Skyplattform og tjenester

Skyet fremtid gir lyse utsikter

Share this post:

Omfang og konsekvenser av de nye tekniske løsningene som er tatt i bruk de siste årene gir grunn til ettertanke. Den raske teknologiske utviklingen har tvunget virksomheter til å tenke seg om én gang til når det gjelder hvordan de skal benytte skyløsninger som verktøy for å nå sine forretningsmål.

I 2019 ventes mange aktører å endre sine skystrategier fra å være rene infrastrukturtjenester til også å omfatte forretningsprosesser der egne data utnyttes bedre. Det betyr at strategiene vil omfatte prosessering av data. For størstedelen av norske virksomheter er det først når flere datakilder kobles sammen og prosesseres i skyen at innovative løsninger basert på stordataanalyse, tingenes internett, kunstig intelligens og blockchain kan nyttiggjøres.Så lenge det er nettopp disse teknologiene og løsningene som ventes å ha størst innvirkning på innovasjonsgraden i offentlige og private virksomheter, blir det for de fleste vanskelig å komme utenom en offensiv skysatsing.

 

For virksomheter som ønsker å utnytte potensialet i nye dataløsninger, vil det fremover innebære behov for hybrid- og multiskyløsninger.

1.Hybrid-, multisky-arkitektur er motsatsen til dem som har ment at en sky passer for alle. Overvekten av dataene i norske virksomheter prosesseres i virksomhetens egne servere. Valget bygger på krav til hastighet og ikke minst myndighetskrav knyttet til personvernhensyn, sikkerhet og dataenes tilgjengelighet. I USA oppbevares og prosesseres 20 prosent i skyen, mens 80 prosent lagres og leses lokalt.

2019 vil bli året der kombinasjonen av private og public skytjenester vil gi kostnadseffektiv og akselererendedigital transformasjon for flertallet av virksomhetene som gjør sine teknologivalg. Skyløsninger vil bli det dominerende alternativet for virksomheter som vil ha det beste fra flere verdener. Valget står ikke mellom alt eller ingenting, men om hvor mye man må kjøre lokalt. Resten flyttes til skyen for å sikre tilgang til datakraft, ny teknologi og tjenester, samt fullverdige sikkerhetsløsninger tilknyttet dem.

2.Skyplattformer basert på åpen kildekode vil være dominerende ettersom de færreste tar sjansen på å bli innelåst med én leverandør. De som ønsker å stå fritt til å benytte teknologi fra flere leverandører for å kunne ta i bruk nye løsninger vil velge åpne teknologiplattformer.

Vi venter at virksomheter de kommende årene vil ta i bruk skytjenester fra ulike leverandører som igjen setter økte krav til samlet styring av disse. Verktøy for styring av løsninger basert på åpne standarder vil bli avgjørende for å administrere, sikre og oppdatere slike sammensatte skyløsninger. Styringsverktøyet skal gi brukerne en sømløs og integrert opplevelse uavhengig av hvor dataene proseseres og lagres.

3.Virksomheters IT-organisasjon, kultur for endringsvilje- og evne og deres kunnskap om skyløsninger vil bli avgjørende for fullt ut å kunne ta i bruk løsninger i hybride multisky-systemer. Kulturendringer vil måtte komme i mange IT-organisasjoner. Behovet for ny og oppdatert kunnskap øker i 2019. Kunnskap og erfaring med automatisering, bruk av API-er og beste praksis innen dataintegrasjon er sentralt. Nye titler som skyarkitekt vil kunne komme.

4.Sikkerhetskrav vil få førsteprioritet hos utviklere. Dagene der IT-løsninger ble utviklet før sikkerhetsløsninger ble koblet på, er talte, og sikkerheten i skyløsninger for profesjonelle aktører står ikke tilbake for sikkerheten i tradisjonelle datasentre.

Etter hvert som store virksomheter går inn i neste fase av sin skyreise, vil det stille nye krav til kontroll og oversikt over trussel-eksponeringen som applikasjoner og løsninger representerer. Utviklere av nye applikasjoner og løsninger må tenke sikkerhet helt fra starten av utviklingsløpet.

5.Dataprosessering bør skje nærmest mulig der dataene er lagret eller blir registrert av sensorene. Omfanget av edge computing, som innebærer at applikasjoner, data og tjenester flyttes nærmere brukerne og/eller sensoren, vil derfor øke kraftig. Hybride skyplattformer og software-definerte nettverk for lagring vil i økende grad bruke edge computing. Det vil gi bedrifter nye muligheter til å analysere, beskytte og høste verdifulle data fra sensorer, kamera og industrielt utstyr.

6.Forretningskritiske løsninger som er viktig for konkurransevnen vil i større grad bli modernisert gjennom skybasert utvikling på en plattform (PaaS). Mer standardiserte IT løsninger som HR, CRM, økonomi vil være gjenstand for utsetting som en skybasert tjeneste. Vi vil se flere virksomheter gå over på SaaS-baserte standardtjenester som virksomhetene integrerer i sine arbeidsprosesser. Kravene for å forvalte en slik hybrid multiskyløsning vil bringe frem nye multisky administrasjonsverktøy.

 

Markedet går i retning av hybride løsninger, og det er også utgangspunktet for IBMs utvikling av egne skytjenester. Kort oppsummert gir IBMs tilbud av skytjenester våre kunder fleksibilitet til å kombinere ulike skyløsninger og tradisjonell infrastruktur, utviklet og forvaltet ut i fra klart definerte sikkerhetskrav.

Uten skyløsninger vil det bli vanskeligere for virksomheter å øke sin innovasjonstakt og realisere potensialet i ny teknologi. Det handler om fleksibilitet og omstillingsevne, og derfor tror vi skyer vil få mye oppmerksomhet i 2019. Men de vil ikke stå i veien for sola. En skyet fremtid gir lyse utsikter for 2019!

 

Administrerende direktør IBM Norge

More Skyplattform og tjenester stories

Når godt nok ikke er bra nok…

I de seneste år har vi stadig lest og hørt om selskaper i Norge og utlandet som blir utsatt for cyber angrep. Dette i form av løsepenge virus, ransomware etc. Viktige data blir kryptert for at lite vennligsinnede skal tjene penger eller rett og slett for å skape trøbbel for selskaper i form av skadeverk. […]

Continue reading

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

IBM lanserer nye lagringssystemer for virksomhetskritiske data

Dagens utfordringer for lagring, forvaltning og sikring av data er stadig voksende. Data blir sett på som virksomhetenes nye gull og vi møter stadig bedrifter som ønsker å bli bedre på hvordan de møter disse utfordringene med stadig økende krav både internt, fra eksterne samarbeidspartnere og fra eventuelle regulativer som bedriften må støtte.

Continue reading