Kunstig intelligens

Kan data rense luften vår?

Share this post:

IBM er stolt samarbeidspartner med Oslo – europeisk miljøhovedstad 2019, og luftkvalitet er et av spørsmålene vi er opptatt av. Altfor mange byer rundt omkring i verden sliter med elendig luftkvalitet. Vi er overbevist at smart bruk av dataobservasjoner og -analyser kan gi beslutningsgrunnlaget som skal til for å kunne bedre situasjonen.

Av: Lars Hovind, forretningsutvikler, IBM Norge

Noe av det mest motiverende med å jobbe i IBM er at selskapet har klare ambisjoner om å være med å løse de virkelig store og komplekse utfordringene i verden. Miljøet der folk bor og jobber er en slik utfordring. IBM deltar i en rekke prosjekter omkring i verden hvor målet er å bedre luftkvaliteten.

Et eksempel er Beijing, der IBM sammen med myndighetene har utviklet et avansert prognosesystem for luftforurensning. Basert på data fra miljøstasjoner, værstasjoner, trafikkameraer og en rekke andre kategorier kan løsningen basert på kunstig intelligens forutsi nøyaktige forurensningsnivåer 72 timer i forkant, og ulike forurensningstrender hele ti dager inn i fremtiden. Kunnskapen gir byens ledere mulighet til å treffe effektive tiltakfør smogen lammer byen. Resultatet er kraftig forbedring av luftkvaliteten.

I Johannesburg skal data fra et omfattende nettverk av sensorer analyseres ved hjelp av kunstig intelligens. Systemet skal foreslå løsninger på ulike forurensningsutfordringer. I Delhi hjelper IBM myndighetene med å forstå sammenhengen mellom ulike trafikkmønstre og luftforurensning. Eksemplene er mange.

I Oslo har vi ambisjoner om å inspirere studenter og skoleelever til å benytte tilgjengelige datakilder og kunstig intelligens i jakten på løsninger for en bedre luftkvalitet. Det skal vi blant annet gjøre gjennom en serie workshops. Den første vil bli avholdt i vårt innovasjonssenter 12. februar.

Det er grunn til å være stolt av Oslo – som i år er miljøhovedstad i Europa, men faktisk går byer over hele verden nå foran i klima- og miljøarbeidet. Der nasjonale ledere ikke makter å samle seg om en felles, global klimaplattform, tar lokalpolitikerne stadig oftere grep. Uavhengig av politisk grunnfarge, har de alle bankende, grønne hjerter for storbyene. Storbyer som vokser raskt og bruker stadig mer energi. Over femti prosent av verdens befolkning bor i byer i dag, og ifølge FN vil 2/3 av verdens befolkning bo i byer om 15 år. Byene vil stå for 75 prosent av verdens energiforbruk og skape 80 prosent av klodens C02-utslipp.

Vi har mye ugjort for å finne løsninger på utfordringene uten å måtte strupe mye av mobiliteten og aktiviteten i byene. Enhver løsning vil betinge samarbeid. Derfor starter vi med nettopp det – med neste generasjon beslutningstakere.

More Kunstig intelligens stories

Innovativ teknologi sikrer trygge forbrukere: Call for Code og Covid-19

Sosial distansering inne i butikker og på offentlig transport hindrer smitte og bidrar til å redusere spredning og konsekvenser av sykdom. Men hva gjør man med køene som skapes utenfor eksempelvis apotek og butikker – er det like lett å overholde reglene om trygg avstand når over store mengder mennesker venter på bussen eller på […]

Continue reading

Call for Code 2020 – bidra til å bekjempe COVID-19! 

Verden endrer seg raskt, og vi står nå overfor en pandemi som berører oss alle. Derfor utvider vi årets Call for Code til å involvere løsninger som bidrar til å bekjempe COVID-19. Call for Code 2020 er en av verdens største konkurranser for utviklere, innovatører og problemløsere. For tredje gang inviterer IBM og samarbeidspartnere utviklere […]

Continue reading

Vi blir tvunget til å tenke nytt

Først publisert i Dagens perspektiv 30. mars 2020. Epidemien har endret hverdagen vår fullstendig. Med ny hverdag må vi finne nye løsninger og vaner. Ofte erfarer vi at de er bedre enn de vi hadde før. SYNSPUNKT. Kriser kan være svært ubehagelige og nedslående, men de tvinger også frem endringsvilje, nyskaping og forbedringer. Slike betraktninger […]

Continue reading