Hans-Henrik forteller

Ny teknologi kan utrydde sult

Først publisert på digi.no 24. april 2019. Snart er vi åtte milliarder mennesker på jorda. Verdens mat- og næringskjeder nærmer seg bristepunktet, men fem nye teknologier kan de neste fem årene endre måten vi produserer, høster, oppbevarer og spiser mat. Verdens befolkning øker med drøye 80 millioner mennesker – like mye som Tysklands befolkning – […]

Continue reading

Watson i grønn kjeledress

Først publisert i Nationen 22.4.19 Bondens erfaring gjennom generasjoner vil bli gull verdt i fremtidens presisjonslandbruk. Smart bruk av kunstig intelligens krever nemlig ekte kunnskap. Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land og vi produserer under halvparten av maten vi selv spiser. Samtidig øker det globale matbehovet. Innen 2050 er det trolig over […]

Continue reading

Skyet fremtid gir lyse utsikter

Omfang og konsekvenser av de nye tekniske løsningene som er tatt i bruk de siste årene gir grunn til ettertanke. Den raske teknologiske utviklingen har tvunget virksomheter til å tenke seg om én gang til når det gjelder hvordan de skal benytte skyløsninger som verktøy for å nå sine forretningsmål. I 2019 ventes mange aktører […]

Continue reading

Det nye Norge må bygge på det gamle

Først publisert i Adresseavisen 1. februar 2019. Datateknologi endrer verden, men i jakten på det nye Norge er det lett å glemme at mesteparten av fremtidens løsninger skal bygges i samspill med den gamle. Under temaet «Jakten på det nye Norge» arrangerer NTNU, Sintef, Tekna og Norges forskningsråd den etter hvert så tradisjonsrike Lerchendalkonferansen i […]

Continue reading

Smarte samfunn må bygges på solid digital grunnmur

Selvfølgelig kommer robotene. Naturligvis vil bygninger snakke med hverandre. Så klart vil vi om kort tid ha busser som kjører av seg selv. Men vi får ikke et smart, grønt velferdssamfunn uten en solid, digital grunnmur. Det diskuterer vi for lite i Norge. Alle som har den minste kjennskap til husbygging vet at grunnarbeidet er […]

Continue reading

Digitalisering styrker personvernet

Det er ikke et motsetningsforhold mellom digitalisering og personvern. Ny teknologi gir muligheter for bedre sikkerhet for pasientdata og personvern. 16. januar informerte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om at det var åpnet etterforskning etter at uvedkommende hadde brutt seg inn i datasystemer for pasientopplysninger i landets største helseregion. PST mistenker at opplysninger samles inn til fordel […]

Continue reading

Endringer og utvikling innen tradisjonell IT-drift i den kognitive tidsalderen

Digitale avbrudd har medført endringer i et raskt tempo, der nye muligheter og teknologiskifter har oppstått. Klienter – og klientene til disse – forbruker IT-tjenester i et raskt tempo, noe som igjen medfører at systemene må være tilgjengelige døgnet rundt, 365 dager i året. Det kan derfor bli en utfordring å administrere systemer og tilhørende […]

Continue reading