. I USA gjør eksempelvis over 92 prosent av voksne kunder undersøkelser på nett, og spør andre, før de kjøper et produkt […]

Continue reading