IBM Watson Nordic

Nå skal AI avmystifiseres

Teknologibedrifter og aktører som ønsker innovasjon ved bruk av kunstig intelligens har måttet tåle kritikk for mangel på åpenhet og etikk. Mye av kritikken skyldes nok manglende kunnskap om hvordan ulike aktører faktisk beskytter og bruker sine data, og om hvordan kunstig intelligente teknologier fungerer. Dette er utgangspunktet for IBMs nye løsning for ettergåelse og […]

Continue reading