Kunstig intelligens

Kan data rense luften vår?

Share this post:

IBM er stolt samarbeidspartner med Oslo – europeisk miljøhovedstad 2019, og luftkvalitet er et av spørsmålene vi er opptatt av. Altfor mange byer rundt omkring i verden sliter med elendig luftkvalitet. Vi er overbevist at smart bruk av dataobservasjoner og -analyser kan gi beslutningsgrunnlaget som skal til for å kunne bedre situasjonen.

Av: Lars Hovind, forretningsutvikler, IBM Norge

Noe av det mest motiverende med å jobbe i IBM er at selskapet har klare ambisjoner om å være med å løse de virkelig store og komplekse utfordringene i verden. Miljøet der folk bor og jobber er en slik utfordring. IBM deltar i en rekke prosjekter omkring i verden hvor målet er å bedre luftkvaliteten.

Et eksempel er Beijing, der IBM sammen med myndighetene har utviklet et avansert prognosesystem for luftforurensning. Basert på data fra miljøstasjoner, værstasjoner, trafikkameraer og en rekke andre kategorier kan løsningen basert på kunstig intelligens forutsi nøyaktige forurensningsnivåer 72 timer i forkant, og ulike forurensningstrender hele ti dager inn i fremtiden. Kunnskapen gir byens ledere mulighet til å treffe effektive tiltakfør smogen lammer byen. Resultatet er kraftig forbedring av luftkvaliteten.

I Johannesburg skal data fra et omfattende nettverk av sensorer analyseres ved hjelp av kunstig intelligens. Systemet skal foreslå løsninger på ulike forurensningsutfordringer. I Delhi hjelper IBM myndighetene med å forstå sammenhengen mellom ulike trafikkmønstre og luftforurensning. Eksemplene er mange.

I Oslo har vi ambisjoner om å inspirere studenter og skoleelever til å benytte tilgjengelige datakilder og kunstig intelligens i jakten på løsninger for en bedre luftkvalitet. Det skal vi blant annet gjøre gjennom en serie workshops. Den første vil bli avholdt i vårt innovasjonssenter 12. februar.

Det er grunn til å være stolt av Oslo – som i år er miljøhovedstad i Europa, men faktisk går byer over hele verden nå foran i klima- og miljøarbeidet. Der nasjonale ledere ikke makter å samle seg om en felles, global klimaplattform, tar lokalpolitikerne stadig oftere grep. Uavhengig av politisk grunnfarge, har de alle bankende, grønne hjerter for storbyene. Storbyer som vokser raskt og bruker stadig mer energi. Over femti prosent av verdens befolkning bor i byer i dag, og ifølge FN vil 2/3 av verdens befolkning bo i byer om 15 år. Byene vil stå for 75 prosent av verdens energiforbruk og skape 80 prosent av klodens C02-utslipp.

Vi har mye ugjort for å finne løsninger på utfordringene uten å måtte strupe mye av mobiliteten og aktiviteten i byene. Enhver løsning vil betinge samarbeid. Derfor starter vi med nettopp det – med neste generasjon beslutningstakere.

More Kunstig intelligens stories

Inviterer til konkurranse med bærekraftrådgivning i premie

Innovasjon og bruk av ny teknologi hos bedrifter og samfunn skal bidra til at FNs bærekraftsmål nås. I anledning Earth Day ønsker IBM å bidra til grønn omstilling ved å hjelpe bedrifter til å sette ekstra søkelys på hvordan de kan bidra. Ved å delta i vår konkurranse kan du vinne en av tre workshops […]

Continue reading

Confidential Computing: sikker prosessering av sensitive data

Prosessering av store mengder sensitive data har vært en utfordring. Med Confidential Computing løses problemet.    Private og offentlige virksomheter har de siste årene i økende grad tatt i bruk skytjenester for å prosessere og lagre data. Gjennom pandemien det siste året har vi sett at virksomhetene har flyttet ytterligere volum av forretningskritiske data opp […]

Continue reading

Call for Code

IBM lanserer Call For Code 2021: En global utfordring for å bekjempe klimaendringer. Verden endrer seg raskt, og det siste året har ikke gitt oss noen grunn til å tro noe annet. Derfor inviterer Call for Code 2021 i år alle verdens utviklere og innovatører til å bekjempe klimaendringer med open source-tecknologi Call For Code […]

Continue reading